Beleggen in uw levensloop met life cycle fondsen

PENSIOEN3DAAGSE - Amerikanen maken veelvuldig gebruik van life cycle fondsen voor hun pensioenopbouw. In Nederland is dit type beleggingsfonds weinig bekend bij het grote publiek. Hoog tijd voor een nadere kennismaking. De verschillen in rendement en kosten zijn groot.

Niels Faassen 29 oktober, 2014 | 0:10
Facebook Twitter LinkedIn

Life cycle fondsen, ook wel bekend als target date fondsen, zijn beleggingsstrategieën waarmee vermogen kan worden opgebouwd voor een specifiek vermogensdoel met een vooraf vastgestelde einddatum. Denk hierbij aan pensioensopbouw maar ook aan het aflossen van een hypotheek of die lang gedroomde wereldreis.

Het ‘target date’ fonds past zijn asset allocatie - de verdeling tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten - aan naarmate de looptijd verstrijkt. Hoe dichter de einddatum nadert, hoe belangrijker het wordt om de potentiële risico’s te beperken. Het risicoprofiel van het fonds zal conservatiever worden en het belang in obligaties en liquiditeiten neemt dan toe ten koste van het belang in aandelen. De meeste aanbieders ontwerpen hun ‘target date’ fondsen zodanig dat deze als enig financiële instrument in een portefeuille aangehouden kunnen worden.

Populariteit
In de Verenigde Staten zijn target date fondsen bijzonder in trek bij beleggers. Per eind maart 2014 was maar liefst USD 650 miljard in dit soort fondsen belegd. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds is de collectieve pensioenvoorziening in de Verenigde Staten beduidend minder ruimhartig dan in Nederland. Amerikanen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor hun pensioensopbouw. Anderzijds verklaart het gebruiksgemak de populariteit van deze fondsen: een belegger kiest de tijdshorizon van zijn belegging en het fonds doet de rest. Dit wil echter niet zeggen dat ieder willekeurig life cycle fonds per definitie de beste oplossing biedt.

Ook Nederlanders zullen door de aanhoudende vergrijzing en de daarmee gepaarde druk op het sociale stelsel, steeds meer zelf moeten zorgen voor een aanvullend pensioen. Dat kan de populariteit van life cycle fondsen in ons land vergroten.

Selectie
Bij de uiteindelijke keuze voor een specifiek life cycle fonds staan (pensioen)beleggers diverse afwegingen te wachten. Zo kunnen ze life cycle fondsen aankopen als onderdeel van een verzekeringsproduct waarbij ze vaak gebonden zijn aan de fondsen van hun verzekeraar. Voordeel hierbij is, dat ze doorgaans een fiscaal voordeel genieten mits hun jaarruimte dit toelaat. Een alternatief is om de fondsen direct aan te kopen bij een bank of vermogensbeheerder. Op deze manier hebben beleggers wel de vrije keuze wat betreft aanbieder maar genieten ze meestal geen fiscaal voordeel.

In Nederland zijn grote aanbieders van deze vrij verkrijgbare target date fondsen BNP Paribas Investment Partners, Robeco, Fidelity en ABN AMRO. Gemakshalve beperkt dit artikel zich tot deze groep fondsen aangezien Morningstar onvoldoende gegevens heeft van verzekeringsfondsen. De rendementen verschillen nogal per aanbieder. In de onderstaande grafiek zijn fondsen van verschillende aanbieders met dezelfde afloopdatum, variërend van 2015 tot en met 2050, tegen elkaar afgezet. Zowel de fondsen van Fidelity als van ABN AMRO presteren op 3-jaars basis bovengemiddeld ten opzichte van de fondsen van BNP Paribas en Robeco.

Deze vergelijking is echter vrij beperkt. Het corrigeren van de rendementen voor risico om vervolgens af te zetten tegen hun respectievelijke Morningstar-categorieën biedt een betere vergelijkingsbasis. Uit deze exercitie blijkt, dat de fondsen van BNP Paribas ten opzichte van hun categorieën op 3-jaars basis benedengemiddeld presteren en de Robeco-fondsen benedengemiddelde tot gemiddelde rendementen boeken. De ABN AMRO-fondsen behalen gemiddelde tot bovengemiddelde resultaten terwijl de fondsen van Fidelity bovengemiddelde resultaten weten te realiseren.
(Klik op grafiek voor vergroting)

Een andere keuze waarover beleggers zich dienen te buigen is die tussen passief en actief beheerde life cycle fondsen. Passieve fondsen winnen in de Verenigde Staten enorm aan populariteit. Ruim een derde van het belegde vermogen is belegd in life cycle fondsen die passief van aard zijn. In Nederland is het wat moelijker om actieve van passieve fondsen te onderscheiden. Zo blijkt doorgaans niet direct uit de naam van het fonds of het in actieve of in passieve fondsen doorbelegt.

Van de bovengenoemde fondsen bestaan alleen de life cycle fondsen van ABN AMRO volledig uit passieve fondsen. De fondsen van BNP Paribas en Robeco hebben slechts voor een beperkt deel een passieve component. Terwijl de Fidelity-fondsen voor zover Morningstar kan nagaan vrijwel uitsluitend actief beheerd worden. Onderzoek van Morningstar in de Verenigde Staten concludeert overigens, dat passieve life cycle fondsen niet per definitie beter presteren dan actieve fondsen. Het gemiddelde aandelengewicht lijkt hierbij een belangrijkere factor te zijn. Wel toont Amerikaanse data aan, dat fondsen met een passieve component overwegend goedkoper zijn dan actief beheerde fondsen. Maar ook hier geldt, dat de kostenverschillen tussen passieve life cycle fondsen substantieel kunnen Het loont dus om uw huiswerk te doen.

Beleggers dienen zich ook bewust te zijn van de kosten van life cycle fondsen. In onderstaande grafiek zijn de lopende kostenratio’s van de target date fondsen van diverse aanbieders met dezelfde looptijd met elkaar vergeleken. Opvallend hierbij is dat de fondsen van Fidelity - die bovengemiddeld presteren - veruit het duurst zijn. Ook lopen de kosten van Fidelity en in iets mindere mate van BNP Paribas iets op naarmate de einddatum verder in de toekomst ligt en het aandelenbelang groter is. De life cycle fondsen van Robeco zijn daarentegen veruit het goedkoopst, ondanks het feit dat zij vrijwel uitsluitend uit actieve fondsen bestaan.

(Klik op grafiek voor vergroting)

Het overwegen waard
Voor beleggers met een specifiek vermogensdoel en met een vooraf vastgestelde einddatum zijn life cycle fondsen zeker het overwegen waard. Of het nu voor aanvullende pensioensopbouw is of voor consumptieve doeleinden, deze fondsen bieden beleggers een relatief eenvoudige oplossing. Het loont echter om vooraf goed het huiswerk te maken. Maak een wel afgewogen keus tussen een life cycle fonds als verzekerings- of als bankproduct (afhankelijk van de fiscale situatie) en tussen een actieve of een passieve oplossing. Wees bovendien bewust van de kosten. Het voert te ver om op basis van bovenstaande relatief eenvoudige analyse een specifieke aanbieder of fonds aan te bevelen, maar het is duidelijk dat er behoorlijke verschillen bestaan tussen aanbieders van life cycle fondsen.

Pensioen3daagse
Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over zelf beleggen voor pensioen, dat op morningstar.nl verschijnt in het kader van de Pensioen3daagse. Lees ook:

Morningstar helpt bij beleggen voor het pensioen
Opmerkelijke paradoxen bij het pensioenbewustzijn van Nederlanders. Weinig interesse in pensioen, maar wel grote zorgen over ons pensioenstelsel hebben. Verwachten dat het pensioen niet toereikend zal zijn, maar geen aanvullende maatregelen nemen. Kom in actie en maak gebruik van Morningstars expertise.

Pensioen moet je gewoon doen!
De Pensioen3daagse wordt volgende week voor de vierde keer in ons landen gehouden. Een nuttig en o zo nodig initiatief dat moet helpen om het pensioenbewustzijn en kennis over pensioen bij u, maar ook bij mijzelf te verhogen.

Wat iedereen moet weten over zelf regelen van het pensioen
In Nederland klink steeds vaker de roep om meer individualisering van het pensioenstelsel. In een tijd van individualisering lijkt ons collectieve model uit de mode. Biedt het Amerikaanse pensioenstelsel uitkomst?


Stay tuned voor meer artikelen over beleggen voor je pensioen!

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten