Martin Currie GF Japan

Het Martin Currie GF Japan Fonds kan rekenen op een groot en ervaren team. Wel bleef het fonds achter bij sectorgenoten in de afgelopen jaren.

Niklas Tell, 25 augustus, 2004 | 10:45
Facebook Twitter LinkedIn
Het fon
ds, dat een subfonds is van het Luxemburgse Martin Currie Global Funds Sicav, laat fatsoenlijke prestaties zien over langere termijn. Het behoort tot de best presterende 33% van alle fondsen in de Morningstar Database onder Japan (Large-Cap) over de laatste vijf jaar. Beleggers die meer recent zijn ingestapt zijn echter minder gelukkig af doordat het fonds tot de slechtst presterende 30% behoort over de laatste 12 maanden.

Een verklaring voor deze underperformance is dat het gemiddelde fonds in de categorie Japanse Aandelen meer posities heeft in kleinere ondernemingen, die het zeer goed deden gedurende 2003. Momenteel heeft het ge

middelde fonds in de categorie 3,9% in kleinere ondernemingen terwijl dit percentage bij dit fonds slechts 1% bedraagt. Een andere verklaring is dat dit fonds vooral belegt in bedrijven die fundamenteel sterk zijn terwijl zwakkere ondernemingen juist sterker zijn hersteld.

Dividenden en inkoop van eigen aandelen worden steeds belangrijker in Japan, wat dit fonds ten goede zal komen omdat het belegt in financieel sterke ondernemingen. Een andere positieve ontwikkeling op langere termijn is de reductie van het aanhouden van wederzijdse belangen in elkaars ondernemingen, waardoor zwakkere ondernemingen zich niet kunnen verbergen voor de realiteit van de markteconomie.

Het grootste risico voor dit fonds, tezamen met andere fondsen die beleggen in Japan, is de toekomstige ontwikkeling van de Amerikaanse en Chinese economieën. Een ernstige groeivertraging zal negatief zijn voor Japan en voor het fonds. Bij Martin Currie is men echter vrij optimistisch over beide markten.

Afgezien van de recente performance, wordt dit fonds ondersteund door een groot team gespecialiseerd in het beleggen in Japanse aandelen. Michael Thomas, die sinds 1989 bij de onderneming is, is hoofd van het team en hij wordt bijgestaan door zes mensen, allen werkzaam in Edinburgh. Als het Japanse herstel doorzet, is dit fonds een solide optie voor beleggers die een gespreide belegging zoeken in grote en middelgrote ondernemingen in Japan.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings