Beleggingsfonds van de week: Kempen Euro Credit Fund

Het gebeurt niet vaak dat de analisten van Morningstar een beleggingsfonds de hoogste waardering ‘Gold’ geven. Vorige maand viel deze eer te beurt aan het bedrijfsobligatiefonds Kempen Euro Credit. Het ervaren en stabiele beheerteam onder leiding van Richard Klijnstra weet op consistente wijze de benchmark en categorie te verslaan.

Niels Faassen 11 december, 2014 | 10:11
Facebook Twitter LinkedIn

Bedrijfsobligaties zijn de afgelopen jaren bijzonder in trek bij beleggers door de historisch lage kapitaalmarktrentes. Deze 'search for yield' zorgde er voor dat het vermogen onder beheer van beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR bedrijven' fors groeide.

Het is voor particuliere beleggers echter niet altijd even eenvoudig om in individuele bedrijfsobligaties te beleggen. Zo dient een belegger vooraf goed zijn huiswerk te doen om er zeker van te zijn dat het bedrijf dat de obligaties uitgeeft in de toekomst ook aan zijn verplichten kan voldoen. Bovendien worden ook de coupures (minimaal instapbedrag) bij de emissies van bedrijfsobligaties steeds groter. Coupures van EUR 100.000 zijn geen uitzondering. Dergelijke hoge bedragen maken het voor veel particuliere belegger eenvoudigweg onmogelijk om een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties op te bouwen. 

Beleggingsfondsen die zich richten op bedrijfsobligaties vormen dan ook een goed alternatief voor individuele bedrijfsobligaties. Niet alleen bieden deze fondsen een goed gediversifieerde portefeuille aan bedrijfsobligaties maar echt goede fondsbeheerders zijn ook in staat hun benchmark te verslaan. Morningstar’s favoriete fonds in de categorie ‘Obligaties EUR bedrijven’ is het met de hoogste waardering ‘Gold’ gelauwerde Kempen Euro Credit Fund.

Dit fonds wordt sinds mei 2008 beheerd door Kempen’s Euro Credit Team. Onder leiding van Richard Klijnstra heeft het op consistente wijze beter gepresteerd dan categoriegenoten en de benchmark. Met de nieuwe ‘Gold’ rating verwachten de analisten van Morningstar dat dit fonds ook op lange termijn beter zal presteren dan zijn soortgenoten. Het behoort hiermee tot een select gezelschap. In Nederland zijn er slechts twee andere fondsen met dit predicaat, het Kempen Global High Dividend Fund en zijn kleine broertje Kempen European High Dividend Fund.

Stabiel beheerteam, sterk track record
Kempen Euro Credit Fund is een redelijk zuiver bedrijfsobligatiefonds. Het beleght voornamelijk in kredietwaardige bedrijfsobligaties. Sinds 2013 maken de beheerders ook beperkt gebruik van kredietderivaten. De voorganger van het fonds werd sinds de oprichting (in 2003) beheerd door Van Lanschot, maar na de overname van Kempen is het huidige beheerteam vanaf mei 2008 verantwoordelijk. Het team staat onder leiding van Richard Klijnstra (foto boven) en samen met Alain van der Heijden (foto midden) en Rik den Hartog (foto onder) vormt hij het investment committee, dat de stabiele kern van het fonds vormt.

Het trio krijgt ondersteuning van vier personen, die de rol van sectoranalist en beheerder combineren. Het beheerteam behoort niet tot de grootste teams in de categorie, maar Morniningstar beschouwen het als redelijk ervaren. Het beschikt over een stabiele kern, een sterk track record en wij waarderen het feit dat er door alle beheerders in het eigen fonds wordt belegd. Dit verbetert naar onze mening de afstemming van belangen tussen beleggers en de beheerders.

Het beleggingsproces kenmerkt zich door een combinatie van een top-down en bottom-up benadering. De beheerders trachten waarde toe te voegen door kleine gediversifieerde actieve posities in te nemen binnen een beperkt risicobudget. De uitvoering vinden wij van een zeer hoog niveau. De sectorallocatie, de bètapositionering en de obligatieselectie worden bepaald op basis van zowel fundamentele en technische criteria evenals (relatieve) waardering. Beleggingsvoorstellen worden voorgelegd aan het investment committee, dat uiteindelijk bepaalt of het voorstel wordt uitgevoerd.

Sinds het aantreden van het huidige beheerteam heeft Kempen Euro Credit Fund tot en met eind oktober 2014 met een gemiddeld jaarrendement van 7,58 procent een uitstekende prestatie neergezet. Zowel de benchmark (6,09 procent) als het gemiddelde van de categorie (4,97 procent) werden ruimschoots verslagen. Klijnstra en zijn team heeft bewezen in staat te zijn om op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te realiseren in zowel op- als neergaande markten. Dit versterkt Morningstar’s vertrouwen in het team en de strategie.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheerteam
Het huidige beheerteam van Kempen Euro Credit Fund is sinds de overgang van het fonds van Van Lanschot naar Kempen sinds mei 2008 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Richard Klijnstra leidt het team en vormt samen met Alain van der Heijden en Rik den Hartog het investment committee dat beleggingsvoorstellen beoordeelt. Zij worden ondersteund door vier personen die de rol van beheerder en analist combineren. Hierdoor is iedere beheerder verantwoordelijk voor één of meerdere sectoren.

Een in 2011 aangetrokken beheerder van AXA vertrok in juli 2012 vanwege persoonlijke redenen. Dit gat is opgevuld met de komst van twee junior beheerders uit eigen gelederen. Beiden zijn dan ook geen onbekenden voor het team. Per saldo betekende dit een uitbreiding van zes naar zeven beheerders.

Ondanks deze wijziging is dit een behoorlijk ervaren team met gemiddeld 12 jaar ervaring. Klijnstra werkte voor zijn komst bij Kempen in 2006 vijf jaar bij Fortis Investments. Van der Heijden werkt, afgezien van een periode van één jaar, sinds 2001 bij Kempen als portefeuillebeheerder. Gedurende dat jaar beheerde hij een soortgelijk fonds bij Lombard Odier. Den Hartog begon zijn carrière bij Kempen en werkt hier nu 7 jaar en sinds juli 2012 als senior beheerder. De stabiele kern, de redelijke mate van ervaring en hun sterke track record geeft Morningstar veel vertrouwen in dit team.


Fondshuis
Kempen & Co is een Nederlandse zakenbank met activiteiten in vermogensbeheer, brokerage en corporate finance. Kempen is onderdeel van Van Lanschot Bankiers, een beursgenoteerde bank voor vermogende particulieren en ondernemers. De vermogensbeheeractiviteiten worden door Kempen Capital Management uitgevoerd. Dit middelgrote fondshuis is gespecialiseerd in beleggingen in small-caps aandelen, onroerend goed, obligaties en hoogdividendstrategieën.

Waar veel grote fondshuizen met zo veel mogelijk fondsen op elke niche proberen in te spelen, focust Kempen meer op haar sterke punten. Door zich te specialiseren in een beperkte hoeveelheid beleggingsstrategieën, vindt Morningstar dat Kempen in staat is om interessante beleggingsfondsen aan te bieden. Het merendeel van de fondsen wordt vanuit Amsterdam beheerd, maar de Europese small- en midcap strategieën zijn gevestigd in Edinburgh. De prestaties van de meeste fondsen zijn bovengemiddeld. Vanwege de genoemde focus vinden wij Kempen één van de betere fondshuizen van Nederland.

Beleggingsproces
Het ongecompliceerde karakter van Kempen Euro Credit Fund komt tot uiting in het beleggingsproces. De beheerders trachten waarde toe te voegen door kleine gediversifieerde actieve posities in te nemen binnen een beperkt risicobudget. De uitvoering vindt Morningstar van een zeer hoog niveau. Er wordt geen actief duratiebeleid gevoerd en de beheerders beleggen voornamelijk in kredietwaardige bedrijfsobligaties. Op basis van fundamentele en technische criteria en waardering bepalen ze de aantrekkelijkheid van sectoren en van de markt als geheel. Dit komt tot uiting in de sectorallocatie en de bètapositionering.

Klijnstra en zijn team toetsen het universum op liquiditeit en kwantitatieve en duurzaamheidsfactoren. Hieraan kunnen ze off-benchmark posities toevoegen zoals high yield obligaties en ABS-papier (asset backed securities). Vervolgens wordt er per uitgevende instelling een kredietopinie gevormd. Hierbij worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve afwegingen gemaakt gebaseerd op sector- en bedrijfsdata, ontmoetingen met het management van de onderneming en extern onderzoek. De beheerders rangschikken de uitgevende instellingen en individuele obligaties per sector op basis van relatieve waardering en fundamentele en technische factoren ten behoeve van de uiteindelijke selectie. Beleggingsvoorstellen worden voorgelegd aan het investment committee, dat uiteindelijk bepaalt om een lening wel of niet op te nemen. Morningstar beoordeelt het beleggingsproces als solide en risicobewust.

Rendement
Kempen Euro Credit Fund heeft onder het huidige beheerteam met Richard Klijnstra aan het roer indrukwekkende resultaten geboekt door actief in te spelen op de portefeuille bèta en op bottom-up selectie. Sinds mei 2008 tot en met eind oktober 2014 behaalde het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement van 7,58 procent. Hiermee wist het fonds zowel de benchmark Markit iBoxx EUR Corp TR (6,09 procent) als het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR bedrijven (4,97 procent) te verslaan. De standaarddeviatie van het fonds pakt in vergelijking met de categorie vrij gemiddeld uit. Dit vertaalt zich in een gemiddelde Morningstar Risico Rating. Beleggers zijn ruim voldoende gecompenseerd voor het risico. Als de rendementen namelijk worden gecorrigeerd voor het risico dan bevindt Kempen Euro Credit Fund zich op 5-jaars basis in het hoogste kwintiel van de categorie. Het wist het ruim 85 procent van zijn concurrenten achter zich te laten.

2009 Was met een rendement van 21,91 procent een uitzonderlijk jaar. Het fonds profiteerde sterker van het marktherstel door de overweging in financiële dienstverleners en gesecuritiseerde obligaties (ABS). Hiermee wist het de categorie en de benchmark ver achter zich te laten. Ook in de overige kalenderjaren presteerde Kempen Euro Credit Fund consequent beter dan de categorie en de index. De beheerders hebben aangetoond in staat te zijn op een consistente wijze jaar in jaar uit een breed gedragen outperformance te realiseren in zowel op- als neergaande markten.


Kosten
De geschatte lopende kosten van Kempen Euro Credit Fund van 0,47 procent vallen iets lager uit dan de mediaan van vergelijkbare fondsen (provisievrije aandelenklasse) in de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR bedrijven’ (0,58 procent). Het fonds behoort hiermee tot het goedkoopste kwintiel van de categorie.


Lees ook het analistenrapport over Kempen (Lux) Euro Credit Fund >


Bekijk ook een selectie van de andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR bedrijvenl’. (klik op tabel voor vergroting)
Eerdere beleggingsfondsen van de week

SNS Euro Mixfonds

Pictet Global Emerging Debt

Candriam Equities Biotechnology

ASN Milieu & Waterfonds

Parvest Equity Japan Small Cap

Aberdeen Global – World Equity Fund

Carmignac Patrimoine

DWS Top Dividende

Morgan Stanley Euro Corporate Bond

Pimco GIS Total Return Bond FundFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten