De wereld rond op zoek naar rendement

Beleggen met een dividendrendementcriterium is niet alleen zinvol op het niveau van een individueel aandeel maar ook op het niveau van een land.

Fernando Luque 07 december, 2011 | 8:39
Facebook Twitter LinkedIn

Een bestudering van aandelenrendement op lange termijn laat zien dat een belangrijk deel van dit rendement komt van dividend. In de laatste 10, 20 of zelfs 30 jaar is het dividendrendement jaarlijks rond de twee procent geweest voor een index als de S&P 500, onafhankelijk van het totale rendement verkregen gedurende de periode.

Deze vaststelling leidt ons tot een zeer praktische conclusie: in een omgeving met lage groei en lage rendementen zoals we die waarschijnlijk in de nabije toekomst gaan meemaken, zal dividend een cruciaal deel van het totale rendement uitmaken.
Er zijn twee vragen die opkomen uit deze aanname. Ten eerste, welke landen in de wereld hebben het hoogste dividend rendement? En ten tweede, betekent een hoger dividendrendement vanzelfsprekend een hoger totaal rendement voor beleggers?

Voor het antwoord op de eerste vraag berekenden we het verschil tussen het totale rendement en de koerswinst voor de belangrijkste aandelenindices over de hele wereld in de afgelopen twaalf maanden (data per 31 oktober 2011). De resultaten staan in onderstaande tabel.

Index

12 Month Yield

World

2,7%

Spain

5,4%

Australia

4,5%

Norway

4,2%

Taiwan

3,8%

Finland

3,8%

Brazil

3,6%

France

3,5%

Singapore

3,5%

Italy

3,5%

UK

3,4%

Portugal

3,4%

Malaysia

3,4%

Thailand

3,3%

Switzerland

3,3%

South Africa

3,2%

Sweden

3,0%

Germany

2,9%

Netherlands

2,8%

Hong Kong

2,5%

Vietnam

2,5%

Indonesia

2,5%

Belgium

2,4%

Canada

2,4%

Peru

2,3%

Chile

2,2%

Japan

2,2%

USA

2,1%

China

2,1%

Austria

2,1%

Russia

2,0%

Turkey

1,6%

Mexico

1,5%

Korea

1,3%

Denmark

1,1%

India

1,1%


Zoals we kunnen zien zijn er enorme verschillen tussen landen, maar geen echte regionale verschillen. We kunnen bijvoorbeeld niet zeggen dat opkomende markten een hogere dividendrendement bieden dn ontwikkelde landen. Kijk bijvoorbeeld maar naar het verschil van rendement tussen Taiwan (3,8 procent) en Zuid-Korea (1,3 procent).

Het antwoord op de tweede vraag (de relatie tussen dividendrendement en totaal rendement) is niet zo duidelijk. Er kan beargumenteerd worden dat als het dividendrendement een belangrijk deel van het totale rendement is  vanuit een langetermijnperspectief, dat markten met een hoger rendement dan meer winstgevend zouden moeten zijn. Maar natuurlijk kunnen kapitaalaanwas- en verlies een impact op het totale rendement hebben.

Om te zien of er een correlatie is tussen dividendrendement en totaal rendement op een langetermijnbasis hebben we het gemiddelde rendement en het totale rendement berekend van de belangrijkste aandelenmarkten gedurende twee periodes van tien jaar: van 1990 tot 2000 en van 2000 tot 2010. Het gemiddelde dividendrendement in elk van deze twee periodes is eenvoudig het gemiddelde van de tien jaarlijkse dividendgemiddelden in de periode.

Grafiek 1: gemiddeld dividendrendement (verticale as) and tienjaars jaarlijks rendement (horizontale as) in de periode 1990-2000.

Grafiek 2: gemiddeld dividendrendement (verticale as) and tienjaars jaarlijks rendement (horizontale as) in de periode 2000-2010.


De interessante conclusie (zie de grafieken waar elk punt staat voor een land) is, dat in het algemeen de markten met een hoger rendement het beste presteren in deze twee periodes (rendement is berekend in USD). Daarom, beleggen met een dividendrendementcriterium is niet alleen zinvol op het niveau van een individueel aandeel maar ook op het niveau van een land. Vooral als een nabije toekomst van laag rendement waarschijnlijk is.


Alle artikelen van de themaweek 'Wereldwijd beleggen in aandelen'
De beste wereldwijde aandelenfondsen

De Amerikaanse markt: onder-, over- of redelijk gewaardeerd?

De wereld rond op zoek naar rendement

Canadese  banken: een modelsector?

Top-tips van fondsbeheerders voor 2012

Op wereldwijde dividendtour

De beste wereldwijde aandelen-ETFs (verschijnt vrijdag)

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten