Fonds van de Week: JOHCM Continental European Fund

Een sterke keuze binnen de categorie Europese aandelen, oordeelt Morningstar over het JOHCM Continental European Fund. De beleggingsstrategie is bewezen succesvol en heeft over een langere periode solide rendementen opgeleverd. De Morningstar Analyst Rating van Silver blijft gehandhaafd.

Robert van den Oever 11 oktober, 2018 | 8:52

JOHCM Continental European Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

JOHCM Continental European Fund

Dit fonds hanteert een bewezen beleggingsstrategie die solide rendementen heeft opgeleverd over een langere periode. Beheerder Paul Wild heeft sinds 2010 de leiding, maar is al sinds 2003 betrokken bij dit fondstoen hij er als co-beheerder bij kwam. Wild en zijn team beoordelen aandelen op hun winstpotentieel vanuit een macrovisie.

Het fonds heeft een actieve benadering, maakt tegelijk wijkt de portefeuille niet enorm af van de benchmark en dat voorkomt grote drawdowns, zoals het jaar 2011 bewees. De actieve benadering zorgde tijdens de opwaartse beweging die volgde ook weer voor een sterk rendement. Het fonds is een sterke keuze binnen de categorie Europese aandelen exclusief het Verenigd Koninkrijk, vindt Morningstar-analist Samuel Meakin. Daarom handhaaft hij Morningstar Analyst Rating van Silver.

 

Uitgebreide toelichting

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Paul Wild is de hoofdbeheerder op dit fonds sinds april 2010. Voordat hij hoofdbeheerder werd, werkte Wild in de rol van co-beheerder een aantal jaren nauw samen met zijn voorganger Rod Marsden. Marsden had het fonds geleid sinds de oprichting in november 2001. Wild kwam in maart 2003 bij JOHCM na eerdere dienstverbanden bij Belgrave Capital Management, Newton Investment Management en Sanwa Asset Management, waar hij pan-Europees fondsmanager en onderdeel van Marsden’s team was. In totaal heeft Wild ruim 20 jaar ervaring in de beleggingsindustrie.

Van september 2013 tot augustus 2016 kreeg Wild op dit fonds assistentie van analist Oliver Juggins, die geheel toegewijd was aan dit fonds en ondersteuning bood bij het volgen van het aandelenuniversum. Dit past binnen de filosofie van het fondshuis om de fondsen te beheren met kleine teams en de beheerders autonomie te geven, zodat iedere beheerder verantwoordelijk is voor zijn eigen kostenbasis.

Eind 2016 stelde Wild Gael Colcombet aan als nieuwe toegewijde analist. Colcombet kwam van MainFirst Bank waar hij analist op de Europese consumentengoederensector was. Bij JOCHM werkt hij als generalist voor alle sectoren. De korte periode tussen Juggins' vertrek en Colcombets komst vormde geen probleem voor Wild, gezien zijn ervaringsniveau en kennis van het Europese aandelenunversum.

Fondshuis
JOHCM biedt een alternatief voor de traditionele vermogensbeheerders. Het heeft zijn business opgebouwd door de 'best in class' bewezen managers aan te trekken die in kleine teams werken en elders al track record hebben opgebouwd. De managers worden verleid naar JOHCM te komen met een mate van autonomie en cultuur die bureaucratie vermijdt. Bovendien is er voor de beheerders een aantrekkelijke beloningsstructuur die een performance fee van 15% bevat, waarbij de helft naar de managers gaat en de helft naar het fondshuis. De managers krijgen ook nog eens 20% van de management fees die hun fondsen genereren.

JOHCM deed alleen aandelen tot augustus 2017 toen het fondshuis een wereldwijd multi-asset team in New York toevoegde. Sinds de oprichting in 1993 is het fondshuis gestaag gegroeid en per ultimo 2017 had het 42 miljard dollar onder beheer. De nieuwe CEO ken Lambden, die in oktober 2016 kwam, is van plan om het bestaande businessmodel te handhaven. Dus de aantrekkelijke beloningsstructuur, de autonomie van de teams en het strikte capaciteitsbeheer blijven kracht.

Wat capaciteitsbeheer betreft is het goed om te zien dat de limiet voor de multi-asset strategie tamelijk conservatief op 10 miljard dollar werd gezet. JOHCM is sinds 2001 eigendom van de Australische vermogensbeheerder BTIM maar blijft volledig zelfstandig opereren. JOHCM is momenteel onderwerp van onderzoek door toezichthouder FCA in verband met de toelaatbaarheid van bepaalde klantencommissies die tussen 2006 en 2016 betaald zijn.

Proces
De aanpak van Paul Wild is consistent sinds hij begon naast Rod Marsden in 2003. het startpunt van het proces is een top-down visie op sectoren die wordt gevoed door een continue evaluatie van economische ontwikkelingen, evenals fundamentals van de industrie, veranderingen in winstmomentum en beoordeling van sectorwaarderingen. Wild gebruikt ook een al lang bestaand netwerk van brokers en research van derde partijen om ideeën te genereren uit het universum van Europese aandelen exclusief het Verenigd Koninkrijk.

Vervolgens beoordeelt hij bedrijven apart van elkaar om uit te zoeken welke aandelen het meeste winstpotentieel en de hoogste te verwachten winstgroei in de toekomst zullen hebben. Hiertoe onderzoekt en beordeelt hij de sleutelfactoren die de bron van de winstgevendheid zijn. Ook beoordeelt hij de kwaliteit van het management, het financieel beheer, de prijsstelling, merkpositionering, concurrentiepositie, marktaandeel, relatieve winstgroei en relatieve waardering.

De portefeuille wordt opgebouwd met de benchmark in het achterhoofd maar is redelijk vrij van beperkingen en telt doorgaans 55-70 aandelen. Hoewel de sectorwegingen in de portefeuille het resultaat zijn van de overtuigingen en macrovisie van de beheerder, worden landenallocaties bepaald door aandelenselectie, want de beheerder vemijdt het bewust innemen van geografische posities. De maximale actieve positie in een aandeel is 3,5% en minimaal 65% van de portefeuille wordt belegd in large-cap aandelen.

Prestaties
Vanaf de lancering tot en met augustus 2018 bedraagt het rendement van de rebatevrije aandelenklasse A gemiddeld 10,3% per jaar, tegen 6,8% voor de benchmark en 7,4% voor het categoriegemiddelde. Roy Marsden was hoofdbeheerder tot april 2010, maar Paul Wild heeft in die periode ook bijgedragen aan het track record omdat beide toen nauw samenwerkten.

Onder leiding van Wild, vanaf 2010, heeft het fonds een rendement van 10,3% gemiddeld per jaar gemaakt en daarmee verslaat het de benchmark met 2,3 procentpunt en het categoriegemiddelde met 1,1 procentpunt. Wild heeft het consistente rendementsprofiel van het fonds voortgezet. Zo heeft het fonds niet alleen het belegd vermogen beter beschermd in de lastige situatie van 2011, het heeft ook wten te profiteren van de opwaartse beweging in de daarop volgdende twee jaar. Het relatieve rendement werd toen vooral gedreven door aandelenselectie in financials en industrie.

In 2017 bleef de rebatevrije aandelenklasse van het fonds achter bij zijn index en categoriegemiddelde, toen enkele specifieke kwesties rond aandelen in consumentengoederen negatief uitwerkten. In 2018 tot en met augustus loopt het fonds weer voor op de index en blijft het iets achter bij het categoriegemiddelde. Aandelenselectie in industrie en nutsbedrijven droegen bij aan actieve rendementen terwijl de overweging en aandelenselectie in financials verkeerd uitpakte.

Kosten
De lopende-kostenfactor van de rebatevrije aandelenklasse, die verkrijgbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, ligt lager dan de mediaan voor vergelijkbare aandelenklassen van Europese aandelenfondsen. Echter, daar komt nog een performance fee bovenop die de totale kosten van het fonds opstuwt. Die fee bedraagt 15% van de outperformance ten opzichte van de benchmark en wordt dagelijks berekend.

 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van JOHCM Continental European Fund A EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa excl. Verenigd Koninkrijk Large-Cap, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

- Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity Asian Special Situations

Candriam Equities Biotechnology

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam