Beleggingsfonds van de week: Robeco US Large Cap Equities

Beleggers die willen profiteren van het herstel van de Amerikaanse economie moeten Robeco US Large Cap Equities zeker op hun radar hebben. Morningstar verhoogde recent zijn Analyst Rating voor het fonds naar Silver.

Jeffrey Schumacher, CFA 15 januari, 2014 | 10:35
Facebook Twitter LinkedIn

De Amerikaanse economie heeft de wind in de zeilen. De economische groei begint steeds meer vorm te krijgen. Morningstar-econoom Robert Johnson verwacht dat de groei van de Amerikaanse economie in 2013 op 2,3 procent uitkomt en dit jaar tussen de 2 en 2,5 procent zal liggen. De huizenmarkt trekt aan en de werkloosheid neemt af. Dit zijn belangrijke factoren achter het langzaam terugkerende consumentenvertrouwen en positievere verwachtingen vanuit het bedrijfsleven. De consument – traditioneel de grootste drijfveer van de Amerikaanse economie – lijkt de hand weer van de knip te halen, waardoor de overheid zich verder kan terugtrekken.

Ook het Amerikaanse bedrijfsleven staat er goed voor, waarbij omzet en winst recordniveaus bereikten, orderboeken weer worden gevuld, balansen solide zijn en er meer geld naar de aandeelhouders terugvloeit via dividendverhogingen of aandeleninkoopprogramma’s. Door de stevigere fundamenten durven bedrijven hun opgebouwde, in sommige gevallen immense, kasposities weer aan te spreken om investeringen te doen en nemen de fusie en –overnameactiviteiten een vlucht.

Waarderingstechnisch zijn Amerikaanse aandelen duurder dan Europese alternatieven, maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Daarbij komt, dat de gemiddelde koers/winst verhouding van de S&P 500 van 18,6 keer niet extreem hoog is. De Amerikaanse markt is geen koopje, maar er is daarnaast ook geen sprake van een forse overwaardering.

Naast alle positieve signalen zijn er echter ook wel wolken aan de horizon die het ingezette economisch herstel negatief kunnen beïnvloeden. Zo bedraagt de Amerikaanse staatsschuld op het moment van schrijven USD 17,3 biljoen. En daar komt iedere seconde grofweg USD 15.000 bij. Per Amerikaan bedraagt de staatsschuld USD 54.000. De staatsschuld is echter slechts één van de schuldelementen. Wanneer alle schulden van overheden, bedrijven en huishoudens bij elkaar opgeteld worden rolt er een astronomische USD 60,7 biljoen uit: ruim USD 191.000 per Amerikaan.

Omslag
Schulden moeten worden afbetaald, dat is duidelijk. Met het accelererende economische herstel is het moment gekomen waarop de Amerikaanse overheid de omvangrijke stimuleringspakketten gaat afbouwen. De verwachting is dat de eerste concrete stappen op korte termijn worden gezet. In reactie op de aankondiging in mei 2013 van de voorgenomen terugtreding van de overheid liepen rentes op staatsobligaties snel op. Ondanks dat de rentevoeten nog steeds historisch laag zijn, is het onvermijdelijk dat rentes op de langere termijn weer gaan stijgen, wat het herstel zal beïnvloeden.

De positieve berichten hebben de langetermijnzorgen in 2013 in ieder geval naar de achtergrond gedrukt. De S&P 500 steeg in 2013 met 25,86 procent en liet daarmee veel markten achter zich. Binnen het Amerikaanse aandelenuniversum presteerden small caps beter dan mid- en large caps. Wat betreft beleggingsstijl was er nauwelijks verschil tussen waarde, groei en gemengde portefeuilles. Opvallend is wel, dat aandelen van lage kwaliteit fors beter presteerden dan aandelen van hoge kwaliteit.

Daarmee lijkt de vlucht naar veiligheid en degelijkheid als gevolg van al het positieve nieuws een omslag te hebben gemaakt. Veel dividendaandelen kenmerken zich door bovengemiddelde kwaliteit, wat tevens een verklaring is voor het achterblijven van deze aandelencategorie. Daarnaast zijn sommige dividendsectoren zoals vastgoed, telecom en nutsbedrijven gevoeliger voor oplopende rentes, wat in de maanden na de tapering-toespraak van Ben Bernanke in mei 2013 de rendementen heeft gedrukt.

Opwaardering
Beleggers die willen profiteren van het Amerikaanse herstel moeten Robeco US Large Cap Equities zeker op hun radar hebben. Dit fonds belegt in grote Amerikaanse aandelen en wordt geleid door een zeer ervaren duo. Mark Donovan (foto links) is sinds de oprichting van het fonds in 1997 de hoofdbeheerder. Hij wordt ondersteund door medebeheerder David Pyle (foto rechts) die 17 jaar beleggingservaring heeft. Daarnaast kan men putten uit de ideeën van 22 analisten. De stabiliteit en de aanwezige kwaliteit maken dit team een voorbeeld voor de industrie, waardoor wij het rekenen tot de sterkste teams binnen de categorie.

Het beleggingsproces bij Robeco US Large Cap Equities richt zich op fundamentele bottom-up aandelenanalyse. Het kent drie pilaren waar de analisten zich op richten: waardering, fundamentele factoren en katalysator voor verandering (momentum). Het proces is helder ingericht en is een goede combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyses.

De top-10 posities in de portefeuille zijn vrij stabiel en vormen ongeveer 30 procent van de portefeuille. Het fonds wijkt niet al te veel af op sectorniveau, wat logisch is gezien de focus op aandelenselecties. Desondanks zijn de sectoren financiële dienstverlening, energie en gezondheidszorg 3-5 procent overwogen. Amerikaanse banken zijn goed vertegenwoordigd, zoals via Bank of America en Citigroup. Het team is minder positief over sectoren die hebben geprofiteerd van de aandacht voor dividendbeleggen, zoals nutsbedrijven en telecom, die volgens het team relatief duur zijn.

Sinds 1997 heeft Robeco US Large Cap Equities een geannualiseerd rendement behaald van 7,18 procent versus 7,07 procent voor de Russell 1000 Value Index en 4,73 procent voor het categoriegemiddelde. Over 10, 5 en 3 jaar heeft het fonds de categorie en de benchmark eveneens verslagen. Dat maakt de prestaties vrij consistent, vooral ten opzichte van de categorie, wat bevestigd wordt doordat het fonds in 78 procent van de driejaars voortschrijdende perioden sinds 1997 het categoriegemiddelde wist te verslaan. Deze goede resultaten zijn vooral te danken aan de kwaliteit van de aandelenselecties.

Onze overtuiging is verder toegenomen, waardoor wij de rating hebben verhoogd van Bronze naar Silver.


Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Mark Donovan is met ruim 30 jaar beleggingservaring een zeer ervaren beheerder. Hij leidt de Amerikaanse evenknie van Robeco US Large Cap Equities sinds de start in 1997 en is ook vanaf het begin van de Europese variant betrokken. Donovan is één van de oprichters en tevens CEO van vermogensbeheerder Robeco Boston Partners (RBP). Naast dit fonds heeft hij tevens een rol bij het beheer van het Long/Short Equity Fund van het fondshuis.

Donovan is de hoofdbeheerder op Robeco US Large Cap Equities , waar hij sinds 2005 wordt ondersteund door medebeheerder David Pyle. Na een carrière als analist en beheerder bij State Street kwam Pyle in 2000 in dienst bij RBP als analist. In 2005 volgde hij Wayne Sharp op als medebeheerder van dit fonds toen deze met pensioen ging. Pyle heeft ruim 17 jaar beleggingservaring.

Om bottom-up ideeën te genereren worden Donovan en Pyle bijgestaan door 22 aandelenanalisten die verdeeld zijn over sectoren en een wereldwijd aandachtsgebied hebben voor alle marktkapitalisaties. Daarnaast kunnen ze sparren met elf collega-beheerders. Zowel de beheerders als de analisten beschikken over zeer ruime beleggingservaring en zijn in de meeste gevallen al langere tijd bij RBP werkzaam. Wij vinden zowel de ervaring als de stabiliteit binnen teams een sterk punt. De beheerders beleggen zelf ook aanzienlijk in het fonds, wat hun belangen gelijkstelt aan die van beleggers. Dit beheerteam is volgens ons een voorbeeld voor de fondsensector, waardoor wij het rekenen tot de sterkste teams binnen de categorie.


Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent is nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden. We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn.

In totaal beheert het fondshuis 189 miljard euro, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de Verenigde Staten, Hongkong en Zwitserland.

Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

 
Beleggingsproces
Het beleggingsproces bij RBP is puur bottom-up georiënteerd en wordt voor alle fondsen toegepast. De beheerders nemen ondernemingen op in de portefeuille die naar hun mening ondergewaardeerd zijn en goed scoren op de drie pilaren van het proces: waardering, fundamentele factoren en katalysatoren voor verandering (momentum). Het proces start met een kwantitatieve analyse. Het universum, dat bestaat uit circa 5000 aandelen, wordt gerangschikt op waarderingsratio’s, momentum-factoren en fundamentele factoren. De best scorende bedrijven (300-400) worden aan een nadere analyse onderworpen, waarbij beheerders en analisten naar meerdere ratio’s kijken en ook de trends van deze ratio’s analyseren.

Om de uitkomsten van de kwantitatieve analyses te begrijpen en te valideren wordt er vervolgens voor 100-150 aandelen fundamenteel onderzoek gedaan, waarbij ze onderzoeken of er een katalysator is die de onderwaardering in het aandeel kan ontsluiten. Een katalysator kan een nieuw product of een managementwisseling zijn, maar ook een herstructurering of een kostenreductieprogramma. Uiteindelijk komen 70-100 namen in de portefeuille. Het proces kent weinig beperkingen, zodat de blootstellingen de resultante zijn van de aandelenselectie. Het proces is helder ingericht en is een goede combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. De kwaliteit en de omvang van het analistenteam maakt het diepgaande fundamentele onderzoek mogelijk.


Rendement
Robeco US Large Cap Equities heeft als doelstelling om verliezen te beperken tijdens economische neergang en de markt bij te houden in stijgende markten. Dit heeft het fonds onder het bewind van Donovan en Pyle uitstekend gedaan. Sinds 1997 heeft het een geannualiseerd rendement behaald van 7,18 procent versus 7,07 procent voor de Russell 1000 Value Index en 4,73 procent voor het categoriegemiddelde.

Over 10, 5 en 3 jaar heeft Robeco US Large Cap Equities de categorie en de benchmark eveneens verslagen en over deze tijdspanne kwalificeert het zich respectievelijk in het 13de, 42ste en 4de percentiel van de categorie. Dat maakt de prestaties vrij consistent, vooral ten opzichte van de categorie, wat bevestigd wordt doordat het fonds in 78 procent van de driejaars voortschrijdende perioden sinds 1997 het categoriegemiddelde wist te verslaan.

Deze goede resultaten zijn vooral te danken aan de kwaliteit van de aandelenselecties. Wat betreft risico is het fonds gelijk aan de categorie en de benchmark, wat het fonds ten opzichte van vooral de categorie een sterk risico/rendementsprofiel geeft. In 2013 is het fonds per november terug te vinden in het tweede kwartiel, waarbij het de categorie nipt voor blijft, maar wel de benchmark met 1,35 procent verslaat. Aandelen in de gezondheidszorg (McKesson, Cigna) en communicatie (Time Warner, Comcast) presteerden goed. Daartegenover stonden mindere keuzes in Oracle en ON Semiconductor en het niet hebben van HP.

Kosten
De TER van 0,63 procent is in lijn met de gemiddelde kostenvoet voor aandelenfondsen die zich richten op ontwikkelde markten. Desondanks vinden wij dat de kosten lager kunnen zijn gegeven de omvang van de strategie.

Rol in portefeuille
Robeco US Large Cap Equities kan dienen als kernpositie voor beleggers die blootstelling willen aan Amerikaanse aandelen.


Lees ook het fondsrapport van Robeco US Large Cap Equities >Bekijk ook andere beleggingsfondsen die in Amerikaanse large cap aandelen beleggen (klik op tabel voor vergroting).Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Henderson Horizon - Global Technololgy Fund

Parvest Equity Russia

BlackRock Global Allocation

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund

Skagen Global

Robeco BP Global Premium Equities

BlackRock European Focus

ING Global Real Estate

Kempen Orange Fund


Zie ook het aandeel van de week

Aegon

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten