Verschillen tussen dividendfondsen: ING Hoogdividend Aandelenfonds en Kempen Global High Dividend Fund

Dividendfondsen doen op het eerste oog allemaal hetzelfde: beleggen in hoogdividendaandelen. Maar een analyse van de portefeuilles brengt grote verschillen aan het licht. ING Hoogdividend Aandelenfonds versus Kempen Global High Dividend Fund.

Jeffrey Schumacher, CFA 31 oktober, 2013 | 15:48
Facebook Twitter LinkedIn

Enkele dividendfondsen hebben de afgelopen jaren een spectaculaire groei doorgemaakt. Het eerste artikel in deze serie over de populariteit van dividendbeleggen gaat daar uitvoerig op in. Een analyse van de kapitaalstromen die beleggers naar dividendfondsen dirigeren levert interessante inzichten op.

Een forse instroom lijkt een mooie opsteker voor het fondshuis, maar de belangrijkste vraag is of de zittende beleggers wel bij deze groei zijn gebaat? Een grote inflow kan voor problemen zorgen, zoals een groeiende kaspositie of in het ergste geval een aanpassing van de beleggingsstrategie. DWS Top Dividende verwelkomde in de afgelopen drie en een half jaar bijna EUR 7 miljard aan nieuw kapitaal, waarmee het totale beheerde vermogen uitkwam op bijna EUR 14 miljard. Het tweede artikel analyseert of dat heef geleid tot veranderingen in de beleggingsaanpak.

In het derde artikel werden de beleggingsstrategieën van BNP Paribas Global High Income Equity Fund en DWS Top Dividende geanalyseerd. Beide fondsen beleggen in hoogdividendaandelen, maar het blijkt dat hun portefeuilles behoorlijk verschillen. In dit vierde deel wordt de analyse van posities van dividendfondsen voortgezet met ING Hoogdividend Aandelenfonds en Kempen Global High Dividend Fund.

ING Hoogdividend Aandelenfonds
Het ING Hoogdividend Aandelenfonds heeft een aantal onderscheidende elementen. De portefeuilleconstructie is een eerste voorbeeld. De managers van het fonds hanteren overtuigingsniveaus die de grootte van de positie in de portefeuille bepalen. Ieder kwartaal wordt de portefeuille geherbalanceerd naar deze overtuigingsniveaus. Dit herijken moet voorkomen dat men teveel in dure aandelen stapt en juist goedkope aandelen bijkoopt. Deze methode wordt zeer beperkt toegepast door concurrerende dividendfondsen.

Een tweede manier waarop dit fonds zich onderscheidt is de waardering van aandelen. Dat komt duidelijk naar voren als wordt gekeken naar de sectorwegingen in de portefeuille. De portefeuille is sterk onderwogen op de sector defensieve consumentengoederen (0,28 maal het categoriegemiddelde). Beheerders Herman Klein (fotolinks) en Bruno Springael (foto rechts) vinden dat aandelen in deze sector veel te duur zijn geworden. Communicatiediensten is een andere traditionele dividendsector die slechts beperkt in de portefeuille aanwezig is (0,6 maal het categoriegemiddelde).

De fondsmanagers zetten daarentegen sterker in op cyclische sectoren. Cyclische consumentenproducten en financiële dienstverlening zijn belangrijke sectoren voor dit fonds. De portefeuille krijgt een nog extra cyclisch karakter door de fors hogere blootstelling aan basismaterialen (2,17 maal het categoriegemiddelde). De portefeuille van ING Hoogdividend Aandelenfonds is dus iets agressiever dan het gemiddelde dividendfonds.

Op regioniveau valt de sterke hang naar Amerikaanse aandelen op. Wat betreft marktkapitalisatie belegt het dividendfonds van ING vooral in de grotere aandelen van het universum, maar sluit het middelgrote namen zeker niet uit. Onderstaand een overzicht van de sectorgewichten, regioblootstelling en marktkapitalisatie-positionering van de portefeuille van ING Hoogdividend Aandelenfonds.Kempen Global High Dividend Fund
Kempen Global High Dividend Fund is het geesteskind van Jorik van den Bos (foto). Het fonds heeft een aantal specifieke kenmerken waarmee het zich differentieert van concurrenten. Zo hanteert het een absolute dividendgrens van minimaal 3,3 procent, waarmee het de hoogste ondergrens heeft van de fondsen die in deze reeks wordenvergelijken.

De portefeuilleconstructie heeft ook een aantal onderscheidende kenmerken. Zo hebben de meeste aandelen een gelijke weging, waarbij de portefeuille op kwartaalbasis wordt geherbalanceerd om deze wegingen gelijk te houden. De portefeuille van Kempen heeft een sterke focus op kwaliteitsaandelen, wat betekent dat de beheerders beleggen in bedrijven met een solide balans, goed business model en sterke kasstromen. Ze hechten daarnaast veel waarde aan de houdbaarheid van het dividend. De portefeuille heeft een hang naar cyclische aandelen, waarbij basismaterialen en financiële dienstverlening ten opzichte van het categoriegemiddelde zwaarder zijn aangezet.

Opvallender is echter de grote rol die vastgoed speelt in het fonds (3,01 maal het categoriegemiddelde). Vastgoedaandelen kennen doorgaans een relatief hoog dividendrendement, maar worden door veel beheerders van dividendfondsen buiten beschouwing gelaten omdat het als een andere beleggingsvorm wordt gezien. Bij Kempen vormt het echter een vast onderdeel van de dividendportefeuille.

Aan de defensieve kant valt de positionering in nutsbedrijven op, die twee maal het categoriegemiddelde is. In de portefeuille is de hang naar Europese aandelen opvallend, die met een gewicht van bijna 50 procent het hoogste is van de dividendfondsen die in deze reeks tegen elkaar worden afgezet. Kijkend naar de marktkapitalisaties dan komt een ander kenmerk van dit fonds naar voren, namelijk de hang naar mid-caps die momenteel bijna een kwart van de portefeuille bedragen. Hieronder staat een overzicht van de sectorgewichten, regioblootstelling en marktkapitalisatie-positionering van de portefeuille van Kempen Global High Dividend Fund.Dit artikel is het vierde in een serie over de populariteit van dividendbeleggen. Eerder werden BNP Paribas Global High Income Equity Fund en DWS Top Dividende nader belicht. Volgende week zal tot slot M&G Global Dividend nog onder loep worden genomen.

Lees ook het eerste deel Dividend: go with the flow. Daarin een analyse van de forse instroom die dividendfondsen de afgelopen drie en een half jaar hebben geboekt en wat een interesse conclusie oplevert. En DWS Top Dividende: alles bij het oude of nieuwe realiteit dat de vraag beantwoordt of het manager Thomas Schüssler nog wel lukt om zijn strategie voor het populaire dividendfonds te handhaven na de forse instroom van beleggersgeld.


Lees ook de andere artikelen in deze serie over de populariteit van dividendbeleggen.


Dividend: go with the flow

DWS Top Dividende: alles bij het oude of nieuwe realiteit

Verschillen tussen dividendfondsen: BNP Paribas Global High Income Equity Fund en DWS Top Dividende

Verschillen tussen dividendfondsen: M&G Global Dividend

Verschillen tussen dividendfondsen: totaaloverzicht

Dividendfondsen: van waarde in moeilijke tijden

Meer leren over dividendbeleggen? Bekijk dan Morningstar's Dossier Dividend.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten