Beleggingsfonds van de week: Kempen Euro Credit Fund

Kempen Euro Credit Fund blijft één van onze favorieten onder bedrijfsobligatiefondsen. Er wordt vrijwel uitsluitend belegd in kredietwaardige euro-obligaties zonder een actief duratiebeleid. Morningstar geeft de rating 'Silver'.

Niels Faassen 25 juli, 2013 | 7:04
Facebook Twitter LinkedIn

We blijven met het fonds van de week in de obligatiehoek. Na vorige week het Franklin Templeton Global Bond Fund besproken te hebben dit keer een fonds van eigen bodem: Kempen Euro Credit Fund. Dit fonds wordt door de analisten van Morningstar beoordeeld met een “Silver” rating.

Opinie
Kempen Euro Credit Fund blijft één van onze favoriete fondsen in de Morningstar-categorie 'obligaties EUR bedrijven'. Dit is een redelijk zuiver bedrijfsobligatiefonds: er wordt vrijwel uitsluitend belegd in kredietwaardige euro-obligaties en zonder een actief duratiebeleid. Sinds kort maken de fondsbeheerders ook gebruik van kredietderivaten om de portefeuille efficiënter te beheren. 

Het fonds werd in het eerste jaar na de oprichting (2007) beheerd door Van Lanschot, maar na de overname van Kempen werd het huidige team verantwoordelijk. Sinds hun aanstelling hebben de beheerders laten zien dat ze in staat zijn om op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te realiseren. Dit versterkt ons vertrouwen in het team en de strategie. Daarom handhaven wij onze 'Silver' rating.

Beheer
Sinds mei 2008 staat dit team onder leiding van Richard Klijnstra en samen met Alain van der Heijden en Rik den Hartog vormt hij het investment committee dat de voorstellen van de overige beheerders beoordeelt. Het trio krijgt ondersteuning van vier personen, die de rol van sectoranalist en beheerder combineren. Klijnstra werkte voor zijn komst bij Kempen in 2006 vijf jaar bij Fortis Investments. Van der Heijden heeft, afgezien van een periode van één jaar, sinds 2001 bij Kempen als portefeuillebeheerder gewerkt. Gedurende dat jaar beheerde hij een soortgelijk fonds bij Lombard Odier Darier Hentsch. Den Hartog is zijn carrière bij Kempen begonnen en werkt hier nu 5 jaar en sinds juli 2012 als senior beheerder.

Het is een redelijk ervaren en stabiel team. Wij waarderen het feit dat er door sommige beheerders in eigen fondsen wordt belegd. Dit verbetert naar onze mening de afstemming van belangen tussen beleggers en de beheerders. Wel zien wij graag weer dat alle beheerders belegd zijn in hun eigen fondsen.

Fondshuis
Kempen & Co is een Nederlandse zakenbank met activiteiten in vermogensbeheer, brokerage en corporate finance. Kempen is onderdeel van Van Lanschot Bankiers, een beursgenoteerde bank voor vermogende particulieren en ondernemers. De vermogensbeheeractiviteiten worden door Kempen Capital Management uitgevoerd. Dit middelgrote fondshuis is gespecialiseerd in beleggingen in smallcaps, onroerend goed, obligaties en hoogdividendstrategieën.

Waar veel grote fondshuizen met zo veel mogelijk fondsen op elke niche proberen in te spelen, focust Kempen meer op haar sterke punten. Door te specialiseren in een beperkte hoeveelheid aan strategieën, vinden we dat Kempen in staat is om interessante fondsen aan te bieden binnen deze strategieën. De prestaties van de meeste fondsen zijn bovengemiddeld. Vanwege de genoemde focus vinden wij Kempen één van de betere fondshuizen van Nederland.

Beleggingsproces
Het ongecompliceerde karakter van dit fonds komt tot uiting in het beleggingsproces. Zo wordt er geen actief duratiebeleid gevoerd en belegt men vrijwel uitsluitend in investment grade credits. Sinds kort maakt men gebruik van kredietderivaten voor een efficiënter portefeuillebeheer.

De beheerders bepalen op basis van zowel fundamentele en technische criteria evenals waardering de aantrekkelijkheid van specifieke sectoren en van de markt als geheel. Dit komt tot uiting in de sectorallocatie en de bètapositionering. Het universum wordt gescreend op basis van liquiditeit en kwantitatieve en duurzaamheidsfactoren. Hier kunnen obligaties aan worden toegevoegd die buiten de benchmark vallen, zoals obligaties zonder kredietbeoordeling en obligaties met onderpand (asset-backed securities). Vervolgens wordt er per uitgevende instelling een kredietopinie gevormd door de verantwoordelijke beheerder. De uitgevende instellingen en individuele obligaties worden per sector gerangschikt op basis van relatieve waardering en fundamentele en technische factoren ten behoeve van de uiteindelijke selectie.

Beleggingsvoorstellen worden voorgelegd aan het investment committee, dat uiteindelijk bepaalt om een lening wel of niet op te nemen. Het proces beoordelen wij als solide en risicobewust.

Rendement
Het huidige team heeft onder Klijnstra en Van der Heijden goede resultaten geboekt. Sinds het aantreden in mei 2008 tot eind juni 2013 heeft het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement behaald van 7,41 procent. Hiermee wist het fonds zowel de benchmark (5,84 procent) als het gemiddelde van de Morningstar categorie (4,56 procent) te verslaan. Het fonds profiteerde sterker van het marktherstel in 2009 door de overweging in banken en verzekeraars alsmede leningen met onderpand (ABS).

Het waren wederom (achtergestelde) financials die ervoor zorgden dat het fonds in 2010 de categorie meer dan een half procent voor kon blijven. Ook in 2011 en 2012 presteerde het fonds beter dan de benchmark en het categoriegemiddelde. Sinds hun aanstelling hebben de beheerders aangetoond in staat te zijn op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te realiseren.

Kosten
Met een jaarlijkse kostenvoet van ongeveer 0,79 procent zijn de kosten licht lager dan de categoriemediaan (0,88 procent).

Rol in de portefeuille
Kernpositie. Het fonds kan dienen als kernpositie voor het bedrijfsobligatiegedeelte van een beleggingsportefeuille.

Lees de volledige analyse van Kempen Euro Credit >Bekijk ook de vorige beleggingsfondsen van de week
Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds

ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten