Beleggingsfonds van de week: HSBC GIF Euro Bond

Met een gemiddeld rendement van ruim 8 procent was 2014 een ongekend sterk jaar voor Europese obligaties. Eén van Morningstars favoriete keuzes voor Europese gemengde obligatiefondsen is HSBC GIF Euro Bond met een Analyst Rating ‘Silver’. De ervaren beheerder Jean-Philippe Munch is tevens één van de genomineerden voor de Morningstar European Fund Manager of the Year Award. 

Niels Faassen 12 maart, 2015 | 11:20
Facebook Twitter LinkedIn

Geheel tegen de verwachtingen in daalde de kapitaalmarktrente in 2014 nog verder en bereikte een nieuw historisch dieptepunt. De risicopremies op Italiaans en Spaans staatspapier daalden eveneens. Dit leverde een rendement van 8,01 procent op voor de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR gediversifieerd’. HSBC GIF Euro Bond wist uitstekend van deze marktomstandigheden te profiteren en behaalde een rendement van maar liefst 10,78 procent. Het fonds is één van Morningstars favorieten voor blootstelling aan gediversifieerde euro-obligaties (staats- en bedrijfsobligaties, covered bonds en asset backed securities).

Solide benadering
Beheerder Jean-Philippe Munch (foto) beheert HSBC GIF Euro Bond sinds 2008. Hij kan rekenen op de steun van een team van 19 beheerders en nauw samenwerken met een dertigtal kredietanalisten. Dankzij zijn ervaring en stabiliteit is dit naar mening van Morningstar één van de meest solide teams op de markt. We betreuren het echter wel, dat de beheerders zelf niet in hun fonds beleggen.

Het collegiale beheerproces heeft zijn doeltreffendheid in de loop van de tijd al bewezen. Er zijn verschillende factoren die de prestaties van HSBC GIF Euro Bond in de hand werken, waaronder de spreiding tussen bedrijfs- en staatsleningen, het beheer van de duration (rentegevoeligheid), de geografische en sectorale inzetten en tenslotte ook de selectie van effecten. Munch beschikt over een vrij grote manoeuvreerruimte ten opzichte van de index en heeft daar in het verleden gebruik van gemaakt.

Eind februari 2014 heeft hij vooral ingezet op een overweging in particuliere emittenten, met name uit de financiële sector en waarvan het beleggingsteam vond dat de fundamentals sinds 2008 flink zijn vooruitgegaan. Nogal wat concurrerende fondsen hadden te lijden onder een dergelijke positionering in 2011, maar HSBC GIF Euro Bond heeft zich kunnen redden door de selectie van emittenten en zijn blootstelling aan korte looptijden. Ook in 2012 en 2013 pakte de selectie van obligaties positief uit, mede door een overweging in Spanje en Italië in het deel van de portefeuille dat in staatsleningen belegt. Ondanks een volatiliteit die hoger ligt dan die van de categorie, wat vooral verklaard kan worden door zijn historische inzet op kredietbeleggingen, laat het fonds toch een uitstekende ratio risico-rendement optekenen. Dat illustreert de Morningstar Rating van 5 sterren.

Dankzij de ervaring van Munch en zijn solide team en een beleggingsproces dat zijn waarde al bewezen heeft en volatiele markten heeft doorstaan, beschikt HSBC GIF Euro Bond over voldoende troeven om tot Morningstars favorieten te behoren. Het maakt Munch tot een serieuze kanshebber voor de Morningstar European Fund Manager of the Year Award in de categorie obligaties.

De komende weken wordt in deze rubriek Beleggingsfonds van de week een aantal genomineerde beleggingsfondsen en fondsmanagers voor de Morningstar Awards en Morningstar European Fund Manager of the Year Award nader belicht. Eerder verschenen artikelen over Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund van Charles F. Pohl, First State Global Emerging Markets Leaders Fund van Jonathan Asante en Invesco Pan European Structured Equity Fund van Michael Fraikin en Thorsten Paarmann.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)


(Het betreft de provisiehoudende aandelenklasse van HSBC GIF Euro Bond)

Beheerteam
Jean-Philippe Munch beschikt over meer dan 25 jaar ervaring, vooral als trader op de kredietmarkten. In 2005 is hij aan de slag gegaan in het obligatieteam van HSBC, eerst voor het Franse fonds HSBC Oblig Euro en vanaf augustus 2008 voor HSBC GIF Euro Bond, de Luxemburgse versie van dit fonds. Hij heeft zich omringd met een zeer ervaren team met gemiddeld 18 jaar ervaring dat bestaat uit 19 beheerders die zich bezighouden met rente- en kredietstrategieën. Op enkele interne wisselingen na, is dit team in de loop van de tijd zeer stabiel gebleken.

Om de emittenten te selecteren kan de beheerder een beroep doen op een dertigtal kredietanalisten, die over verschillende sectoren verdeeld zijn en eveneens over veel ervaring beschikken. Elke analist behandelt een dertigtal emittenten, wat Morningstar een redelijk aantal lijkt om een regelmatige follow-up te garanderen.

Een deel van de variabele vergoeding van de analisten wordt toegekend op basis van de resultaten van hun aanbevelingen, wat de betrokkenheid van de analisten bij het beheersproces bevordert. De variabele vergoeding van de analisten en de beheerders zou echter nog meer in lijn gebracht kunnen worden met de belangen van de beleggers als ook de prestatie van de door het team beheerde fondsen in aanmerking zou worden genomen. Morningstar vindt het jammer dat Munch niet zelf belegt in zijn fonds, wat zijn belangen beter op die van de beleggers zou afstemmen.


Fondshuis
HSBC heeft een aantal positieve kenmerken. Het fondshuis kan bogen op stabiele beheerteams: doorgaans worden de beleggingsfondsen geleid door een beheerder met meer dan vijf jaar ervaring in zijn functie. De analysemiddelen zijn dus consistent en wat de kredietanalyse betreft heeft Morningstar waardering voor de sterke banden met de beheerteams. Maar ondanks het goede assortiment aan vastrentende producten, vallen de aandelenfondsen (met toch het merendeel van de activa) niet erg op in vergelijking met concurrerende fondsen.

Op de beloning van de beheerders is wel wat aan te merken. Er wordt naar eigen goeddunken beslist over de berekening van de variabele vergoeding voor de beheerders en het is jammer dat het rendement van de beheerde fondsen niet formeler in deze berekening is geïntegreerd. Bovendien kunnen de beheerders ook worden betaald in aandelen van HSBC, wat helpt om hun belangen af te stemmen op die van de moedermaatschappij, maar niet noodzakelijk op die van de beleggers.

De communicatie met de beleggers verloopt volgens de binnen de sector geldende praktijken en is duidelijk van superieure kwaliteit voor vastrentende fondsen, waarvoor de maandelijkse verslagen gedetailleerde informatie bevatten over looptijden, sectorposities en kredietkwaliteit. Daarentegen is Morningstar niet tevreden over de bovengemiddelde kosten die HSBC voor zijn obligatiefondsen berekent aan beleggers, terwijl ze voor aandelenfondsen meer in lijn zijn met die van andere fondsen.


Beleggingsproces
HSBC GIF Euro Bond belegt in staats- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade), genoteerd in euro, en is met zo'n 100 participaties goed gediversifieerd. De benadering is gebaseerd op zowel rente- als bedrijfsobligatie-strategieën. Voor beleggingsbeslissingen op lange termijn, de positionering op de rentecurve en de selectie van staatseffecten, doet beheerder Munch een beroep op aanbevelingen van de vier beheerders die samen het renteteam vormen. Hij beschikt hier over een tactische manoeuvreerruimte maar neemt geen directionele posities die strijdig zijn met de opinies van het team.

De duration kan met plusminus 1 jaar verschillen van die van de Barclays EUR Aggregate-index. Aan de andere kant heeft de beheerder opmerkelijk meer vrijheid om de allocatie in de richting van bedrijfsobligaties te sturen, wat in aanzienlijke mate kan afwijken van de allocatie van de index. Vooral omdat het risicobudget geen formele tracking-error beperking hoeft na te leven.

Binnen het gedeelte bedrijfsobligaties van de portefeuille vertrouwt de beheerder op de aanbevelingen van analisten voor de bottom-up selectie van de effecten die, samen met sectorale en geografische keuzes, ook een van de drijvende krachten achter het rendement van HSBC GIF Euro Bond is. De beheerder beschikt dan ook over een grote bewegingsvrijheid, die hij in de loop van de tijd op effectieve wijze heeft gebruikt.

Rendement
Vanaf de indiensttreding van Munch in augustus 2008 tot eind april 2014 heeft HSBC GIF Euro Bond bovengemiddeld gepresteerd ten opzichte van de categorie en van zijn referentie-index: respectievelijk met 2,4 en 0,8 procentpunten per jaar. In 2009 heeft het fonds een sterke groei laten optekenen (6,85 procent meer dan de categorie) als gevolg van zijn overweging in kredietbeleggingen en een offensieve effectenselectie in de bankensector. Morningstar gaat ervan uit dat de beleggers in de toekomst eerder een regelmatige, minder grote outperformance zullen ervaren.

In 2010 bleef HSBC GIF Euro Bond profiteren van zijn hoge bèta en van een effectenselectie die zijn vruchten heeft afgeworpen. Ook tijdens de volatiele markten van 2011 heeft de strategie haar waarde bewezen. Ondanks de overweging in bedrijfsemittenten die niet zo goed hebben gepresteerd over het jaar, is het fonds er toch in geslaagd zich te redden dankzij de selectie van hoogwaardige leningen, met name obligaties die voor het einde van de looptijd konden worden terugbetaald (‘callable bonds’).

Ook in 2012 HSBC GIF Euro Bond bovengemiddeld gepresteerd dankzij de overweging in de financiële sector. In 2013 heeft niet alleen de inzet op ondergeschikte bankschulden maar ook de selectie van hybride bedrijfsobligaties resultaat opgeleverd. Hetzelfde geldt overigens voor de tactische herpositioneringen in Italiaanse en Spaanse overheidsschuld.


Kosten
De TER (total expense ratio) van de provisiehoudende aandelenklasse van HSBC GIF Euro Bond bedroeg in 2013 1 procent, wat globaal in lijn is met de mediaan van Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR gediversfieerd’.


Lees ook het analistenrapport over HSBC GIF Euro Bond Acc >


Bekijk ook deze selectie van gediversifieerde obligatiefondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR gedfiversifieerd ’.
 (klik op tabel voor vergroting)
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

First State Global Emerging Markets Leaders Fund

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund

BlackRock European Fund

Delta Lloyd Corporate Bond Fund

T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund

Vontobel Fund - Global Equity

Kempen Euro Credit Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings