Beleggingsfonds van de week: Robeco New World Financials

Sinds de uitbraak van de bankencrisis in 2008 zijn beleggers zeer terughoudend met het investeren in de financiële sector. Toch heeft Robeco New World Financials onlangs een opwaardering gekregen van 'Neutral' naar 'Bronze'.

Jeffrey Schumacher, CFA 08 augustus, 2013 | 7:16
Facebook Twitter LinkedIn

De financiële sector stond bekend om zijn goede dividendrendement en vormde daarom een hoeksteen in menig (dividend)portefeuille. Dat is anno nu echter wel anders. Beleggers zijn met name sceptisch over -Europese- banken. De goed gekapitaliseerde banken kunnen nog wel op belangstelling rekenen, maar banken in de periferie worden nog steeds als zeer risicovol gezien.

Daarnaast is het bedrijfsmodel van banken aan het veranderen. Investment banking wordt gescheiden van het traditionele bankieren, banken zijn hun balansen aan het verkorten en moeten aan steeds strengere kapitaaleisen voldoen. Verzekeraars worden als minder risicovol gezien, maar die hebben veel last van de huidige lage rentestand. Het recent oplopen van de rente kan echter een keerpunt vormen waarvan deze bedrijven kunnen profiteren. De algemene gereserveerdheid tegenover de financiële sector biedt echter ook kansen voor beleggers die willen speculeren op herstel.

In de Morningstar-categorie 'aandelen sector financiële dienstverlening' heeft het door Patrick Lemmens beheerde Robeco New World Financials onlangs een opwaardering gekregen van 'Neutral' naar 'Bronze'. Dit fonds belegt niet alleen in banken en verzekeraars, maar in de gehele financiële sector. Het heeft dan ook tevens blootstelling aan beurzen, private equity, vastgoed en vermogensbeheerders. Het fonds wordt op actieve wijze beheerd, waarvan de overweging van Europese financials een duidelijk voorbeeld is. Dit fonds beschikt over een kwalitatief sterk team dat ondanks de beperkte mankracht de strategie goed weet uit te voeren. Wij hebben dan ook vertrouwen in dit fonds.
Opinie
Fondsmanager Patrick Lemmens is een doorgewinterde belegger die zich tijdens zijn 19 jarige carrière volledig heeft toegewijd aan het analyseren van de sector financiële dienstverlening. Sinds oktober 2008 is hij bij Robeco verantwoordelijk voor dit thematische fonds. Hij krijgt ondersteuning van twee ervaren beheerders en een analist. Dit team heeft zich de afgelopen jaren bewezen en Lemmens heeft zowel bij ABN Amro als bij Robeco laten zien dat hij met deze strategie en een afwijkende positionering goede resultaten kan behalen.

In 2012 herstelde Robeco New World Financials duidelijk van 2011, waarin het tot de beste fondsen in de categorie behoorde. De blootstelling aan Europese financials (BBVA, KBC) pakte goed uit. In 2013 deden per april de Japanse namen het goed, evenals Delta Lloyd en Citi Group.
Dit fonds beschikt over een kwalitatief sterk team dat ondanks de beperkte mankracht de strategie goed weet uit te voeren. Wij hebben dan ook vertrouwen in dit fonds. Wij verhogen onze rating van Neutral naar Bronze.

Beheer
Patrick Lemmens is sinds oktober 2008 de hoofdbeheerder van dit fonds. Lemmens is een ervaren beheerder, die zijn carrière in 1993 startte bij ABN Amro. Nadat hij daar tot 2003 als buy-side analist werkte op de sector financials, werd hij beheerder van het ABN Amro Financials fonds, dat hij tot december 2007 met succes leidde. In 2008 vertrok hij naar Robeco.

Lemmens wordt ondersteund door Folmer Pietersma en Christian Vondenbusch, die medebeheerders zijn. Ofschoon zij naast dit fonds ook verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen fondsen, hebben zij een goede inbreng. Pietersma beheert Robeco Property Equities en kan daardoor een nuttige bijdrage leveren aan New World Financials dat ook in vastgoedondernemingen kan beleggen. Vondenbusch beheert Robeco Hollands Bezit, maar heeft buiten de Nederlandse financiële waarden ook een visie op wereldwijde financiële ondernemingen.

Het fonds maakt gebruik van de ideeën van Johan van der Lugt, die ruime ervaring heeft in het onderzoeken van Westerse en Aziatische/Australische financiële dienstverleners. Hij is een goede ondersteuning voor het team. Ondanks de relatief kleine omvang vinden wij dat het team wel kwaliteit heeft. De beheerders investeren in hun eigen fondsen, wat hun belangen gelijkstelt aan die van hun beleggers.

Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent blijft nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de beleggingsfondsen en hun beheerteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden. We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn.

In totaal beheert het fondshuis EUR 189 miljard, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

Beleggingsproces
Het proces bij Robeco New World Financials is een combinatie van top-down thema/trend selectie en bottom-up aandelenselectie. Het beheerteam wil met de thema’s inspelen op de veranderende omgeving binnen de financiële sector. Dit betekent dat opkomende landen en veranderende regelgeving belangrijk zijn in het proces. De vier hoofdthema’s die het fonds definieert worden ingevuld via de aandelenselectie. Deze selectie start met een kwantitatief filter dat ideeën moet genereren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar waardering, momentum, managementkwaliteiten en winstbijstellingen.

De ongeveer 200 namen die overblijven worden fundamenteel onderzocht. De beheerders gaan op zoek naar aandelen die een aantrekkelijke waardering hebben, gecombineerd met groeipotentie. Hierbij kunnen ze ook in vastgoedaandelen beleggen. Op basis van analyses van onder andere het businessmodel, de concurrentie en bedrijfsbezoeken wordt in combinatie met waarderingen (prijs/boekwaarde, prijs/embedded value en het waarderingsmodel Holt) de portefeuille ingericht. De aandelen die het team selecteert dienen een sterke blootstelling te hebben aan de trends en thema’s. In de portefeuille van 75 tot 125 aandelen past het team over- en onderwegingen toe. De active share bedraagt per april 2013 82 procent, wat hoog is in vergelijking met andere fondsen in de categorie. Het team neemt duidelijk de vrijheid om hun eigen ideeën te implementeren.

Rendement
Omdat de categorie 'Aandelen sector financiële dienstverlening' een mengeling is van wereldwijd en Europees beleggende fondsen, is het beter om te kijken naar de prestaties tegenover de benchmark MSCI World Financials. Lemmens heeft dit fonds ruim vier jaar onder zijn hoede en wist in drie jaar beter te presteren dan de benchmark. Ook eindigde hij drie jaar in het eerste kwartiel van een wereldwijd beleggende vergelijkingsgroep.

Het enige teleurstellende jaar was 2011, waarin de blootstelling aan opkomende landen, de onderweging van ‘veilige havens’ Australië en Canada en de positie in het genationaliseerde Irish Life ervoor zorgde dat het fonds zeer matig presteerde. Desondanks is de prestatie van Lemmens sinds zijn start prima, waarbij hij per april 2013 75 procent van zijn concurrenten achter zich laat. Lemmens heeft eerder bij ABN Amro al laten zien dat hij met deze strategie goed kan presteren, wat ons vertrouwen sterkt.

In 2012 maakt het fonds een sterke come back, waarin het tot de beste fondsen in de wereldwijd beleggende vergelijkingsgroep behoort. De overweging van Europa werkte goed, waar onder meer KBC goed presteerde. Ook de Turkse namen in de portefeuille presteerden bovengemiddeld. In 2013 tot en met april presteert het fonds 3,82 procent beter dan de vergelijkingsgroep en 2,46 procent beter dan de benchmark. Grote posities in Delta Lloyd en Citi Group deden het goed, terwijl Binck Bank teleurstelde.

Kosten
De TER komt uit op 1,76 procent op jaarbasis tegenover de mediaan van 1,77 procent voor sectorfondsen.

Rol in portefeuille
Niche. De focus op een specifieke sector maakt dit fonds risicovoller, waardoor het alleen geschikt is als aanvulling op een goed gespreide portefeuille.


Lees de volledige analyse van Robeco New World Financials >

 

Bekijk ook de vorige beleggingsfondsen van de week
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten