Robeco Lux-o-rente - Winnaar FD Morningstar Award 2009

Lux-o-rente is – dankzij de enorme correctie op aandelenbeurzen – het grootste fonds dat de Robeco Groep aanbiedt.

Freddy van Mulligen 12 maart, 2009 | 9:27
Facebook Twitter LinkedIn

Hoewel er heel wat econometristen aan het beheer te pas komen, is de opzet uiteindelijk verbluffend eenvoudig. Er is een model dat voor drie economische blokken – de Eurozone, de VS en Japan – voorspelt of de rente gaat stijgen, dalen of niet verandert. Voorspelt het model een rentedaling in een blok, dan wordt de rentegevoeligheid in betreffende regio – duration in vaktermen – opgeschroefd met een vaste hoeveelheid. Bij een daling is de strategie om te onderwegen met een vaste maat. Het fonds beperkt zich tot staatsobligaties en dekt zijn valutarisico’s af.

Fondsmanager Kommer van Trigt heeft ogenschijnlijk een makkelijke baan. Een keer per week gaat het model aan het werk en laat hij de uitkomsten implementeren. Van Trigt is hoofd van het renteteam en samen met in totaal 20 collega’s vormt hij het vastrentende team dat de obligatiefondsen van Robeco beheert.

De verantwoordelijkheid van de beheerder is om het model verder te ontwikkelen en te verbeteren maar wel de discipline op te brengen om het model bij tegenvallende resultaten niet meteen af te schrijven of buiten werking te stellen. In de 12 jaar dat het model in gebruik is, is het vertrouwen in de uitkomsten genoeg gegroeid om ook de uitkomsten te accepteren als het even tegen zit zoals in 2007 toen centrale banken de rente nog verlaagden en de stijging van grondstoffenprijzen niet als voorspelling maar als rem voor economische groei werd gezien; het fonds bleef op 1,7% steken. In 2008 kwam alles bij elkaar en deed het model zijn werk terwijl de staatsobligaties waartoe het fonds zich beperkt ook nog eens veel gevraagd waren. Het fonds behaalde een rendement van 16,7%.

Het model wordt onder leiding van Van Trigt onderhouden door kwantitatief onderzoekers en beleggers. Als input neemt het model de stijlte van de yield curve, de verandering daarin, aandelenmarktrendementen, grondstoffenprijzen, de zogenoemde mean reversion bij obligaties, een seizoensindicator en het wereldwijde momentum in obligatiemarkten. Er wordt door de modelbouwers consequent gekozen voor marktvariabelen in plaats van economische indicatoren omdat de eerste altijd beschikbaar en actueel zijn. Voor de aanpassing van de rentegevoeligheid gebruikt het fonds meestens derivaten als futures op de rente. De actieve stijl wordt daarmee tegen minieme kosten geïmplementeerd. Het zal menselijkerwijs onmogelijk blijken om het rendement over 2008 te evenaren. Wel staan de tekenen voor de obligatiemarkten volgens het model nog op groen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings