Morningstar ziet negatieve invloeden op bankwinst

Europese banken publiceren goede tweede kwartaalcijfers. Toch ziet Morningstar trends die de winstgevenheid negatief beïnvloeden.

Maarten van der Pas 16 augustus, 2010 | 0:47
Facebook Twitter LinkedIn

Ofschoon sommige banken hun cijfers nog bekend moeten maken, hebben de meeste Europese banken bemoedigende tekenen van herstel laten zien in het tweede kwartaal. Enkele van de banken die het hardst zijn getroffen door de crisis zoals UBS en Lloyds Banking Group lieten zien, dat hun herstelplannen goed uitpakken en dat ze op weg zijn naar "genormaliseerde" winstniveaus. Anderen als Dexia en Allied Irish Banks moeten nu bewijzen dat hun businessmodellen levensvatbaar zijn in de wereld na de crisis.
Achter de goede resultaten zitten enkele trends die ook iets kunnen zeggen over de winstgevendheid van een bank in de nabije toekomst. Die trends stellen Morningstar niet gerust.

Volatiel
Ten eerste, de zakenbankactiviteiten zijn de drijvende kracht achter de goede resultaten van banken. Zo neemt investment banking bij Deutsche Bank 82 procent van de winst voor belastingen voor zijn rekening. Bij Barclays is dat zelfs 86 procent en bij UBS en Credit Suisse de helft van het resultaat voor belasting. Dit gegeven voorspelt volgens Morningstar volatiele, en waarschijnlijk gematigde totale winstgevendheid in de komende kwartalen, omdat handelsmarges krimpen, en inkomsten uit advies bij fusies en overnames en beursgangen worden getroffen door Europa’s stagnerende economische herstel en de volatiliteit afneemt.

Het is volgens Morningstar ook duidelijk dat, hoewel de kredietkwaliteit zich stabiliseert of verbetert, verliezen toenemen bij banken met blootstelling aan Zuid-Europa. De meeste Europese banken hebben lage generieke reserves en alleen provisies voor verliezen wanneer er daadwerkelijk iets met een krediet gebeurt. Daarom denkt Morningstar, dat de verdere verslechtering in 2010 betekent dat het verlies op kredieten groot blijft in problematische markten. Zo nam het verlies in het eerste halfjaar met 45 procent toe bij BNP Paribas' Italiaanse dochterbank in vergelijking met het eerste halfjaar in 2009).
Ook Ierland geeft verontrustende signalen. Neem Allied Irish Banks waar het verlies op leningen bijna het dubbele van de netto rente-inkomsten was in het tweede kwartaal (2,6 keer inclusief verlies op de leningen die zijn overgeheveld naar de Ierse “bad bank”). En dat terwijl Ierland aan het begin van het jaar de recessie te boven lijkt gekomen.

Kapitaaleisen
Tot slot wijst Morningstar erop dat hogere kapitaalniveau’s de winstegevendheid onder druk zetten. De overall winsten hebben zich hersteld, maar ze zijn wel gebaseerd op een veel grote kapitaalbasis. Bij het Franse Société Générale nam het Tier 1 kapitaal toe tot 10,7 procent waar dat eind 2007 nog 8 procent was. Maar de winst op vermogen daalde van 19 naar 12  procent. Hetzelfde is te zien bij Deutsche Bank waar Tier 1 toenam van 8,6 naar 11,3 procent, maar de winst terugviel van 18 naar 11,5 procent. Hogere tarieven en verminderde kapitaaleisen kunnen hier enige verlichting brengen, maar Morningstar denkt dat deze trend zich voortzet.

Morningstar is op basis van de tweedekwartaalcijfers van de grootste Europese banken ervan overtuigt dat hun totale resultaten positief zullen blijven, maar gedempt worden door bovengenoemde ontwikkelingen.


Lees ook
Resultaat ING bemoedigend

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten