Enquête: aanbod beleggingsfondsen is te groot

Het huidige aanbod aan beleggingsfondsen is te groot. Dit geldt zowel voor actief als voor passief beheerde fondsen. Ook zijn er veel te veel middelmatige beleggingsfondsen. Dat blijkt uit een door Morningstar en Fondsnieuws uitgevoerde peiling onder 141 professionals.

Barbara Nieuwenhuijsen, 09 april, 2015 | 9:19
Facebook Twitter LinkedIn

Op basis van Morningstars onderzoek naar de verschuivende voorkeur onder beleggers van actief beheerde beleggingsfondsen naar passieve fondsen als ETFs en indexfondsen vroegen Morningstar en Fondsnieuws aan beleggingsprofessionals hoe fondshuizen kunnen reageren op deze trend. Zij gaven hun mening over onder meer actief versus passief fondsbeheer en het aanbod actieve beleggingsfondsen.

Van de ondervraagden vindt 68,5 procent dat er te veel beleggingsfondsen zijn. "Er zijn zo langzamerhand meer fondsen dat er bedrijven aan beurzen zijn genoteerd", schrijft iemand in een toelichting op zijn antwoord. Iemand anders zegt: "Minimaal 50 procent van het aanbod mag verdwijnen".

Middelmatige beleggingsfondsen
Een grote meerderheid van 83,7 procent van de ondervraagden vindt dat er te veel middelmatige fondsen zijn. Iemand licht toe: "Absoluut ,minimaal twee derde heeft geen bestaansrecht wat betreft kosten versus rendement".
Fondshuizen zouden volgens de ondervraagden alleen nog fondsen moeten lanceren die toegevoegde waarden bieden op de lange termijn. Ze willen geen snoepjes van de week meer.

Hoewel passief beleggen momenteel enorm in opkomst is, vinden beleggingsprofessionals niet dat actieve fondsen geen bestaansrecht meer hebben. In tegendeel. 82,7 Procent is het oneens tot helemaal oneens met de stelling dat actieve fondsen geen toekomst hebben.

Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen van actieve fondsmanagers zit hem volgens de ondervraagden onder meer in: outperformance, verminderen van risico's, portefeuilleconstructie, aandelenselectie, markt timing, fundamentele analyse en meebeleggen.
Wel is 56,5 procent het eens of helemaal eens met de stelling dat actieve fondsen nog altijd te duur zijn.

Gevraagd naar waar beleggers beter af zijn met passieve fondsen, is de grootste consensus dat dit zo is bij beleggen in Amerikaanse aandelen. Actief beheer is volgens de ondervraagden beter bij aandelen uit emerging markets, high yield obligaties en emerging market debt (emd).

Gevolgen aanbod beleggingsfondsen
Op de open vraag wat de gevolgen voor het productaanbod zouden moeten zijn van het feit dat beleggers een voorkeur hebben voor passieve Amerikaanse aandelenfondsen, wordt onder meer geantwoord: Meer passief aanbieden, niet tegen de trend verzetten, verder weg blijven van de index. Maar ook: minder actief worden, productaanbod verkleinen, focussen op niches en beter hun best doen.

Dat beleggers een voorkeur hebben voor actieve high hield obligatiefondsen moet volgens de ondervraagden als gevolg hebben voor het aanbod van passieve fondshuizen: niets, aanbod versterken, stoppen met passief high hield, is nog in onderzoek.

Over de stelling of indexhuggers (actief beheerde beleggingsfondsen die met hun portfeuille dicht tegen de index aan zitten) bij wet verboden moeten worden, zijn de meningen verdeeld. 36,4 Procent zegt 'ja' tegen 45,7 procent 'nee'. De rest van de ondervraagden weet het niet of heeft geen mening.


Lees ook
Cruciale tijd voor actieve beleggingsfondsen door sterke opkomst ETFs en indexfondsen
Beleggers kiezen steeds meer voor ETFs en indexfondsen ten koste van actief beheerde beleggingsfondsen. Dat maakt onderzoek van Morningstar duidelijk. “Deze opmars verandert de verhoudingen in fondsenland. Het vergroot de concurrentie tussen 'actief' en 'passief' en zet actieve fondsen onder druk om aan de verwachtingen te voldoen. Een kwaliteitsimpuls van het fondsenaanbod is onvermijdelijk.”

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten