Wanneer de beleggingsstrategie aanpassen?

Je beleggingsstrategie aanpassen doe je niet lichtzinnig. Toch kunnen er omstandigheden optreden die aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

Holly Black 15 april, 2021 | 13:46
Facebook Twitter LinkedIn

woman walking with carer

De verhalen over fikse koerswinsten op beleggingen als GameStopBitcoin of BUZZ brengen beleggers soms aan het twijfelen over hun eigen beleggingsstrategie. Wat als zij de succesverhalen uit het nieuws missen doordat die beleggingen buiten hun eigen filosofie aanpak vallen?

Ervaren beleggers weten echter dat trouw blijven aan de eigen beleggingsdiscipline doorgaans het beste recept is voor succes op de lange termijn. Het vooral belangrijk om niet te vaak te wisselen van beleggingsaanpak. Dit is waarom:

Morningstar’s Dr. Paul Kaplan en Dr. Maciej Kowara hebben een paper gepubliceerd waarin ze het aantal zogeheten “kritische maanden” analyseren dat cruciaal is voor de prestaties van een fonds. Met andere woorden, zonder het rendement in deze maanden zou het fonds achterblijven bij de prestaties van zijn benchmark.

De studie leert dat de rendementen van een fonds zelden of nooit een lineair verloop kennen,maar altijd grillig zijn. Analyse van de rendementen van wereldwijde actief beheerde fondsen over de periode 2003-2018 toonde aan dat over deze 15 jaar slechts 6 maanden bepalend waren voor de totale prestaties van het fonds.

Als een belegger steeds wisselt van aanpak, dan is het waarschijnlijk dat de samenstelling van de portefeuille ook steeds wisselt en er andere fondsen opduiken. Dat zal er zeer waarschijnlijk toe leiden dat de belegger de bepalende maanden voor een heleboel fondsen zal missen. Nog daargelaten dat het regelmatig wisselen ook nog eens betekent dat de transactiekosten flink toenemen.

Toch zijn er situaties denkbaar waarin het wel degelijk verstandig kan zijn om de beleggingsstrategie bij te stellen.

Human Capital vs. Financial Capital

Bij het definiëren van de beleggingsstrategie is het zaak om na te denken over twee bronnen van kapitaal. De eerste is menselijk kapitaal, ofwel uw mogelijkheden om door de jaren heen geld te verdienen. De tweede is financieel kapitaal, ofwel hoeveel geld u beschikbaar heeft om mee te beleggen. 

Jonge beleggers hebben volop menselijk kapitaal beschikbaar omdat een jong persoon als het goed nog vele jaren voor zich heeft waarin hij of zij geld kan gaan verdienen. Tegelijkertijd hebben jonge beleggers doorgaans weinig financieel kapitaal voorhanden aangezien ze waarschijnlijk een lager loon hebben en minder cash beschikbaar. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de gepensioneerden met veel minder menselijk, maar des te meer financieel kapitaal.

Bij het bepalen van een beleggingsstrategie heeft uw risicocapaciteit veel te maken met de som van menselijk en financieel kapitaal. Hoe meer kapitaal u beschikbaar heeft, menselijk of financieel, hoe meer risico u zich kunt veroorloven.

Er zijn drie gebeurtenissen in het leven die de balans tussen menselijk en financieel kapitaal kunnen veranderen; dat zijn momenten waarop u kunt overwegen om uw beleggingsstratgie aan te passen.

Werkloosheid

Als u uw baan verliest, dan vermindert uw potentiële menselijke kapitaal. Als dit lager duurt of zelfs permanent is, dan neemt uw vermogen om risico's te weerstaan ook af. Dan kan het verstandig zijn om uw beleggingsstrategie te wijzigen in een conservatievere aanpak.

Erfenis

Als u een erfenis ontvangt van een familielid, dan neemt uw financieel kapitaal toe. Dat kan ruimte bieden voor een offensievere beleggingsstrategie, mits al het overige niet verandert.

Pensioen

Als u met pensioen gaat, verandert uw financiële situatie van kapitaaltoename naar kapitaalafname. Immers, er komt geen regulier loon of inkomen meer bij. Dat is een belangrijke verandering die het noodzakelijk kan maken om uw beleggingsstrategie aan te passen aan de nieuwe situatie; bijvoorbeeld door inkomen-genererende beleggingen te kiezenin plaats van beleggingen om uw pensioenpot te vullen.

Alles bij elkaar is het onverstandig om al te vaak uw beleggingsstrategie aan te passen. Hoe verleidelijk het oo is om het nieuws te volgen of nieuwe economische voorspellingen aan te grijpen om uw beleggingskeuzes te sturen, in de praktijk leidt dat niet tot een beter resultaat. Het is dan ook verstandiger om vooral naar uw risicocapaciteit te kijken. standvastigheid en geduld blijken de beste drijfveren achter rendement.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Holly Black  Holly Black is senior editor voor Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten