Amerika maakt zich op voor renteverhogingen

In recente weken kreeg het rentebeleid veel aandacht in discussies over de Amerikaanse economie.

Morningstar.co.uk Editors 10 mei, 2004 | 15:29
Facebook Twitter LinkedIn
De Federal Reserve heeft zijn rente stabiel gehouden op 1% gedurende zijn laatste twee vergaderingen maar een stijging van de rente later dit jaar werd wel waarschijnlijker. De Fed melde in zijn verklaring: ‘Op dit kruispunt van lage inflatie en speelruimte met betrekking tot benutting van de capaciteit kan het accommoderende monetaire beleid ongedaan worden gemaakt in een tempo dat waarschijnlijk niet onopgemerkt zal blijven.’ Toch blijven fondsmanagers verdeeld over wanneer de volgende renteverhoging zal plaatsvinden. Ongeveer 30% van de ondervraagde beheerders gaf in het Morningstar onderzoek eind april aan dat de Fed waarschijnlijk in augustus de rente zal verhogen terwijl 16% dit al in juni verwacht.

Eén van de moeilijkheden voor de Fed is om de timing zodanig plaats te laten

vinden dat het herstel in de economie geen kwaad wordt gedaan. Beleidsmakers houden ook het oog op de olieprijs die bijna 40 dollar per vat bedraagt, een dergelijk niveau is sinds oktober 1990 niet meer voorgekomen. Grote prijsstijgingen schaden de economische groei.

De prestaties van de aandelenmarkten zijn tot nu toe dit jaar relatief vlak. De S&P 500 is tot op heden 0,19% gestegen, maar de verschillen tussen de sectoren is onderling groot. Energie en consumentenproducten behoorden tot de beste sectoren met een stijging van 8,84% en 6,14% respectievelijk. De slechte prestaties van sectoren als materialen en informatietechnologie zorgden ervoor dat de index niet van zijn plek kwam.

Ondertussen is de Nasdaq Composite index 3,28% gedaald sinds 1 januari. Kijken we naar de bredere Morningstar indices, die 97% van de markt representeren, dan leverden de segmenten Smallcap en US gemengd (tussen waarde en groei) gemiddeld de beste prestaties. Ook deze waren per eind april met 1,54% en 1,2% erg bescheiden.

Groeischattingen

Het BBP groeide met 4,2% op jaarbasis in het eerste kwartaal volgens voorlopige schattingen die op 29 april uitkwamen. Marktvorsers verwachten dat het cijfer hoger uit zou vallen. Een nieuwe schatting op basis van meer informatie zal later deze maand worden uitgegeven.

Het consumentenvertrouwen gaf een gemengd beeld in afgelopen maand. De universiteit van Michigan liet in zijn onderzoek zien dat het consumentenvertrouwen over april is gedaald terwijl de Conference Board Index of Cosumer Confidence een stijging liet zien.

Het meest recente ‘beige boek’, een anekdotische verzameling van economische gegevens uit de 12 districten van de Fed, liet een toenemende economische activiteit zien door het land gedurende de periode van midden februari tot begin april. De groei werd breed gedragen doordat detailhandelsverkopen behoorlijk stegen en ook fabrieken, mijnbouwbedrijven, energie, toerisme en dienstverlening groeiden.

Marktcommentatoren verschillen van mening over de vooruitzichten voor de Amerikaanse markt. In de komende maanden zal de VS te maken krijgen met economische, politieke en marktgerelateerde gebeurtenissen. Te denken valt aan de stijgende rentevoeten, presidentsverkiezingen, de oorlog in Irak, terroristische activiteiten en het succes of falen van de beursgang van Google.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar.co.uk Editors  analyse and report on shares, funds, market developments and good investing practice for individual investors and their advisers in the UK.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten