Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P
          | 
          GSDM3
Fonds5,614,5-15,211,31,2
+/-Cat3,25,1-2,23,00,3
+/-Idx1,33,0-2,90,40,3
 
Kerngegevens
Koers
29-02-2024
 EUR 38,99
Rendement 1 Dag -0,08%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000293165
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2024
 EUR 221,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2024
 EUR 221,34
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-06-2023
  0,65%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3
Het Subfonds belegt in beginsel voor 50% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in de portefeuille is binnen de aangegeven bandbreedte afhankelijk van de visie van de Beheerder en de daaruit voortvloeiende tactische asset allocatie en is derhalve niet constant.
Returns
Rendementen %29-02-2024
YTD2,09
3 Jaar geannualiseerd2,65
5 Jaar geannualiseerd5,10
10 Jaar geannualiseerd5,75
Dividendrendement 12M 2,15
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
31-12-2008
Jan Kvapil
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI World NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM330-11-2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,840,1346,71
Obligaties46,143,4942,65
Kas/geldmarkt8,242,275,97
Overig4,680,014,67
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten62,26
West Europa – Euro7,14
Azië - Emerging5,59
Japan5,48
West Europa – Niet Euro5,04
Top 5 sectoren%
Technologie25,71
Financiële Dienstverlening16,22
Gezondheidszorg12,57
Cyclische Consumptiegoederen10,43
Industrie9,68
Top 5 positiesSector%
GS Enh Index Sust NA Equity Fund... 18,86
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR7,46
GS EUR SusCred-I Cap EUR7,20
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z6,16
Euro Credit Fund (NL) D5,40
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P | GSDM3

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten