Doelloos beleggen

Delta Lloyd, BNP Paribas en Triodos komen met wel heel vrijblijvende doelstellingen voor hun beleggingsfondsen. Open deuren die niet getuigen van ambitie. Maak doelstellingen van beleggingsfondsen SMART. 

Jeffrey Schumacher, CFA 27 november, 2014 | 10:39
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggingsfondsen zijn soms erg vaag over hun beleggingsdoelstelling, zo bleek uit onderzoek van Morningstar en de VEB onder de Nederlandse aanbieders van beleggingsfondsen. Hierdoor tast u als belegger niet alleen in het duister wat betreft het streven van een Beleggingsfonds, maar u kunt de beheerder ook niet afrekenen op ondermaatse prestaties. Als je geen concrete doelen hebt kun je immers nooit slecht presteren.

Een paar voorbeelden van (erg) vrijblijvende doelstellingen:

Delta Lloyd L Global Fund A: “De hoofddoelstelling van het fonds is de aandeelhouders toegang te geven tot internationale financiële markten via een gediversifieerde portefeuille.”

BNP Paribas Obam: “Het fonds streeft naar het behalen van vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in beursgenoteerde aandelen uitgegeven door bedrijven over de hele wereld.”

Triodos Sustainable Equity: “Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers.”

De bovenstaande doelstellingen laten beleggers zwemmen. Het hoofddoel van het fonds van Delta Lloyd om beleggers toegang te geven tot internationale financiële markten is een open deur en getuigt niet van sterke ambitie. Wat onder een gediversifieerde portefeuille wordt verstaan is ook niet duidelijk. Maar belangrijker, er wordt niets gezegd over een benchmark, met welke mate deze benchmark verslagen dient te worden en op welke termijn. De geformuleerde doelstelling is meer iets voor een ETF, maar een fondshuis dat actiefbeheerde fondsen aanbiedt, zou toch iets duidelijker mogen formuleren wat de precieze ambities en concrete beleggingsdoelstellingen van de door hen aangeboden fondsen zijn.

SMART
Een bekend principe waaraan een doelstelling van een beleggingsfonds moet voldoen is SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. De bovenstaande doelstellingen zijn alles behalve SMART. Ze zijn vrijblijvend, onduidelijk en weinig ambitieus. Daarnaast lijken ze meer de functie van een fonds te beschrijven dan het doel.

Gelukkig is het niet overal ondermaats gesteld met de beschrijving van de doelstelling van een beleggingsfonds. Actiam (voorheen SNS Asset Management) scoort in onze ogen het beste, gevolgd door Optimix. ASN, ING IM, Kempen en Robeco scoren een voldoende. Actiam heeft bijvoorbeeld voor zijn Nederlands aandelenfonds de volgende doelstelling geformuleerd: ‘Het SNS Nederland Aandelenfonds heeft als beleggingsdoel om binnen een vastgesteld risico, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark (AEX herbeleggingsindex)’. Uit het prospectus blijkt dat Actiam zijn doelstelling aan een concrete periode verbindt, drie jaar.

Valt er verder dan niets meer te verbeteren? Wat Morningstar betreft wel. De doelstellingen zijn namelijk in de meeste gevallen allemaal gefocust op rendement. Het risico wordt niet in ogenschouw genomen, of niet expliciet genoemd. Rendement gaat echter niet zonder risico. Risico-gecorrigeerde rendementen die beter zijn dan de benchmark, dat moet de maatstaf zijn. En ook na kosten, anders voegt een beheerder nog steeds te weinig toe voor beleggers.


Lees ook
Hoe helder zijn beleggingsfondsen over hun doelen?
Een aantal fondshuizen geeft beleggers nog veel te weinig duidelijkheid over hun doelstellingen. Gelukkig zijn sommige aanbieders van beleggingsfondsen vrij expliciet over de te behalen beleggingsdoelstellingen. Optimix is de enige 'ruim voldoende'. BNP Paribas, Delta Lloyd en Triodos scoren 'Ondermaats'.


Deze column verscheen eerder  op www.belegger.nl.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten