Beleggingsfonds van de week: SNS Euro Mixfonds

SNS Euro Mixfonds is een degelijk beleggingsfonds met stabiele beheerteams en een bovengemiddeld track record. Beleggers hebben met dit fonds een prima belegging en de analisten van Morningstar handhaven de Analyst Rating 'Bronze'.

San Lie 03 december, 2014 | 15:53
Facebook Twitter LinkedIn

Actiam (voorheen SNS Asset Management) is het meest uitgesproken - lees: duidelijke - Nederlandse fondshuis als het gaat om de beleggingsdoelstellingen van zijn beleggingsfondsen. Dat was kwam naar voren in een onderzoek dat Morningstar samen met de VEB recent uitvoerde.

Dit geldt ook voor het SNS Euro Mixfonds. In de Essentiële Beleggersinformatie van het beleggingsfonds staat: "Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit 50 procent iBoxx € Overall Index (Gross TR) en 50 procent MSCI Europe Index Net EUR."

Uit de prospectus van het fonds komt daar nog eens bij: "Het beleggingsbeleid van SNS Euro Mixfonds is gericht op het behalen van een rendement, dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De benchmark van SNS Euro Mixfonds is een samengestelde index op basis van de benchmark van de Pools waarin SNS Euro Mixfonds belegt, uitgaande van de hierna vermelde ‘neutrale weging’. Deze samengestelde index bestaat uit 50 procent van de benchmark van Euro Aandelenpool, MSCI Euro Index Net EUR en 50 procent van de benchmark van Euro Obligatiepool (iBoxx € Overall Index (Gross TR)." Helder, nietwaar?

Degelijk en bovengemiddeld
Het SNS Euro Mixfonds is een combinatie van het SNS Euro Aandelenfonds (Morningstar Analyst Rating 'Neutral') en het SNS Euro Obligatiefonds (Morningstar Analyst Rating 'Bronze') met een tactische allocatie. Het Investment Policy Committe (IPC) van Actiam, onder voorzitterschap van chief investment officer Erik Jan van Bergen (foto) is belast met het bepalen van de tactische allocaties naar aandelen en obligaties. Het beheer van de onderliggende fondsen wordt echter uitgevoerd door de teams van het SNS Euro Aandelenfonds en het SNS Euro Obligatiefonds.

Morningstar vindt dat de beheerteams van voldoende omvang zijn en genoeg ervaring in huis hebben. Bovendien zijn de betrokken teams van Actiam behoorlijk stabiel en zien we weinig omloop.

SNS Euro Mixfonds kent een relatief eenvoudig beleggingsproces. De strategische allocatie naar obligaties en aandelen is 50/50. Bij de tactische allocatie kunnen de beheerders maximaal 5 procent afwijken van de strategische wegingen. In de praktijk vallen de gehanteerde bandbreedtes echter niet hoger uit dan 3,5 procent. Morningstar waardeert het overzichtelijke en degelijke beleggingsproces, temeer omdat ieder team vanuit zijn eigen specialisme bijdraagt.

Het fonds heeft in de afgelopen jaren stabiele, bovengemiddelde prestaties neergezet. De voornaamste rendementsbronnen zijn allocatie- en selectie-effecten. De selectie-effecten komen voort uit het relatieve rendement van de onderliggende fondsen en vormen doorgaans de belangrijkste bijdrage. Op 3- en 5-jaars basis valt het gemiddeld jaarlijks rendement hoger uit dan de categorie en blijft het fonds per jaar grofweg 50 basispunten achter bij de samengestelde benchmark van 50 procent MSCI Europe en 50 procent iBoxx EUR Overall.

De voor risico gecorrigeerde rendementen ten opzichte van de categorie pakken bovengemiddeld uit. De lage kosten bieden SNS Euro Mixfonds bovendien een sterk concurrentievoordeel ten opzichte van vergelijkbare beleggingsfondsen. Morningstar vindt SNS Euro Mixfonds een degelijk fonds met stabiele beheerteams en een bovengemiddeld track record. Beleggers hebben met dit fonds een prima belegging en de analisten van Morningstar handhaven de Analyst Rating 'Bronze'.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Het Investment Policy Committe (IPC) van Actiam, onder voorzitterschap van chief investment officer Erik Jan van Bergen is belast met het bepalen van de tactische allocaties naar aandelen en obligaties. Het beheer van de onderliggende fondsen wordt echter uitgevoerd door de teams van het SNS Euro Aandelenfonds en het SNS Euro Obligatiefonds. Naast van Bergen bestaat het IPC uit macro-economen, een strateeg en portefeuillebeheerders van zowel de vastrentende als aandelenfondsen.

Het aandelenfonds wordt beheerd door Hilde Veelaert en Niels de Graaff. Beiden zijn al geruime tijd in dienst bij Actiam, respectievelijk sinds 2003 en 2001. Een in 2010 aangetrokken beheerder heeft begin dit jaar het team verlaten, waardoor er een vacature uitstaat. Het team heeft geen ondersteuning van analisten, maar kan wel ideeën met andere beheerders bediscussiëren.

Het obligatiefonds wordt beheerd volgens een teambenadering, waarbij het credit team en het rates team ieder hun rol hebben. In totaal zijn er dertien beheerders bij het fonds betrokken. Het credit team richt zich op bedrijfsobligaties, terwijl het rates team zich bezighoudt met staatsobligaties. Voor de duurzame screening is er een team van zes eigen duurzaamheidsanalisten. Morningstar vindt dat de teams van voldoende omvang zijn en genoeg ervaring in huis hebben. Bovendien zijn de betrokken teams van Actiam behoorlijk stabiel en zien we weinig verloop.


Fondshuis
Actiam is per 1 juli 2014 verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de SNS-beleggingsfondsen. Hiermee is de fusie tussen SNS Beleggingsfondsen Beheer en SNS Asset Management een feit. De nieuwe entiteit maakt deel uit van Reaal, de verzekeringstak van het genationaliseerde SNS Reaal. De bank- en verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal worden momenteel van elkaar gesplitst zodat deze op termijn los van elkaar kunnen worden verkocht.

Binnen Actiam heerst een transparante cultuur en de vermogensbeheerder richt zich op het aanbieden van eenvoudige beleggingsfondsen tegen lage kosten. In relatief opzicht zijn de kosten van de SNS-fondsen (de fondsen blijven de naam dragen van de distribuerende partij) dan ook laag tot beneden gemiddeld.

Ondanks de nationalisatieperikelen rond SNS Reaal zijn de beleggingsteams over het algemeen redelijk stabiel gebleven, met uitzondering van het selectieteam. Dit team, dat verantwoordelijk is voor de selectie van externe managers, is in twee jaar tijd volledig vernieuwd. Dit baart Morningstar de nodige zorgen. Positief vinden wij het voornemen om de variabele beloning van portefeuillemanagers deels afhankelijk te maken van langetermijnprestaties. Voorheen werd slechts naar 1 jaar gekeken. De gemiddelde Morningstar Rating van het fondsenassortiment, gewogen naar vermogen, is met 4,5 ster bovengemiddeld te noemen. Al met al vinden wij dat Actiam beleggers centraal stelt.


Beleggingsproces
SNS Euro Mixfonds kent een relatief eenvoudig beleggingsproces. De strategische allocatie naar obligaties en aandelen is 50/50 en wordt ingevuld met het SNS Euro Aandelenfonds en het SNS Euro Obligatiefonds. Bij de tactische allocatie kunnen de beheerders maximaal 5 procent afwijken van de strategische wegingen. In de praktijk vallen de gehanteerde bandbreedtes echter niet hoger uit dan 3,5 procent. Het aandelenfonds heeft een universum van circa 450 namen, waarvan er 200 overblijven na een screening op duurzaamheid.

Omdat het beheerteam werkt volgens het best-in-class principe, kan het wel in iedere sector namen selecteren. De resterende aandelen worden door het team onderzocht op kwantitatieve en fundamentele gronden, waarbij momentum belangrijk is. De portefeuille bevat ongeveer 90 aandelen. Voor het obligatiefonds komen teamhoofden Johan Idema en Ad Kroot tijdens een maandelijkse meeting met een voorstel voor de allocatie naar de verschillende vastrentende categorieën. Na discussie met CIO Van Bergen en beheerder Ruben Smit wordt deze vastgesteld.

Vervolgens geven de rates en credit teams hier invulling aan. Aan de staatsobligatiekant wordt met name gestuurd op duration (rentegevoeligheid) en landenverdeling. De sectorspecialisten selecteren de bedrijfsobligaties. Morningstar waardeert het overzichtelijke en degelijke beleggingsproces, temeer omdat ieder team vanuit zijn eigen specialisme bijdraagt. Wel vinden wij de allocatiebandbreedtes relatief beperkt.


Rendement
Het SNS Euro Mixfonds heeft in de afgelopen jaren stabiele, bovengemiddelde prestaties neergezet ten opzichte van de Morningstar-categorie ‘Mixfondsen EUR neutraal’. De voornaamste rendementsbronnen zijn allocatie- en selectie-effecten. De selectie-effecten komen voort uit het relatieve rendement van de onderliggende fondsen en vormen doorgaans de belangrijkste bijdrage.

Omdat het beleggingsproces al sinds lange tijd in gebruik is en er volgens een teambenadering wordt gewerkt, zijn de langetermijnrendementen relevant. Op 3- en 5-jaars basis valt het gemiddeld jaarlijks rendement hoger uit dan de categorie en blijft het fonds per jaar grofweg 50 basispunten achter bij de samengestelde benchmark van 50 procent MSCI Europe en 50 procent iBoxx EUR Overall. De voor risico gecorrigeerde rendementen ten opzichte van de categorie pakken over deze periodes bovengemiddeld uit.

Afgezet tegen de benchmark presteerde SNS Euro Mixfodns in twee van de afgelopen vijf kalenderjaren beter. Ten opzichte van de categorie wist het fonds echter in de alle vijf de kalenderjaren een bovengemiddeld resultaat te behalen. Hierbij waren 2009 en 2012 positieve uitschieters met jaarrendementen die uitkwamen in het eerste kwartiel van de categorie. Ten opzichte van de benchmark waren 2012 en 2013 positieve jaren voor het fonds. Het profiteerde met name van de positieve selectie binnen aandelen en in mindere mate van de obligatieselectie.


Kosten
De geschatte lopende kosten voor SNS Euro Mixfonds van 0,48 procent vallen aanzienlijk lager uit dan het gemiddelde van vergelijkbare provisievrije fondsklassen in de Morningstar-categorie ‘Mixfondsen EUR neutraal’ (0,98 procent). Dit biedt het fonds een sterk ten opzichte van andere mixfondsen.


Lees ook het analistenrapport over SNS Euro Mixfonds >

Bekijk ook een selectie van de andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Mixfondsen EUR neutraal’ die verkrijgbaar zijn in Nederland. (klik op tabel voor vergroting)
Eerdere beleggingsfondsen van de week

Pictet Global Emerging Debt

Candriam Equities Biotechnology

ASN Milieu & Waterfonds

Parvest Equity Japan Small Cap

Aberdeen Global – World Equity Fund

Carmignac Patrimoine

DWS Top Dividende

Morgan Stanley Euro Corporate Bond

Pimco GIS Total Return Bond Fund

Metropole SélectionFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten