Morningstar's favoriete consumptiegoederenaandelen

Waarom Procter & Gamble, Safeway, PepsiCo, Sysco en Molson Coors aantrekkelijke aandelen zijn.

R.J. Hottovy 08 april, 2011 | 12:46 Maarten van der Pas
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar geeft de voorkeur aan ondernemingen die beschikken over een combinatie van schaalgrootte, prijsstellingskracht in categorieën waarin een veronderstelde differentiatie belangrijk is, de middelen om het merk te versterken en blootstelling aan opkomende markten. In het bijzonder menen wij dat de huidige koersen opportunistische instappunten bieden voor bedrijven met een sterke concurrentiepositie. En die ondergewaardeerd lijken te zijn, ondanks hun concurrentievoordelen, hun vaste voet aan de grond in ontwikkelde markten en het extra rendement op geïnvesteerd kapitaal. De onderstaande vijf ondernemingen voldoen aan deze criteria en noteren naar onze mening tegen aantrekkelijke waarderingen.

Procter & Gamble

P&G heeft de reclame-uitgaven verhoog teneinde verloren marktaandeel terug te winnen. Hoewel de aandelenkoers achterblijft en de consument nog steeds zuinig is, zijn er redenen om voor de langere termijn optimistisch te zijn. De merken van de onderneming kunnen nog steeds groeien in opkomende markten, P&G heeft een gezonde pijplijn van nieuwe producten die het sterk ondersteunt en op operationeel niveau is er nog wat te sleutelen aan de overhead van de onderneming. Met een gemiddeld kasrendement van 7,0 procent verwacht Morningstar dat geduldige aandeelhouders beloond zullen worden.
Naar Aandelenrapport Procter & Gamble >


Safeway
Hoewel de benzineprijzen stijgen, consumenten met lagere inkomens nog steeds weinig vertrouwen tonen en de werkloosheid in de VS nog altijd hoog is, verwacht Morningstar niet dat de huidige situatie permanent zal voortduren. Zelfs als we ervan uitgaan dat de omzet pas in het boekjaar 2012 weer zal groeien (en dan slechts in een matig tempo) en dat de operationele marges flink onder de historische norm van rond 5 procent blijven, lijkt het aandeel ondergewaardeerd op basis van de toekomstige kasstroom. Daarnaast zijn vele winkels onlangs gemoderniseerd en blijven de investeringen dus de komende jaren beperkt. Hierdoor komt er vrije kasstroom beschikbaar voor aandeelhoudersvriendelijke maatregelen.
Naar Aandelenrapport Safeway >

UPDATE
Safeway is inmiddels verwijderd van Morningstar's lijst met Aanbevolen Aandelen. Sinds begin februari is het aandeel Safeway 17 procent geklommen. De supermarkt werd op 11 juni 2011 bekroond tot Aanbevolen Aandeel. Sindsdien is de koers met 19 procent toegenomen, maar blijft daarmee achter bij de S&P 500 die met 25 procent steeg.
Morningstar heeft de concurrentiedruk op traditionele retailers onderschat en soms werd die bij sommigen werd gemaskeerd door de conjuncturele neergang.


PepsiCo
De markt lijkt gefixeerd op Pepsi’s ondermaatse prestaties in dranken. Het klopt dat de grote rivaal Coca-Cola zijn bedrijfsvoering goed onder controle heeft en zijn dominantie in de horecasector zal het lastig maken om het bedrijf van de toppositie in dranken te verdringen. Bovendien verdienen zijn recente resultaten vanc Coke een hogere waarderingsmaatstaf. Pepsi is echter meer een snackbedrijf en Morningstar vindt dat het een hogere waarderingsmaatstaf verdient dan de 14 keer de winst over 2011 die de markt er momenteel aan toekent.


Sysco
Morningstar vindt dat de inspanningen van het management om het distributieplatform van Sysco uit te breiden, de efficiëntie in de aanvoerketen te verbeteren en de productiviteit van de verkoopmedewerkers te verhogen, bepalend zullen zijn voor de groei in het komende jaar. Hoewel de bedrijfsresultaten van de leverancier aan foodservice het afgelopen jaar slechter zijn geweest, omdat consumenten vaker thuis eten dan bij de primaire klanten van Sysco (restaurants), zijn wij het niet met de markt eens dat deze druk de concurrentievoordelen van Sysco zal wegnemen.


Molson Coors
Het MillersCoors samenwerkingsverband in de VS zorgt voor een sterk winstgroeipotentieel van Molson Coors, maar de markt blijft bezorgd over de magere omzetgroei van de bierbrouwer. Morningstar verwacht niet dat de verkopen van Molson Coors in de nabije toekomst sterk zullen toenemen, maar gezien de potentiële 210 miljoen dollar aan kostenbesparingen vanwege MillersCoors menen wij dat het winstgroeipotentieel over de komende twee jaar en de kasstroommogelijkheden op langere termijn door de markt worden ondergewaardeerd. Daarnaast zou banengroei een positieve factor kunnen zijn.Nederlandse spelers in de sector defensieve consumptiegoederen
In de sector defensieve consumptiegoederen volgt Morningstar ook de Nederlandse ondernemingen Ahold, Heineken en Unilever.

Ahold haalt het grootste deel van zijn omzet (70 procent) uit de VS. Daar blijft de strijd om de dollar van de consument stevig. De prijsstijgingen van levensmiddelen zijn minder snel in de resultaten van de retailers terug te zien als Morningstar had verwacht. Dat komt  door de voortdurende focus bij retailers op -lage- prijzen om klanten naar hun winkels te lokken.
Morningstar verwacht dat alle kruideniers in 2011 gedwongen zullen worden om hun prijzen te verhogen om zo de gestegen inkoopprijzen te mitigeren. Maar op de korte termijn zullen ze de impact van de gestegen prijzen voor een deel zelf absorberen om klanten gunstige prijzen te kunnen blijven bieden. Hierdoor zal de brutomarge de komende kwartalen onder druk komen.
De nadruk zal de komende tijd op prijs blijven liggen omdat de consument gevoelig is voor voordeel.

Sommige ondernemingen in de levensmiddelendetailhandel bieden interessante mogelijkheden voor beleggers met een langetermijnhorizon. In het bijzonder ziet Morningstar waarde in Safeway en Delhaize, omdat het lauwe vooruitzicht voor deze sector op de korte termijn disproportioneel op hun aandelenkoers drukt. Ahold noteert momeneel een koers/fair value verhouding van 0.87 en 3 sterren. In vergelijking Delhaize (een verhouding van 0.83 en een waardering van 4 sterren) is dat minder aantrekkelijk voor beleggers. 

Voor bierbrouwers zijn opkomende markten erg belangrijk om groei te realiseren (in tegenstelling tot de verzadigde West-Europese en Amerikaanse markt). Brouwers met een sterke positie in de snelgroeiende opkomende economieën zoals Anheuser-Busch InBev, SABMiller en Heineken zouden moeten kunnen blijven profiteren van een stijgende bierconsumptie in Azië, Latijns-Amerika en Afrika.
Toch zal Morningstar op het huidge koersniveau niet instappen bij deze bierconcerns. Hun groeimogelijkheden zijn al ingeprijsd in de koers. Anheuser-Bush InBev en Heineken worden momenteel verhandeld tegen respectievelijk 21,23 en 14,86 keer de geschatte winst over 2011. Molson Coors zit op een lager niveau met 13.05.

Ook de producenten van voedingsmiddelen en producten voor lichamelijke verzorging hebben te maken met stijgende grondstofprijzen. Toch is de stijging niet zo dramatisch als in 2007 en 2008. Dat de prijzen de afgelopen 6 maanden zo fors zijn opgelopen heeft de ondernemingen wakker geschud en dwingt ze om mee te gaan (een langzame stijging van de grondstofprijzen kan ondernemingen minder alert maken). Omdat fabrikanten van huismerken met dezelfde gestegen grondstofkosten hebben te maken verwacht Morningstar aanzienlijke prijskloof tussen A-merken en huismerken.
In deze sector is Unilever met een koers-fair value verhouding van 1.07 in ogen van Morningstar overgewaardeerd. Dan is Procter & Gamble veel aantrekkelijker geprijsd.


Lees ook
Morningstar's favoriete technologie-aandelen


Terug naar Morningstar's vooruitzicht voor aandelen consumptiegoederen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

R.J. Hottovy  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten