Kostenbewust

Kosten spelen een belangrijke rol in het uiteindelijke rendement van een belegging. De kosten die een belegger betaalt voor een beleggingsproduct gaan namelijk direct ten laste van het (bruto) rendement. In een onzekere beleggingswereld vormen kosten dan ook de enige zekerheid die een belegger heeft.

Jeffrey Schumacher, CFA 01 april, 2015 | 10:25
Facebook Twitter LinkedIn

De belangrijke rol van de hoogte van kosten in relatie tot het toekomstige rendement is evident. Hoewel een differentiatie van enkele basispunten in kosten wellicht irrelevant lijkt, blijkt dat dit een wezenlijk verschil kan maken in de waardeontwikkeling van een portefeuille over een langere termijn. Onderzoek van Morningstar toont daarnaast aan dat er onder andere een tegenovergestelde relatie is tussen de hoogte van de kosten en het (toekomstige) rendement van een beleggingsfonds.

Daarmee heeft het kostenniveau dus ook een bepaalde mate van voorspellende waarde. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat het hier om gemiddelden gaat, waarmee het dus niet per definitie zo hoeft te zijn dat duurdere fondsen geen goede prestaties kunnen leveren. Bovendien kan het belang van lage kosten in de toekomst verder toenemen vanwege de lagere verwachte rendementen in de komende jaren voor diverse beleggingscategorieën.

Belegger winnaar van prijzenslag
Het kostenvoordeel dat indexfondsen en ETFs hebben ten opzichte van actief beheerde beleggingsfondsen is dan ook een krachtig wapen. “Actief” heeft hier een slag kunnen slaan door de afschaffing van de distributievergoeding, waardoor de kosten voor beleggingsfondsen sterk werden verlaagd. Aan de andere kant heeft er bij "passief" eveneens een reeks prijsverlagingen plaatsgevonden. Het mee laten delen van de eindbelegger in de verkregen schaalvoordelen, maar ook zeker concurrentieoverwegingen zijn hier de reden van. Doordat de kosten op twee fronten omlaag zijn gekomen is er wat dat betreft één winnaar: de eindbelegger.

Amerikaanse aandelen via passieve fondsen bijna gratis
Door de kostenverlagingen voor zowel actief als passief beheerde beleggingsfondsen blijft er een verschil in tarifering tussen de twee. Dit verschil in kosten kan in een aantal segmenten aanzienlijk zijn, zoals blijkt voor de Morningstar-categorie 'Aandelen Amerika large-cap gemengd'. De SPDR S&P 500 ETF werd in 1993 gelanceerd met een prijskaartje van 0,20 procent. Na een reeks prijsverlagingen bedragen de kosten nu nog slechts 0,09 procent. Dat het nog lager kan bewijzen de Vanguard S&P 500 ETF en de iShares Core S&P 500 ETF, die beide 0,07 procent in rekening brengen.

Deze vergoedingen steken flink af tegenover wat een belegger voor een actief beheerd fonds in Amerikaanse aandelen betaalt. De mediaan voor actieve fondsen zonder distributievergoeding in de Morningstar-categorie 'Aandelen Amerika large-cap gemengd' ligt op 1,04 procent. Een actief beheerd fonds is dus bijna 15 keer zo duur als het goedkoopste passieve alternatief.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid