Gemengde vooruitzichten voor VS in 2004

Marktcommentatoren geven tegengestelde meningen over wat beleggers in Amerika-fondsen kunnen verwachten.

Morningstar.co.uk Editors 19 januari, 2004 | 18:01
Facebook Twitter LinkedIn
Europese fondsbeheerders verwachten niet dat de Amerikaanse aandelenmarkten substantieel zullen verbeteren over 2004. Over de gehele linie gaven beheerders aan dat indices zijwaarts zullen bewegen, zo blijkt uit de laatste Morningstar European Fund Trends.

Gemiddeld voorspellen beheerders dat de Dow Jones Industrial in 2004 2,8% de S&P 500 3,9 en de Nasdaq slechts 1% zal stijgen. In de eerste twee weken van het nieuwe jaar is de S&P 1,6% gestegen terwijl de Nasdaq 5,4% won. De Dow steeg minder dan 1%.

Er zijn duidelijke tekenen dat de economie herstelt. De uiteindelijke schatting voor de groei in het derde kwartaal was een stijging op jaarbasis van 8,2%. Het laatste ‘beige boek’; rapporteert eveneens een verbetering sinds het uitvoeren van het voig onderzoek.

De

meeste in dit boek onderzochte districten rapporteerden positief. ‘Tezamen met de stijging in algehele economische activiteit, lieten veel districten ook nog kleinere verbeteringen zien van de arbeidsmarkten.’

Naar verwachting zal de Federal Reserve voorlopig de rente niet verhogen van het 45-jarige laagtepunt van 1%. Robert Lind, chef econoom bij ABN Amro, zegt: ‘De Fed zal waarschijnlijk niet veel doen in de eerste jaarhelft.’

‘Het is cruciaal hoe ze rentestijgingen kunnen verkopen. Er is geen belang bij om het herstel om zeep te helpen, enkel om stimulansen wat terug te draaien.’

Bedrijfswinsten

Peggy Adams, portefeuillemanager bij MFS Investments in Boston, ziet positieve tekenen in de bedrijfswereld als het gaat om winstcijfers. ‘Ik denk dat we een continue verbetering zullen zien, alhoewel het tempo laag blijft.’

Substantiële obstakels voor een duurzaam herstel zijn de werkloosheid en de tekorten van de overheid en op de lopende rekening. Alhoewel de economie en de aandelenmarkt niet altijd synchroon bewegen, is het waarschijnlijk dat een vertraging in het groeiherstel ook de aandelenmarkt zal raken.

Ondanks een enorme bestedings- en monetaire impuls is er van de verwachte groei van de werkgelegenheid nog niet veel ter merken. Sommigen beweren dat het simpelweg een kwestie van tijd is terwijl anderen menen dat het geen probleem is dat zich makkelijk laat oplossen.

Stephen Roach, chef econoom bij Morgan Stanley, een zakenbank, schreef op 12 januari: ‘De Amerikaanse economie is verzeild in een herstel zonder banengroei, wat in deze mate nog nooit is voorgekomen.’

‘Dit heeft belangrijke implicaties voor de economische vooruitzichten, het politieke klimaat, handelspolitiek en de wereldwijde economische cyclus.’ Hij geeft aan dat er twee krachten zijn achter dit probleem namelijk het uitbesteden van diensten en goederen naar het buitenland in combinatie met de impact van het internet.

De groeiende federale tekorten en tekorten op de handelsbalans blijven een serieuze zorg voor menig belegger. Het huidige overheidstekort bereikt nieuwe hoogten terwijl er onzekerheid bestaat over hoever het kan stijgen en de schade die het kan aanrichten.

Tekorten

Alan Greenspan, voorzitter van de Federal Reserve, adresseerde dit onderwerp tijdens een speech in Duitland op 13 januari. Hij zei: ‘Er is geen simpele maatregel waarmee je de duurzaamheid van tekorten of hun gevolgen, het opbouwen van significante claims van het buitenland, kan beoordelen.’

‘Uiteindelijk is de begrenzing van de tekorten van de VS gelegen in de weigering van het buitenland om verdere schulden of aandelenvermogen van Amerikaanse inwoners te financieren.’

Andrew Teufel, researchdirecteur bij Fisher Investments in San Francisco is opgewekt over de vooruitzichten van de VS voor dit jaar. Hij ziet de tekorten op de lopende rekening niet als een belangrijke rem op een Amerikaans herstel. Hij verwacht dat de economie het goed zal doen en dat de prestaties de verwachtingen kunnen overtreffen.

Tenslotte wordt er veel gesproken over de dollar nu deze munt ten opzichte van veel andere munteenheden in elkaar zakte. Een dalende dollar zal exporterende ondernemingen helpen, maar maakt Amerika minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. Als de dollar te ver daalt, zal de Fed de rente mogelijk verhogen. Dit kan relatief gunstig uitpakken voor grote ondernemingen omdat deze eenvoudiger kapitaal kunnen verwerven dan kleinere ondernemingen.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar.co.uk Editors  analyse and report on shares, funds, market developments and good investing practice for individual investors and their advisers in the UK.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten