Actieve fondsbeheerder kom uit de kast

Met een indexknuffelstrategie komen fondshuizen niet meer weg. Nu beleggers tegen steeds lagere kosten in de benchmark kunnen beleggen, moet een actieve fondsbeheerder extreem hard zijn best doen om de index te verslaan. Wat gaan fondshuizen doen: actief reageren of verschrikt in de aanstormende koplampen blijven kijken?

San Lie 22 januari, 2015 | 11:47
Facebook Twitter LinkedIn

Ik heb vaker in mijn column geschreven dat wij als analisten niet over één nacht ijs gaan bij het afwaarderen van een beleggingsfonds. Hetzelfde geldt overigens voor een mogelijke opwaardering, en - bedenk ik mij terwijl ik aan het schrijven ben - voor elke Analyst Rating die wij afgeven.
Elke keer weer wegen wij alle factoren tegen elkaar af, kijken we naar de manier waarop de fondsbeheerder met zijn/haar (eventuele) team samenwerkt, op basis van welke beleggingsfilosofie de portefeuille wordt ingericht en wat voor toegevoegde waarde dat al dan niet oplevert voor u als belegger.

Niet onfeilbaar
Hierin zijn wij niet onfeilbaar. Ik ben de eerste die zal toegeven dat wij in het verleden bijvoorbeeld te lang positief zijn gebleven over Fortis Obam, dat toen nog onder leiding stond van Rolf Stout. Maar goed, elke dag opnieuw doen wij ons uiterste best de goede van de minder goede beleggingsfondsen te onderscheiden en u als belegger te helpen in het grote oerwoud aan beleggingsfondsen juist die fondsen te vinden die u wel moet hebben.

Man en paard
Dat we daarbij ook de beleggingsfondsen moet aanwijzen die in onze optiek zullen achterblijven is evident. Morningstar had ooit een grote concurrent die ook beleggingsfondsen beoordeelde, maar als laagste waardering 'Neutral' had en geen kwalificatie ondermaats of 'Negative' kende. Nu hoorde ik sowieso al weinig van deze partij in de markt en ik geloof dat ze ergens vorig jaar gestopt zijn met deze in mijn ogen totaal ongeloofwaardige waarderingsmethodologie (en kennelijk ook in de ogen van de markt).

SNS Nederlands Aandelenfonds
Dat wij nu het SNS Nederlands Aandelenfonds van Corné van Zeijl hebben afgewaardeerd naar 'Negative' doet mij persoonlijk pijn. Ik ken Corné al heel lang. Wij zaten ooit beiden in de Nova Beurs Top 5, hebben we samen een keer in een overvolle RAI de befaamde beursgoeroe Marc Faber kritisch ondervraagd en hebben we nog met elkaar geluncht op - naar wat ik me herinner - de laatste Dag van de Belegger.

Naast het feit dat Corné een aardige kerel is, bewonder ik hem om zijn beurscommentaren: altijd een uitgesproken mening. Het heeft mij en mijn collega-analisten dan ook altijd verbaasd dat hij geen grotere en actievere posities in de portefeuille van zijn fonds heeft opgenomen. Die ruimte was er in het begin misschien niet, toen hij nog te maken had met een limiet voor de tracking error van 2 procent (maatstaf waarin het rendement mag afwijken van de index). Toen deze limiet echter in 2010 werd opgerekt naar 4 procent maakte Corné hier maar beperkt gebruik van. Dat blijkt uit de immer laagblijvende active share van SNS Nederlands Aandelenfonds (het percentage van de portefeuille dat afwijkt van de benchmark).

Bittere realiteit
Wellicht dat een dergelijke strategie in het verleden nog wel geaccepteerd werd. Er zijn meer beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen Nederland' die op lange termijn achterblijven bij hun benchmark. De wereld verandert echter in hard tempo. Nu beleggers tegen steeds lagere kosten in de benchmark kunnen beleggen, moet een actieve fondsbeheerder extreem hard zijn best doen om de index te verslaan. Dat betekent continu keuzes maken: wat is mijn beleggingsdoelstelling, wat is mijn filosofie, hoe richt ik mijn beleggingsproces in en hoe werkt mijn verkoopdiscipline.

Het SNS Nederlands Aandelenfonds is niet het enige beleggingsfonds dat last heeft van de snelle opkomst van ETFs en trackers. Het gaat wereldwijd om duizenden, zo niet tienduizenden actief beheerde fondsen wiens bestaansrecht letterlijk op het spel staat als gevolg van de opkomst van passieve index-instrumenten.

De vraag is hoe fondshuizen hier mee omgaan? Nemen ze actief stappen om hierop in te spelen of deze trend zelfs te keren, of kijken ze als een konijn verschrikt in de aanstormende koplampen en blijven ze als verlamd staan?

Ik ben bang dat ik op deze vraag nog geen bevredigend antwoord kan geven. Msschien is het daarvoor ook nog te vroeg. Wij horen en zien fondshuizen worstelen met deze ontwikkelingen en ik denk dat iedereen daar zijn eigen keuzes bij moet maken. Zolang de actieve fondshuizen zich echter niet hebben hervonden, zullen ze geconfronteerd blijven worden met uitstroom van beleggersgeld naar passieve fondsen. Dat is de bittere realiteit.


Lees ook
Morningstar negatief over SNS Nederlands Aandelenfonds

Morningstar verlaagt waardering dividendfonds BNP Paribas

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten