Beleggingsfonds van de week: Candriam Equities Biotechnology

Het analyseren, waarderen en uiteindelijk selecteren van de juiste biotechbedrijven en daarbij ook de neerwaartse risico’s goed te beheersen is een taak die veel ervaring en kennis van de materie vereist. Een beleggingsfonds waarbij dit volgens Morningstar goed is gewaarborgd is Candriam Equities Biotechnology.

Jeffrey Schumacher, CFA 19 november, 2014 | 22:26
Facebook Twitter LinkedIn

Het jaar is nog niet ten einde, maar het ziet er weer naar uit dat de sector biotechnologie de best presterende sector van 2014 wordt. Net als in 2013, 2012 en een top-3 plek in 2011. Met jaarrendementen voor de MSCI World/Biotechnology index van 18,8 procent in 2011, 41,8 procent in 2012, 60,5 procent in 2013 en 48,5 prcoent per eind oktober 2014 zal menig biotechbelegger zich zeer gelukkig prijzen.

In het begin van 2014 zag het er nog niet echt naar uit dat het dit jaar weer zo hard zou gaan voor deze specialistische sector. In maart kwam een correctie van 10 procent, die werd gevolgd door een laf april. In de zomermaanden knalde biotech echter als vanouds, waarbij in augustus het (voorlopig) hoogste maandrendement van 11,8 prcoent werd gerealiseerd. Een tegenstrijdige reactie op de waarschuwende waarden van FED-voorzitter Janet Yellen die in juli nog stelde dat waarderingen van een aantal sectoren waaronder biotechnologie "substantially stretched" waren.

Alles of niets
Die waarderingen komen voort uit de kans op hoge rendementen wanneer wordt belegd in de juiste bedrijven. Aandelen van biotechondernemingen kunnen, naarmate hun geneesmiddelen door de verschillend klinische testfases komen, spectaculair stijgen. Soms met meer dan 1000 procent. Maar het is ook een binaire sector: het is alles of niets. Maar wanneer een bedrijf er in slaagt om succesvolle medicatie te ontwikkelen, dan kan het een zogenaamde “blockbuster” in handen hebben. Een kip met gouden eieren die ook nog eens beschermd wordt met patenten. Het analyseren, waarderen en uiteindelijk selecteren van de juiste bedrijven en daarbij ook de neerwaartse risico’s goed te beheersen is een taak die veel ervaring en kennis van de materie vereist. Een beleggingsfonds waarbij dit volgens Morningstar goed is gewaarborgd is Candriam Equities Biotechnology.

Rudy van den Eynde (foto) beheert Candriam Equities Biotechnology sinds de oprichting in april 2000. Dat maakt hem één van de meest ervaren beheerders in biotechnologie-aandelen. In die periode heeft hij veel kennis verzameld over de bedrijven in het universum, de medische industrie en het beoordelen van klinische testdata. Dat maakt hem deskundig op dit gebied, wat volgens Morningstar een absolute noodzakelijkheid is om in deze sector de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen maken. Ondanks de ondersteuning van twee analisten leunt het fonds vooral op Van den Eynde. Deze afhankelijkheid brengt een beheerdersrisico met zich mee, wat ons wat terughoudender maakt.

Het proces is gebaseerd op fundamentele bottom-up aandelenonderzoek, waarbij de analyse van klinische data cruciaal is. Na het in kaart brengen van de trends in de markt, bijvoorbeeld door het lezen van wetenschappelijke artikelen, het bijwonen van congressen en bedrijfspresentaties, volgt diepgaand onderzoek. Voor grotere bedrijven worden de belangrijkste medicaties beoordeeld en kan via traditionele waarderingsmethoden het opwaarts potentieel worden bepaald. Voor kleinere bedrijven is dit lastig omdat deze vaak nog geen omzet genereren. Hierbij is het schatten van het potentieel cruciaal. Hierbij spelen factoren als ziektebeeld, competitie, klinische data en patenten een rol.

De portefeuilleconstructie van het fonds is in de loop der jaren veranderd, wat ook verband lijkt te houden met de instroom in het fonds. Tot 2009 was de portefeuille geconcentreerd met 40-50 namen, maar sindsdien is het aantal namen opgelopen tot 100. Ook is het fonds meer belegd in large-caps, alhoewel het ten opzichte van de categorie nog steeds een duidelijk lagere gemiddelde marktkapitalisatie kent.

Op vijf en tien jaar behoort Candriam Equities Biotechnology bij de beste 10 procent in de categorie. Vooral in 2009 en 2010 presteerde het fonds zeer goed. Het is echter wel risicovoller dan concurrenten. Voor risico gecorrigeerd behoort dit fonds echter tot de beste op zowel drie, vijf als tien jaar. Dit alles maakt de analisten van Morningstar dan ook positief en zij waarderen Candriam Equities Biotechnology met een Analyst Rating 'Bronze'.


Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Rudy van den Eynde beheert Candriam Equities Biotechnology sinds de oprichting in april 2000. Dat maakt hem een van de meest ervaren beheerders in biotechnologie-aandelen. In die periode heeft hij veel kennis verzameld over de bedrijven in het universum, de medische industrie en het beoordelen van klinische data. Dat maakt hem deskundig op dit gebied, wat volgens Morningstar een absolute noodzakelijkheid is om in deze sector de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen maken.
Ook de grote diversiteit aan contacten en de kennis die deze personen en instituten met zich mee brengen, dragen bij aan de toegang van het team tot kwalitatief hoogwaardige informatie.

Van den Eynde beheerde Candriam Equities Biotechnology lange tijd grotendeels alleen. In 2012 kreeg het fonds, mede vanwege instroom, de beschikking over een junior analist zonder relevante ervaring. In 2013 voegde zich nog een analist bij het team. Hoewel deze analist geen eerdere ervaring heeft in de financiële sector heeft hij wel een sterke achtergrond in de biotechnologiesector, gecombineerd met een MBA. Morningstar waardeert de uitbreiding van het team, maar ziet nog steeds een groot beheerdersrisico omdat veel kennis en contacten rond Van den Eynde geconcentreerd zijn. Hoewel Van den Eynde met een carrière van 26 jaar bij Candriam (voorheen Dexia) een stabiele factor is gebleken, maakt de afhankelijkheid van zijn persoon ons wat terughoudender.


Fondshuis
Candriam is in februari 2014 ontstaan toen New York Life Investments (NYLI) de vermogensbeheertak van Dexia overnam. Hiermee kwam een einde aan een lang verkoopproces en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. Met NYLI heeft Candriam een sterke moeder en richt het zich op groei van het beheerd vermogen. Het personeelsbestand wordt met 10 procent uitgebreid, waar het fondshuis vooral mensen werft voor functies die niet direct gelieerd zijn aan het beheer van de fondsen. Dat maakt Morningstar enigszins sceptisch omdat de beheerteams van Candriam niet bijzonder groot zijn. Dit in relatie tot het zeer uitgebreide fondsaanbod maakt het volgens ons een uitdaging om bovengemiddeld presterende fondsen te creëren.

Candriam zou er volgens ons goed aan doen om het fondsaanbod te rationaliseren. Ondanks de onzekerheid van de afgelopen jaren is er een beperkt verloop in het personeelsbestand geweest. Desalniettemin zijn er bijvoorbeeld binnen de aandelentak de nodige wijzigingen doorgevoerd, zowel in personeel als in de beleggingsprocessen. Deze zijn niet altijd even succesvol gebleken. Over het algemeen zijn de prestaties van de fondsen middelmatig met hier en daar een enkele positieve uitschieter. De communicatie naar beleggers toe lijkt in orde en de kosten van de fondsen zijn gemiddeld. De variabele beloning van beheerders is gelinkt aan langere termijn prestaties, wat wij een goede zaak vinden.

Beleggingsproces
Het beleggingsproces van Candriam Equities Biotechnology is gebaseerd op fundamentele bottom-up aandelenonderzoek, waarbij de analyse van klinische testdata cruciaal is. Het beheerteam richt zich vooral op innovatie binnen de biotechnologie. Hierdoor belegt het fonds niet enkel in namen uit de Nasdaq Biotechnolgy Index, maar ook in kleinere bedrijven. Het fonds hanteert een minimale marktkapitalisatie van USD 100 miljoen, waardoor er ongeveer 300 aandelen overblijven.

Het vooronderzoek dat volgt bestaat uit het in kaart brengen van de trends in de markt, bijvoorbeeld door het lezen van wetenschappelijke artikelen, het bijwonen van congressen, bedrijfspresentaties en het volgen van gezaghebbende instellingen en personen in de medische sector. Voor ongeveer 150 ondernemingen volgt een uitgebreid onderzoek, waarbij het team de bedrijven doorlicht en waardeert. Voor grotere bedrijven worden de belangrijkste geneesmiddelen beoordeeld en kan via traditionele waarderingsmethoden het opwaarts potentieel worden bepaald. Voor kleinere bedrijven is dit lastig omdat deze vaak nog geen omzet genereren. Hierbij is het schatten van het potentieel cruciaal. Hierbij spelen factoren als ziektebeeld, competitie, klinische data en patenten een rol.

Het fonds belegt doorgaans vooral in bedrijven die actief zijn in fase 2 van het ontwikkelingsproces. Bedrijven die slechts één product in de pijplijn hebben kunnen in een kleinere positie worden opgenomen.

Rendement
Beheerder Rudi van den Eynde heeft een indrukwekkend track record opgebouwd met Candriam Equities Biotechnology. Op vijf en tien jaar behoort dit fonds bij de beste 10 procent in de Morningstar-categorie 'Aandelen sector biotechnologie'. Vooral in 2009 en 2010 presteerde het fonds beduidend beter dan de categorie. Sinds de start behaalde het fonds een geannualiseerd rendement van 9,56 procent tegenover 4,37 procent voor het categoriegemiddelde.

Candriam Equities Biotechnology is echter wel risicovoller dan vergelijkbare fondsen. De jaarlijkse standaarddeviatie gemeten over 10 jaar bedraagt 21,35 procent versus 16,71 procent voor de categorie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat sommige concurrenten ook in farmaceuten beleggen die doorgaans een stabieler rendementspatroon kennen. Voor risico gecorrigeerd behoort dit fonds echter tot de beste op zowel drie, vijf als tien jaar.

Nu het fonds beter gespreid is dan voorheen en meer in grote aandelen belegt is ook het risicoprofiel aan het verbeteren. Dit betekent echter ook dat Morningstar zich afvraagt of dit fonds, in het licht van het gestegen beheerde vermogen, in staat is om het succes van de beginjaren te herhalen wanneer small caps beter presteren dan large-caps. Desondanks heeft Van den Eynde onmiskenbaar een sterk track record neergezet op basis van de uitvoerige bottom-up analyse van de kansen in de sector.

Kosten
Candriam Equities Biotechnology is met een lopende kosten factor van 1,80 procent iets goedkoper dan vergelijkbare fondsen, waarvan de mediaan op 2,06 procent ligt.

Rol in beleggingsportefeuille
Niche. Sectorfondsen zijn niet goed gespreid en kennen daardoor een hogere volatiliteit. Hierdoor dienen ze alleen in een goed gespreide portefeuille opgenomen te worden ter accentuering van een bepaald thema. Dat geldt ook voor Candriam Equities Biotechnology.


Lees ook het analistenrapport over Candriam Equities L Biotechnology R USD Acc >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen sector biotechnologie’ (klik op tabel voor vergroting).
Eerdere beleggingsfondsen van de week

ASN Milieu & Waterfonds

Parvest Equity Japan Small Cap

Aberdeen Global – World Equity Fund

Carmignac Patrimoine

DWS Top Dividende

Morgan Stanley Euro Corporate Bond

Pimco GIS Total Return Bond Fund

Metropole Sélection

BlackRock World Mining

BlackRock Fixed Income Strategies D2 EUR

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten