Verschillen tussen dividendfondsen: totaaloverzicht

Dividendfondsen doen op het eerste oog allemaal hetzelfde: beleggen in hoogdividendaandelen. Maar een analyse van de portefeuilles brengt grote verschillen aan het licht.

Jeffrey Schumacher, CFA 06 november, 2013 | 7:46
Facebook Twitter LinkedIn

In deze serie over dividendfondsen zijn vijf verschillende dividendfondsen met elkaar vergeleken: BNP Paribas Global High Income Equity Fund, DWS Top DividendeING Hoogdividend Aandelenfonds, Kempen Global High Dividend Fund en M&G Global Dividend.
Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de fondsen allemaal een eigen dividendstrategie hebben en volgens een eigen filosofie de portefeuille beheren. De verschillen in aanpak resulteren ook in duidelijk andere portefeuilles. Kortom: het ene dividendfonds is het andere niet.

In de onderstaande tabel staan alle gegevens over de dividendfondsen nog eens op een rij, zodat ze in één oogopslag zijn te vergelijken wat betreft sectorallocatie, regioblootstelling en marktkapitalisatie.

De belangrijkste conclusies:

  • M&G heeft de meest cyclische portefeuille, terwijl DWS de meest defensieve portefeuille bezit.

  • De blootstelling aan de sector financiële dienstverlening loopt sterk uiteen, van iets boven 10 procent voor DWS to meer dan 20 procent voor BNP en M&G.

  • Kempen is het enige fonds dat de sector vastgoed een serieuze rol geeft in zijn portefeuille.

  • Traditionele dividendsectoren zoals communicatiediensten en nutsbedrijven ontbreken volledig bij M&G.

  • ING en M&G kennen een relatief sterke allocatie naar de sector technologie.

  • ING heeft van de vijf dividendfondsen het minst belegd in Europa, Kempen het meest.

  • DWS kent de grootste allocatie naar Amerikaanse aandelen, BNP de laagste.

  • BNP heeft een sterkere hang naar Aziatische aandelen, DWS en M&G beleggen in beperkte matein deze regio.

  • Alle vijf de fondsen beleggen voornamelijk in aandelen met een grote marktkapitalisatie, maar Kempen onderscheidt zich door een sterkere hang naar mid-caps.

  • Small caps komen beperkt voor in de portefeuilles. Alleen BNP heeft hier met de allocatie naar Aziatische opkomende landen een groter aandeel in.

Wanneer wordt teruggegaan naar het eerste artikel in deze serie waarin de fund flows van de dividendcategorie onder loep werd genomen en werd ingezoomden op de instroom per fonds, dan staken er twee fondsen bovenuit: M&G Global Dividend met een instroom van EUR 6,93 miljard en DWS Top Dividende met een instroom van EUR 6,89 miljard.
Opvallend is dat deze twee fondsen wat betreft sectorblootstelling niet verder van elkaar vandaan kunnen liggen. M&G is het meest cyclisch georiënteerde fonds in deze vergelijking, terwijl DWS Top Dividende het meest defensief belegd is. Welke voorkeur een dividendbelegger ook heeft, hij moet er te allen tijde voor zorgen dat hij weet waarin hij belegt. En een dividendfonds niet enkel kopen om de naam. De onderlinge verschillen zijn groot.

Dossier Dividend
Dit artikel is het zesde en laatste artikel in een serie over de populariteit van dividendbeleggen. Eerder werden BNP Paribas Global High Income Equity Fund en DWS Top DividendeING Hoogdividend Aandelenfonds en Kempen Global High Dividend Fund en M&G Global Dividend nader belicht.


Lees ook het eerste deel Dividend: go with the flow. Daarin een analyse van de forse instroom die dividendfondsen de afgelopen drie en een half jaar hebben geboekt en wat een interesse conclusie oplevert. En DWS Top Dividende: alles bij het oude of nieuwe realiteit dat de vraag beantwoordt of het manager Thomas Schüssler nog wel lukt om zijn strategie voor het populaire dividendfonds te handhaven na de forse instroom van beleggersgeld.

Lees ook de andere artikelen in deze serie over de populariteit van dividendbeleggen.

Dividend: go with the flow

DWS Top Dividende: alles bij het oude of nieuwe realiteit

Verschillen tussen dividendfondsen: BNP Paribas Global High Income Equity Fund en DWS Top Dividende

Verschillen tussen dividendfondsen: ING Hoog Dividend Aandelen Fonds en Kempen Global High Dividend Fund

Verschillen tussen dividendfondsen: M&G Global Dividend

Dividendfondsen: van waarde in moeilijke tijden

Meer leren over dividendbeleggen? Bekijk dan Morningstar's Dossier Dividend.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten