DeAWM: kom naar het feest van de Europese aandelen

OUTLOOK 2014: Morningstar bezoekt diverse fondshuizen om te horen wat zij verwachten voor komend jaar en wat ze beleggers adviseren. Dat advies koppelen we aan de beste beleggingsfondsen. Deel 1: Deutsche Asset & Wealth Management is bijzonder positief over aandelen uit de eurozone.

Maarten van der Pas 21 november, 2013 | 13:18
Facebook Twitter LinkedIn

Wat is de prognose voor de economische groei van Europa, de Verenigde Staten, Japan, China en opkomende landen? Wat speelt er rond tapering, forward guidance en debt ceiling? In welke effecten steken vermogensbeheerders hun geld en wat kunnen beleggers daarvan leren? 

Morningstar maakt een rondje langs enkele fondshuizen om hun verwachtingen voor 2014 te horen. Om beleggers te helpen brengen we niet alleen de outlook, maar presenteren we ook de beste beleggingsfondsen in de vermogenscategorieën die de voorkeur hebben van de vermogensbeheerders. Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM, voorheen DWS) trapt deze serie af.

Synchroon en strak achter elkaar als short track schaatsers bewegen de grote economieën naar voren. China voorop, gevolgd door de Verenigde Staten, Japan en achteraan Europa. Dat beeld schetst Asoko Wöhrmann, co-chief investment officer bij DeAWM (foto), voor 2014. De belangrijkste boodschap is volgens hem, dat alle vier de grote economische regio’s volgend jaar groeien: China: +7,5 procent, de Verenigde Staten: + 3 procent, Japan: +1,4 procent en de Europese Unie: + 0,7 procent.

"Bij de VS is er sprake van een significante fundamentele verbetering, de herbalancering van de Europese Unie is vergevorderd, voor Japan is het succes van Abenomics cruciaal voor het gevecht tegen deflatie en China is de drijvende kracht achter de groei van de wereldeconomie, maar heeft te maken met hoge verwachtingen", licht de beleggingsstrateeg toe.

Een belangrijk signaal ziet Wöhrmann in de positieve stemming onder inkoopmanagers. “De purchasing managers index (PMI) in 2013 staat sinds lange tijd in alle vier de genoemde economische regio’s op groen. De afgelopen 6 jaar waren er altijd wel één of meerdere regio’s waar de inkoopmanagers negatief waren. Zo stond in september 2012 alleen de PMI van de VS in de plus en noteerden Europa, het Verenigd Koninkrijk, Japan en China in de min.”

Macro-economie
Verenigde Staten
"Onze perceptie over de Amerikaanse economie is rijp voor aanpassing", aldus Wöhrmann. “Het geruzie over de shutdown van de overheid en de debt ceiling leidde de aandacht af van het feit dat de Amerikaanse economie al 16 opeenvolgende kwartalen groeit.” Het herstel van de Amerikaanse economie is goed op weg om verder door te gaan. De werkeloosheid lijkt af te nemen en de Amerikaanse consument laat on-Amerikaans gedrag zien. Sinds 2007 is er een flinke deleveraging van de Amerikaanse consument waarbij zijn schulden fors zijn afgenomen. Daartegenover staat een stijgende welvaart.

Begin volgend jaar komt het spel van de debt ceiling weer op de wagen, want de oplossing die medio oktober te elfder ure overeen werd gekomen geldt tot 7 februari. Wöhrmann verwacht dit keer echter een langetermijnoplossing voor het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid, omdat 60 procent van de Treasuries wordt opgenomen door buitenlandse banken en dat schept verplichtingen voor de Amerikanen.

Dan is er nog de tapering, de afbouw van het stimuleringsprogramma voor de Amerikaanse economie van de Amerikaanse centrale bank Fed. “De tapering gaat begin 2014 plaatsvinden”, stelt Wöhrmann. “Maar het effect zal niet meer zo dramatisch zijn als we zagen in 2013. In mei 2013 was de markt nog verbaasd dat de Fed serieus dacht aan terugschalen van zijn maandelijkse opkoop van obligaties. In september was de markt klaar voor tapering, maar toen verraste de Fed met uitstel ervan. Begin 2014 als de tapering waarschijnlijk gaat beginnen komt het niet meer als een grote verrassing en zal de reactie van de financiële markten minder heftig zijn. Het sentiment kan in de eerste maanden van volgend jaar gedrukt worden, maar dus beperkt.”

Europese Unie
Een klein, ontkiemend plantje, daarmee is de Europese Unie volgens Wöhrmann mee te vergelijken. Het zaadje is in 2013 gezaaid en zal in 2014 verder groeien. Maar het is nog lang geen grote, sterke boom. De VS verraste in 2013 met economisch herstel en Europa zal volgens hem volgen in 2014. Hij wijst op de indicator van Eurostat voor het economisch sentiment in de eurozone dat weer boven het niveau van de recessie is aangekomen. De landen in de periferie van de eurozone komen uit de recessie. De lopende rekening van de PIIGS-landen (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) schrijft gemiddeld weer zwarte cijfers (Griekenland staat nog in het rood).

Japan
Wat betreft Japan is het nu wachten op de derde pijl van de Abenomics, het economische programma van permier Shinzo Abe om de Japanse economie nieuw leven in te blazen. Na de eerste pijl (monetaire injectie) en de tweede pijl (fiscale stimulering) heeft Abe nog een derde pijl van structurele hervorming op zijn boog. Wöhrmann: "Deze rigoureuze hervormingen moet de Japanse economie naar langdurig economisch herstel schieten."

Opkomende marken
Wöhrmann is niet ontevreden over de groei van de Chinese economie. Hij verwacht de komende jaren een groei van 6 tot 8 procent per jaar. De angst voor een nieuwe Azië-crisis vindt hij overdreven. Hij wijst erop dat Aziatische landen nu veel grotere valutareserves hebben. Het grootste risico vindt hij de “hype” van weer een enorme uitstroom van kapitaal uit opkomende markten als gevolg van de tapering.


Asset allocatie
DeAWM is positief gestemd over Europese aandelen en die uit de eurozone in het bijzonder. Die zijn momenteel in historisch opzicht en in vergelijking met Amerikaanse aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. Wöhrmann: “Aandelen uit de eurozone worden tegen een aanzienlijke korting verhandeld. De koerswinst-winstratio van de MSCI EMU staat 19,5 procent lager ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen 15 jaar. In de eurozone is de winstgroei van ondernemingen een additionele kracht achter de performance. De winsten in de eurozone zijn nog bijna op het niveau van de crisis. In de Verenigde Staten zijn ze al veel hoger.”

“Europese aandelen zijn een feest zonder gasten”, stelt Wöhrmann. Met gasten doelt hij op beleggers die nog niet massaal belegt zijn in Europese aandelen. “Vergeleken met 2007 is er op dit moment nog altijd sprake van een cumulatieve netto uitstroom van EUR 100 miljard bij deze categorie. Amerikaanse aandelen hebben het uitstroomgat al gedicht.”

In onderstaande tabel staat de top 10 beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen eurozone large cap' met het hoogste rendement in de afgelopen 3 jaar. Verder bevat de tabel alle fondsen met een Analyst Rating in deze categorie. Hiermee kijkt ook Morningstar vooruit.
De Morningstar Rating of sterrenrating is 'slechts' een beoordeling van het historisch rendement van een beleggingsfonds (gecorrigeerd voor risico). Maar de Analyst Rating blikt vooruit en zegt wat over toekomstige prestaties. Van fondsen met een waardering 'Gold', 'Silver' of 'Bronze' verwachten de analisten van Morningstar dat ze door een economische cyclus heen beter presteren dan de benchmark en/of het gemiddelde van de categorie (klik op de tabel voor een vergroting).

 

Portefeuillebeheer
Arnaud de Servigny, hoofd multi-asset group bij DeAWM (foto), hanteert 3 principes bij het beleggen in aandelen en obligaties. Deze kunnen een leidraad zijn voor de particuliere belegger. Eén: vertrouw op strategische kernopvattingen en vermijdt kuddegedrag. Twee: herbalanceer portefeuilles vaker en volg een rigoureus beleggingsproces. En drie: ben er zeker van de risico’s worden gespreid bij het kiezen van vermogensklassen.

Onder strategische kernopvatting verstaat De Servigny het kijken naar échte, duurzame groei die er ook nog is als het monetaire beleid minder ondersteunend wordt. “Voor ondernemingen betekent dat, dat ze duurzame activiteiten met stabiele marges moeten hebben. Hou als belegger rekening met verstorende gevolgen van monetaire en fiscale politiek”, aldus de beleggingsstrateeg.

Het (her)balanceren van de beleggingsportefeuille is in de huidige, snel veranderende omgeving dynamischer. Zelf neemt De Servigny maandelijks een diepe duik in zijn portefeuille en vaker als dat noodzakelijk is.

“Emoties en kuddegedrag zijn de vijand van een belegger. Die moeten niet leidend zijn bij een beleggingsbeslissing. De geschiedenis laat zien dat de beleggingsomgeving abrupt kan veranderen. De menselijk aard is niet goed in het opmerken van en anticiperen op deze keerpunten. Het doel is dan ook niet om de keerpunten te voorspellen, maar ze vroegtijdig te identificeren. Een modelmatige benadering die ontworpen is om ‘risk on/risk off’ te beschouwen met verschillende vertrouwensniveaus helpt hierbij. Met andere woorden: bij welk risiconiveau voelt een belegger zich nog prettig en is er sprake van risk on en bij welk niveau wordt het risk off?”

Voor het diversifiëren van risico is het volgens de Servigny de eerste uitdaging om het universum te vergroten. Dat betekent naast de traditionele vermogenscategorieën cash, staatsobligaties, investment grade bedrijfsobligaties, high yield bedrijfsobligaties, aandelen uit ontwikkelde economieën, aandelen uit opkomende economieën, grondstoffen en vastgoed ook nieuwe categorieën die zich lenen voor risk parity. Dat zijn beleggingsstijlen die inspelen op onder andere low beta en momentum.

Het advies van De Servigny aan particuliere beleggers is om te delegeren. “De toegang tot informatie is voor particuliere beleggers over het algemeen beperkter dan dat van professionele beleggers. Dat maakt hun besluitvormingsproces een resultaat van rationaliteit en emotie."

De belegger als Odysseus
De Servigny ziet een parallel met Odysseus en de Sirenen. Volgens de Griekse overlevering woonden deze knappe nimfen op een eiland en zongen ze zulke mooie liederen, dat reizigers die hun eiland passeerden de verlokking niet konden weerstaan. Ze koersten hun schip richting het land, maar sloegen te pletter tegen de rotsen. Ze stierven omdat de Sirenen alle levenskracht uit hun slachtoffers zogen.

Volgens Homerus ontsnapte Odysseus aan het gezang van de Sirenen door de oren van zijn bemanning dicht te stoppen met was en zichzelf vast te laten binden aan de mast van het schip. Zo kon hij de liederen van de nimfen horen terwijl zijn bemanning zich door de was in hun oren niet liet verleiden te dicht in de buurt van de rotsen te varen.

Beleggers worden volgens De Servigny soms ook blootgesteld aan onweerstaanbare verleidingen, bijvoorbeeld om mee te gaan met de massa. "En dan gaat het echt niet alleen om particuliere beleggers, maar porfessionele! Met delegeren aan een professional bindt een particuliere belegger zich net als Odysseus vast aan de mast, maar hij kan nog wel steeds om zich heen kijken en begrijpen wat er gebeurt, zonder in de verleiding te komen."  


Stay tuned. Er volgen nog economische verwachtingen van –onder meer - ING, BNP Paribas, Robeco en JP Morgan.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings