Nederlandse belegger ziet in VS nieuw toevluchtsoord

'Na vier jaar crisis is kennelijk het besef doorgedrongen dat een adviseur toegevoegde waarde kan hebben', stelt Schroders' Michel Vermeulen vast.

Maarten van der Pas 25 oktober, 2012 | 10:10
Facebook Twitter LinkedIn

De Nederlandse particuliere belegger ziet Europa nog steeds als het meest risicovolle beleggingsgebied en het vertrouwen in de euro is verder afgenomen. Over de Verenigde Staten wordt in dit opzicht opvallend positiever gedacht, terwijl China flink aan overtuigingskracht heeft verloren. Dat is de conclusie van de Schroders Beleggingsbarometer die voor het derde jaar het sentiment onder Nederlandse beleggers peilt. Een andere opvallende trend die uit het onderzoek blijkt, is dat meer beleggers gebruik gaan maken van een adviseur.

Waar Nederland vorig jaar nog een dominante positie in de beleggingsportefeuille innam neemt de VS de rol van veilig toevluchtsoord nu over. ‘In 2011 zag je de opmerkelijke tegenstelling dat Europa in ogen van de beleggers de meest risicovolle regio was om in te beleggen, maar dat er wel massaal in Nederland werd belegd. Alsof ons land geen onderdeel van Europa is. Die trend is nu afgezwakt en de VS is sterk in opkomst als land waarin is belegd. Er is nog steeds home bias, maar de spreiding in de portefeuilles van de respondenten is toegenomen. Ik zie dat als een gevolg van het feit dat meer beleggers een adviseur in de arm hebben genomen’, verklaart Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux.’
Nederlanders hebben dit jaar volgens het onderzoek al bijna twee keer zoveel vermogen in de VS belegd als vorig jaar en het aantal beleggers dat van plan is om meer in de VS te gaan beleggen is dit jaar meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar van 5 naar 12 procent.

China
Opkomende landen zijn ook nog steeds in trek als alternatief voor de malaise in Europa. Nederlandse beleggers beschouwen het risico van beleggen in Azië en Latijns-Amerika als relatief klein en verwachten het komende half jaar meer in die regio’s te gaan beleggen: 10 procent van de beleggers in Latijns-Amerika en 6 procent in Azië. Onder de emerging markets zijn er wel opmerkelijk verschuivingen als het om risico en toekomstverwachting gaat. Zo is de risicoperceptie van China verdubbeld van 4 naar 8 procent (tegenover 22 procent voor Europa en 5 procent voor de VS). De belegger heeft minder vertrouwen in China en dat uit zich ook in de toekomstverwachting. 55 Procent van de ondervraagden verwacht dat China de economische grootmacht van het komende decennium wordt waar dat vorig jaar nog 84 procent was. Brazilië is in opkomst en stijgt van 5 naar 9 procent. Beleggers verwachten de komende zes maanden dan ook aanzienlijk minder in China te gaan beleggen: een halvering van 10 procent in 2011 naar 5 procent dit jaar.


Euro
Het sentiment rond de euro is sterk verslechterd. 41 Procent van de beleggers verwacht dat de eurozone over een jaar niet meer in de huidige samenstelling bestaat. Vorig jaar gaf 7 procent in een vergelijkbare vraag aan dat de euro binnen een jaar zou zijn verdwenen. Drie op de tien beleggers verwacht dat Griekenland de euro gaat verlaten en 17 procent ziet een opsplitsing in een noordelijke en zuidelijke euro. ‘Je kunt ook zeggen dat de meerderheid nog steeds positief is’, relativeert Vermeulen.

Beleggingsfondsen
Onder Nederlandse beleggers blijven beleggingsfondsen populair. Acht van de tien van hen heeft beleggingsfondsen in zijn bezit en aandelenfondsen zijn veruit het meest populair (92 procent), gevolgd door obligatiefondsen (61 procent) en vastgoedfondsen (26 procent). ETFs staan op 10 procent. Vermeulen verwacht dat het percentage trackers dit jaar groter wordt omdat banken meer op ETFs gaan wijzen.
Risicospreiding vinden beleggers nog altijd het belangrijkste voordeel van beleggingsfondsen. Daarna komt gemak. Beleggers met een adviseur beleggen meer in beleggingsfondsen (86 procent) waar beleggers zonder adviseur meer in individuele aandelen investeren (77 procent).

Adviseur
Vermeulen vindt het een goede zaak dat beleggers meer gebruik zijn gaan maken van een adviseur. Gaf vorig jaar een derde van de ondervraagde beleggers aan een adviseur te raadplegen, dit jaar is dat de helft. ‘Het lijkt erop dat beleggers door schade en schande wijs zijn geworden. Na vier jaar crisis is kennelijk het besef doorgedrongen dat een adviseur toegevoegde waarde kan hebben. Het onderzoek laat duidelijk zien dat beleggers met een adviseur vaker in het buitenland beleggen.’ Beleggers geven ook aan dat er bij hen door de crisis een groter risicobewustzijn is ontstaan en dat ze momenteel meer zekerheid willen. Opvallend genoeg geeft dan toch nog 40 procent aan niets te hebben gedaan aan de samenstelling van hun portefeuille om risico op te vangen. Diegene die wel hebben geanticipeerd zijn voornamelijk anders of minder gaan beleggen.

Opzet
Het onderzoek is gehouden onder 331 particulieren beleggers met een vrij belegbaar vermogen van EUR 50.000 of meer. De reden daarvoor is dat deze groep beleggers in aanmerking komt voor advies bij hun bank en welkom zijn bij vermogensbeheerders. De helft van hen maakt gebruik van een adviseur. De meerderheid van de respondenten zit in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder (62,2 procent). Daarna loopt het af: 50-59 jaar (19,6 procent), 40-49 jaar (13 procent), 30-39 jaar (4,5 procent) en 29 jaar of jonger 0 procent. De belangrijkste reden om te beleggen zijn behoud van vermogen en opbouw van vermogen.


Lees ook de conclusies van de Schroders Beleggingsbarometer 2011:
Nederlandse belegger: Europa meest risicovolle beleggingsgebied.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten