Beleggingsfonds van de week: ING Dynamic Mix Fund

Het bovengemiddelde beheerteam, het onderscheidende beleggingsproces, het sterke track record en de lage kosten maken de serie allocatiefondsen ING Dynamic Mix Fund I tot en met V een aantrekkelijke keus voor beleggers. Morningstar’s rating: Bronze.

Niels Faassen 17 oktober, 2013 | 10:32
Facebook Twitter LinkedIn

Allocatie- of mixfondsen kunnen in toenemende mate rekenen op belangstelling van beleggers. Zo blijkt uit gegevens van Morningstar dat het vermogen onder beheer van allocatiefondsen in Europa in drie jaar tijd met ruim 70 procent is gegroeid. Deels wordt dit veroorzaakt door de gestegen beurskoersen maar deels ook door de toegenomen kapitaalinstroom. Vooral dit jaar is een goed jaar voor allocatiefondsen met een instroom van bijna EUR 60 miljard op een totaal beheerd vermogen van ruim EUR 620 miljard per ultimo juni 2013.

De fondsanalisten van Morningstar zien ook in Nederland een groeiende belangstelling voor mixfondsen. Daarom gaan zij in de toekomst meer van dit type fondsen analyseren en er een Morningstar Analyst Rating aan toekennen. De aftrap is met ING Dynamic Mix Fund, dat recent een Analyst Rating heeft gekregen. Er is hier niet sprake van één fonds, maar van een reeks van vijf mixfondsen: ING Dynamic Mix Funds I tot en met V.

Deze fondsen hebben uiteenlopende risicoprofielen, waarbij Dynamic Mix Fund I het meest defensief belegt en Dynamic Mix Fund V over de meest offensieve beleggingsstrategie beschikt. Hierdoor zijn deze fondsen geschikt voor een breed beleggerspubliek. De keuze voor een specifiek fonds uit deze reeks is uiteindelijk afhankelijk van het profiel van de belegger.

Morningstar geeft aan de ING Dynamic Mixfondsen de rating ‘Bronze’, op grond van het bovengemiddelde beheerteam, het onderscheidende beleggingsproces in combinatie met het sterke track record in vergelijking met hun respectievelijke categorieën en de lage kosten. De ING Dynamic Mixfondsen zijn een aantrekkelijke keuze voor beleggers.

Opinie
ING Dynamic Mix Fund III (klik op grafiek voor vergroting)


De Dynamic Mixfondsen I tot en met V hebben uiteenlopende risicoprofielen. Dynamic Mix Fund I is het meest defensief van aard, Dynmaic Mix Fund III belegt met een neutraal risicoprofiel en Dynamic Mix Fund V beschikt over het meest offensieve karakter. Sinds 2009 is het beheer van deze fondsen in handen van het Multi-Asset Strategies Team van ING Investment Management. De beleggingsvisie komt tot stand in samenspraak met het Investment Strategy Team. Wij zijn positief over beide teams, zowel wat betreft ervaring als omvang.

Het beleggingsproces is een combinatie van een top-down benadering en bottom-up selectie en wij zijn eveneens positief over dit proces. Het stelt het team voldoende in staat om te beleggen op basis van hun convictie. Met de sterke invloed van de marktdynamiek op het proces onderscheidt het zich van andere fondsen.

Het huidige team is sinds 2009 verantwoordelijk voor deze dynamische allocatiefondsen. Sindsdien hebben ze gemiddeld genomen beduidend beter gepresteerd dan hun respectievelijke categorieën. De fondsen bleven echter achter bij hun benchmark. De kosten voor de fondsen zijn bovendien lager dan de mediaan van de Morningstar-categorie. Op basis van het bovengemiddelde team, het onderscheidende proces in combinatie met het sterke track record in vergelijking met de categorie en de lage kosten kennen wij het fonds de rating ‘Bronze’ toe.

Beheer
In de praktijk vindt het beheer van deze fondsen plaats volgens een teamgerichte benadering. De beheerders maken deel uit van het Multi-Asset Strategies Team onder leiding van Ewout van Schaick. Van Schaick beschikt over 16 jaar beleggingservaring en heeft voorheen onder meer externe aandelenmandaten beheerd bij PGGM. Het team bestaat in totaal uit 7 beheerders met een gemiddelde ervaring van ruim 12 jaar.

De beleggingsvisie komt tot stand in samenspraak met het Investment Strategy Team. Dit team telt in totaal 5 strategen en staat onder leiding van de ervaren Valentijn van Nieuwenhuizen. Wij zijn positief over zowel het Multi-Asset Strategies team als het Investment Strategy team wat betreft hun ervaring en omvang. Wij vinden het wel een gemis dat de beheerders vooralsnog niet in hun eigen fonds beleggen. Dat zorgt in onze optiek voor een betere afstemming tussen de belangen van beleggers en de beheerders.

Fondshuis
ING Groep heeft een veranderingsproces ondergaan, waarbij de verzekeraar en de bank zijn gesplitst. Vermogensbeheerder ING IM valt nu onder de verzekeraar en ondergaat momenteel een verdere opsplitsing in regionale delen. Deze splitsing heeft vooral impact op de regionale fondsen, zoals de Azië- en Noord-Amerika fondsen. De wijzigingen hebben niet op alle teams een directe uitwerking, maar het verloop onder het personeel is recent wel vrij hoog geweest.

In de afgelopen jaren zijn er bij ING IM enkele positieve aanpassingen in de opzet van beleggingsteams doorgevoerd. De fondsen zijn ondergebracht bij gespecialiseerde interne ‘boutiques’, die een redelijk hoge mate van verantwoordelijkheid dragen voor onder meer winstbijdrage en prestaties. Positief vinden we het kostenaspect: de meeste fondsen zijn gemiddeld of lager geprijsd.

Beleggingsproces
Het beleggingsproces is een combinatie van een top-down benadering en bottom-up selectie. Het beheerteam speelt actief in op de asset allocatie naar de beleggingscategorieën aandelen en obligaties en op de stijlselectie (positionering binnen deze beleggingscategorieën). De selectie-effecten zijn daarentegen een resultante van de relatieve performance van de onderliggende ING-fondsen, waar het beheerteam geen invloed op heeft.

Bij de strategische asset allocatie ligt de nadruk bij de defensieve fondsen meer op obligaties en bij de meer offensieve fondsen op aandelen. Bij de tactische asset allocatie hanteert men een fundamentele benadering gecombineerd met een analyse van de marktdynamiek. Hierbij worden kwantitatieve scorecards op diverse niveaus gebruikt om een consistente en onbevangen visie op de markt te verkrijgen. Deze input samen met een kwalitatieve overlay vormt uiteindelijk de basis voor de tactische allocatie.

Rendement
Het beheerteam is sinds 2009 verantwoordelijk voor dit fonds. Sindsdien hebben de Dynamic Mixfondsen I tot en met V gemiddeld beduidend beter gepresteerd dan hun respectievelijke categorieën. Ze bleven echter achter bij hun samengestelde benchmarks. De fondsen hanteren de gebruikelijke performance drivers zoals asset allocatie naar de beleggingscategorieën aandelen en vastrentende waarden, stijlselectie (positionering binnen de beleggingscategorieën) en managerselectie (van de onderliggende fondsen).

Het team speelt actief in op de asset allocatie en stijlselectie. Het heeft echter geen directe invloed op het managerselectie-effect doordat het gebonden is aan ING-fondsen. Hoewel managerselectie van grote invloed was op het relatieve rendement, speelde de stijlselectie en de asset allocatie hierbij ook een rol.

Kosten
De kosten voor de ING Dynamic Mixfondsen zijn lager dan de mediaan van de Morningstar-categorieën. Met hun kostenniveau behoren deze fondsen dan ook tot goedkoopste kwartiel van hun respectievelijke categorieën. Dit verschaft de fondsen een belangrijk voordeel op concurrerende fondsen.

Rol in de portefeuille
Gezien de goede spreiding in deze fondsen zijn ze geschikt als kernpositie in een beleggingsportefeuille, al is dit mede afhankelijk van het risicoprofiel van de belegger.


Lees de volledige analyse van ING Dynamic Mix Fund I, ING Dynamic Mix Fund II, ING Dynamic Mix Fund III, ING Dynamic Mix Fund IV en ING Dynamic Mix Fund V >

 

Bekijk ook andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'mixfondsen EUR neutraal - wereldwijd' met een Morningstar Analyst rating (klik op tabel voor vergroting).


Vorige beleggingsfondsen van de week
Pictet-Water

Davis Value Fund

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Franklin Mutual European

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund


DWS Global AgriBusiness


Legg Mason Royce US Small Cap Opportunities

Robeco High Yield Bonds

Carmignac Patrimoine

Robeco New World Financials

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten