ASN Obligatiefonds - Winnaar FD Morningstar Award 2009

De ene overheid is de andere niet als het gaat om duurzaamheid.

Freddy van Mulligen 12 maart, 2009 | 9:36
Facebook Twitter LinkedIn

Duurzaam beleggen in obligaties is volgens beheerder Bas-Jan Blom heel wat anders dan duurzaam beleggen in aandelen. Dat geldt niet voor bedrijfsobligaties, want de 20% die het fonds daarin maximaal belegt, moeten aan de zelfde strenge eisen van ASN voldoen als de aandelen. Om overheden de duurzame maat te nemen heeft ASN echter een heel eigen model ontwikkeld dat verder gaat dan het tellen van het aantal kerncentrales in een land.

Allereerst worden landen die martelen of de doodstraf kennen uitgesloten. Amerikaanse staatsobligaties vallen dus buiten de boot. De tweede vraag is of landen euro-obligaties uitgeven, want daar beperkt het fonds zich toe. Het zwaartepunt van het selecteren van belegbare landen ligt in de derde stap waarbij 9 indicatoren voor mensenrechten en 7 milieu-indicatoren worden gebruikt. Zo wordt er onder andere gekeken hoe scheef de inkomensverdeling is in een land en leiden hoge defensieuitgaven als percentage van de overheidsbegroting tot een nadelige score. Bij kernenergie wordt gekeken hoeveel kernenergie een land opwekt, of hoeveel kernenergie er wordt geïmporteerd. Een andere indicator voor milieu is het aandeel beschermd natuurgebied van het totale oppervlak.

ASN kijkt hoe goed de scores zijn en hoe evenwichtig de scores van de diverse indicatoren zijn. Uiteindelijk worden er in de tweede of derde stap 13 landen afgekeurd en 11 goedgekeurd waaronder Nederland en Duitsland.

Na de duurzaamheidscontrole wordt heb beheer van de portefeuille overgedragen aan SNS Asset Management waar Foppe-Jan van der Meij de hoofdverantwoordelijke is voor dit fonds. Het schuiven met de rentegevoeligheid is de belangrijkste knop voor deze belegger. Momenteel is het fonds echter duration-neutraal. De goede prestaties over 2008 – een rendement van 9,5% - heeft het fonds vooral behaald door een aantal dingen niet te doen, door sommige landen uit te sluiten en door heel weinig in bedrijfsobligaties te beleggen. Niet dat dit niet mag, het fonds mag in alle obligaties van alle goedgekeurde bedrijven beleggen waarin de aandelenfondsen van ASN ook mogen in beleggen. In de loop van 2009 sluiten de beheerders niet uit dat er weer meer naar bedrijfsobligaties zal worden gekeken. Op lange termijn wordt gemiddeld een vijfde van de portefeuille in bedrijfspapier gestoken.

Over weglopende beleggers klaagt men niet bij ASN. Het schijnt dat duurzame beleggers zich richten op de lange termijn en zich niet van de wijs laten brengen door een correctie. Bovendien ging de correctie aan dit fonds voorbij.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten