Morningstar zet Petercam op 'Negative'

De analisten van Morningstar verlagen hun beoordeling van Petercam als fondshuis naar ‘Negative’. Reden is de tik op de vingers bij het Belgische fondshuis en twee van zijn medewerkers door de Franse toezichthouder Autorité des Marches Financiérs na koersmanipulatie.

Maarten van der Pas 24 april, 2015 | 11:28
Facebook Twitter LinkedIn

De Autorité des Marchés Financiers (AMF) – de Franse toezichthouder voor de financiële markten en vergelijkbaar met de Nederlandse AFM – heeft april dit jaar zowel Petercam als twee van zijn medewerkers een boete opgelegd voor koersmanipulatie. Het gaat om Alexander Roose, beheerder van het beleggingsfonds Petercam Equities Agrivalue, en Amaury Steyaert, trader bij het Belgische fondshuis. Ook Gilles Renault, handelaar bij vermogensbeheerder Exane en eveneens betrokken, kreeg een boete. Roose (foto) gaf op 30 december 2011 een kooporder voor 5000 aandelen Naturex en 3000 aandelen SIPH. Door deze orders die goed waren voor een groot deel van het handelsvolume op die dag steeg de koers van de genoemde bedrijven en van zijn fonds Petercam Equities Agrivalue.

Teleurgesteld
Morningstar krijgt de indruk dat Petercam sindsdien passende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke misstanden niet meer kunnen voorkomen. Zo zijn er begin 2012 interne controlesystemen opgezet om de handelsactiviteiten continu te monitoren. Bovendien heeft het fondshuis de beheerders van zijn beleggingsfondsen verboden te handelen op de laatste dag van het jaar, om handel in illiquide aandelen te voorkomen.

Maar we zijn teleurgesteld dat Petercam geen directe actie tegen de betrokken fondsbeheerder Alexander Roose heeft ondernomen. Door dit na te laten, laat het fondshuis onvoldoende zien dat het zijn belangen volledig in lijn stelt met die van zijn beleggers.

Naast deze veroordeling is er nog een ander aspect dat Mornmingstars visie op Petercam bepaalt. Petercam bereidt momenteel een fusie voor met de private bank Degroof. Beleggers kunnen ervan uitgaan, dat dit zal leiden tot veranderingen in het fondsaanbod van beide ondernemingen.

Wisselende kwaliteit
De beleggingsfondsen van Petercam zijn van wisselende kwaliteit, maar de meeste profiteren van ervaren fondsbeheerders. Er is echter wel al enige omloop bij de beheerders van de aandelenfondsen geweest en er is ook significante instabiliteit bij de aandelen- en obligatie-onderzoeksteams.

Morningstar is van mening, dat het beloningssysteem van de fondsbeheerders goed is gestructureerd aangezien hun variabele beloning is gebaseerd op presataties over 3 en 5 jaar en de meeste beheerders ook belegd hebben in hun eigen fondsen. De communicatie van het fondshuis naar beleggers is kwalitatief goed en de kosten van de fondsen liggen in lijn met het gemiddelde van de sector.

Maar alles overziend is Morningstar van mening, dat de recente sanctie door de Franse toezichthouder tot voorzichtigheid noopt en dat rechtvaardigt een verlaging van ons oordeel van Petercam als fondshuis van ‘Neutral’ naar ‘Negative’.

‘Fondhuis’ is één van de vijf elementen van de Morningstar Analyst Rating waarop de analisten een beleggingsfondsbeoordelen. De andere elementen zijn beheerteam, beleggingsproces, rendement en kosten.


Met medewerking van Morningstar-analist Mara Dobrescu.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten