Beleggingsfonds van de week: Robeco High Yield Bonds

Robeco High Yield Bonds is één van Morningstar’s favoriete fondsen in de categorie ‘obligaties high yield wereldwijd'. De Analyst Rating is verhoogd naar ‘Silver’.

Niels Faassen 22 augustus, 2013 | 14:50
Facebook Twitter LinkedIn

High yield obligaties kennen historisch gezien een hogere kans op wanbetaling in vergelijking met met investment grade obligaties en hebben zodoende een lagere kredietbeoordeling (<BBB-). Ondanks het hogere risico voor beleggers kunnen high yield obligaties een interessante aanvulling zijn op een (obligatie)portefeuille. High yield obligaties zijn als gevolg van hun relatief korte looptijden en vanwege de vergoeding voor het relatief hoge kredietrisico gemiddeld genomen minder gevoelig voor rentestijgingen dan bijvoorbeeld traditionele staatsobligaties.

Het fonds van deze week is Robeco High Yield Bonds. De Analyst Rating van dit fonds is onlangs verhoogd van ‘Bronze’ naar ‘Silver’ vanwege het stabiele en ervaren beheerteam, het gedegen track record en de relatief lage kosten.
Opinie
Robeco High Yield Bonds is één van onze favoriete fondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties wereldwijd high yield EUR hedged. Het fonds belegt primair in Europese en Amerikaanse high yield obligaties. Het fonds is in handen van hoofdbeheerder Sander Bus en medebeheerder Roeland Moraal. Beide beheerders gelden als zeer ervaren en werken vanaf 2003 samen op dit fonds.

Het beleggingsproces kent de beheerders relatief veel vrijheden toe om te investeren naar eigen overtuiging. Zo kan er off-benchmark belegd worden in investment grade obligaties maar ook in banken en verzekeraars. Toch vinden wij dat er sprake is van een degelijk risicomanagement. Verder wordt er veel aandacht besteed aan landenrisico’s.

Robeco High Yield Bonds beschikt over een lang en gedegen track record. Sinds het aantreden van hoofdbeheerder Sander Bus wist het fonds tot en met juli 2013 met een gemiddeld jaarrendement van 7,42 procent de Morningstar-categorie met 1,35 procent per jaar voor te blijven. Wij verhogen onze rating van 'Bronze' naar 'Silver' vanwege het stabiele en ervaren beheerteam, het gedegen track record en de relatief lage kosten.

Beheer
Hoofdbeheerder Sander Bus en medebeheerder Roeland Moraal staan bij ons in hoog aanzien. Beide beheerders gelden als zeer ervaren en werken vanaf 2003 samen op dit fonds. De hoofdbeheerder is al sinds aanvang (1998) betrokken bij het fonds. Eerst als medebeheerder en sinds 2001 als hoofdbeheerder. Sindsdien heeft hij een sterk track record opgebouwd. De besluitvorming tussen Bus en Moraal vindt plaats op basis van consensus. Bij de obligatieselectie worden zij ondersteund door een analistenteam dat bestaat uit 12 bedrijfsobligatieanalisten. Wij waarderen het dat de beheerders in hun eigen fonds beleggen. Dit zorgt volgens ons voor een betere afstemming van belangen tussen beleggers en de beheerders.

Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent is nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de beleggingsfondsen en hun beheerteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden.

We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn.

In totaal beheert het fondshuis EUR 189 miljard, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de Verenigde Staten, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

Beleggingsproces
De nadruk ligt op de bottom-up selectie en in mindere mate op de top-down allocatie. Het startpunt is Robeco’s Quarterly Credit Outlook. Deze vormt de input bij de bepaling van de portefeuille-bèta (marktgevoeligheid) en de regio- en sectorallocatie. Het universum wordt in drie segmenten opgedeeld. Voor large caps en private small caps wordt een kwalitatieve benadering gehanteerd. Hier bestudeert het analistenteam strategische, financiële en ESG-factoren en ook de bedrijfsstructuur.

Voor het derde segment (beursgenoteerde small caps) gebruikt men een kwantitatief selectiemodel. Bedrijven worden hier gerangschikt aan de hand van financiële factoren, momentum en waardering. De beheerders zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke obligatieselectie. Het proces kent hen relatief veel vrijheden toe. Zo kan er off-benchmark belegd worden in investment grade obligaties (tot circa 10 procent) en in financials (tot circa 5 procent) en in ABS-papier (asset backed securities; tot circa 1 procent). Daarnaast worden credit default swaps veelvuldig ingezet. Wij vinden dat er sprake is van een degelijk risicomanagement en een gedisciplineerd proces. Er vindt geen actief duration beleid plaats en de valuta-exposure wordt volledig afgedekt naar euro’s.

Rendement
Het fonds beschikt over een lang en gedegen track record. Sinds het aantreden van Bus (september 2001) bleef het fonds tot en met juli 2013 met een jaarrendement van 7,42 procent de Morningstar-categorie 'Obligaties wereldwijd high yield EUR hedged met 1,35 procent per jaar voor. Vergeleken met de categorie wordt er relatief weinig in financiële instellingen belegd, terwijl de benchmark van het fonds geen financials bevat. Hierdoor kunnen de rendementen afwijken. In het lopende jaar 2013 liet het fonds (2,94 procent) de categorie achter zich maar moest het de benchmark voor zich dulden door het negatieve effect van de bèta positionering. Er werd wel outperformance geboekt op selectie.

Kosten
De kosten van dit fonds liggen aanzienlijk lager dan de mediaan van de Morningstar-categorie (1,46). Het behoort daarmee tot het goedkoopste quintiel van de categorie, hetgeen wij een belangrijk voordeel vinden bij dit fonds.

Rol in portefeuille
Aanvullend, vanwege het hoge risicoprofiel van high yield obligaties.

Lees de volledige analyse van Robeco High Yield Bonds DH EUR>

Bekijk ook de vorige beleggingsfondsen van de week
Carmignac Patrimoine

Robeco New World Financials

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten