Beleggingsfonds van de week: Invesco Bond Fund

Het zijn de afgelopen maanden volatiele tijden geweest voor obligatiehouders door de forse stijging van de kapitaalmarktrente. Spreiding kan in dergelijke situaties gunstig uitpakken. Invesco Bond Fund belegt wereldwijd in obligaties en het effectieve beleggingsproces en de kwaliteit van de uitvoering geeft Morningstar vertrouwen.

Niels Faassen 25 juni, 2015 | 7:31
Facebook Twitter LinkedIn

Invesco Bond Fund in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive 
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral


Beleggers waren vanaf medio april getuige van een forse stijging van de Duitse 10-jaarsrente. Van het extreem lage niveau van 0,07 procent steeg de rente binnen een tijdsbestek van krap twee maanden naar 0,98 procent: een stijging van ruim 90 basispunten. Al is een dergelijke stijging niet heel vreemd gelet op het historisch lage niveau van slechts 7 basispunten (0,07 procent) voor het effectieve rendement op 10-jaars Duits staatspapier.

Veel obligatieanalisten menen echter, dat deze rentestijging slechts voor een deel verklaard wordt door het economische herstel en dat het gebrek aan liquiditeit ook zeker een rol speelt. Deze illiquiditeit wordt volgens velen nog verder aangewakkerd door het opkoopbeleid van de ECB om sinds maart van dit jaar ook staatspapier uit de eurozone op te kopen.

Een beperkte handel in obligaties leidt tot extremere koersuitslagen en als er iets is waar obligatiehouders niet van houden dan is het wel volatiliteit. Dit doet namelijk afbreuk aan de reputatie van (Duitse) staatsobligaties als veilige haven in onzekere tijden. Beleggers doen er dan ook goed aan om zo veel mogelijk diversificatie in hun obligatieportefeuille aan te brengen, door bijvoorbeeld te kiezen voor een wereldwijd gespreid obligatiefonds.

Total return filosofie
Invesco Bond Fund biedt beleggers blootstelling aan wereldwijde obligaties volgens een total-return filosofie waarbij de hoofdbeheerder Mark Nash (foto) actief in speelt op diverse rendementsbronnen. De begrippen total return en absolute return worden nogal eens met elkaar verward. Met de term total return worden doorgaans redelijk flexibele, long-only obligatiestrategieën aangeduid die de markt(index) proberen te verslaan door actief in te spelen op zowel koerswinst als rente-inkomsten. Daarbij wordt in veel gevallen ook een actief valutabeleid gevoerd. Voorbeelden van total return obligatiefondsen zijn Rorento (Morningstar Rating: *** - Morningstar Analyst Rating: Neutral) van Robeco, Templeton Global Total Return Fund (Morningstar Rating: ***** - Morningstar Analyst Rating: Bronze) en het genoemde Invesco Bond Fund.


Bij absolute return achtige fondsen stelt de beheerder zich als doel om over een volledige marktcyclus heen een positief rendement te behalen, ongeacht de marktomstandigheden. Doorgaans hanteren deze fondsen een 'cash benchmark' zoals de euribor met een vaste rente-opslag die de beheerder probeert te verslaan. In tegenstelling tot total return strategieën kunnen absolute return fondsen ook short gaat, door bijvoorbeeld een negatieve duratie (rentegevoeligheid) of een negatieve positie in een specifieke obligatiecategorie in te nemen. Voorbeelden van dit type obligatiefondsen zijn NN Absolute Return Bond (Morningstar Rating: ** - Morningstar Analyst Rating: Neutral) en Robeco Flex-o-Rente (Morningstar Analyst Rating: Negative).

Effectief beleggingsproces
Beheerder Mark Nash en zijn team beschikken voor Invesco Bond Fund over de middelen die nodig zijn om dit gediversifieerde wereldwijde obligatiefonds te beheren. Sinds hij in 2001 bij Invesco in dienst trad, heeft Nash gewerkt in verschillende gremia binnen vastrentende markten. In eerste instantie analyseerde hij obligaties uit opkomende markten in lokale valuta en staatsobligaties van de G3-landen, alvorens zich te richten op valuta-analyse en risicomonitoring van portefeuilles. Vanaf 2005 was hij verantwoordelijk voor een aantal absolute return strategieën en was hij zes jaar back-up beheerder bij Invesco Bond Fund voordat hij in juni 2010 hoofdbeheerder werd.

De aanpak bij Invesco Bond Fund is teamgericht en Morningstar heeft veel waardering voor het grote team van vastrentende professionals bij Invesco. Het gestructureerd beleggingsproces hanteert meerdere bronnen van toegevoegde waarde door gebruik te maken van de expertise van Invesco’s vastrentende en valuta teams. Het team heeft een uitgebreid onderzoekskader ontwikkeld om de meest aantrekkelijke markten in zowel absolute als relatieve termen te identificeren. Daarnaast neemt het actieve posities in op het gebied van bedrijfsobligaties, duratie en yield curve.

Obligatieselectie is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces en steunt op diepgaand bottom-up onderzoek en risicobeoordelingen. De portefeuilleconstructie wordt aangedreven door een intern ontwikkeld instrument dat helpt bij het identificeren en het bepalen van de omvang van potentiële transacties.

Terwijl het grootste deel van de portefeuille normaliter wordt belegd in obligaties uit ontwikkelde markten, kan het fonds soms tot 30 procent in bedrijfsobligaties beleggen en aanzienlijke blootstelling aan opkomende markten bevatten (tot 20 procent van de activa in het verleden). Nash beheert ook de valutablootstellingen van het fonds actief door middel van derivaten. Deze flexibiliteit brengt extra risico’s met zich mee maar de beheerder heeft bewezen in staat te zijn om deze gediversifieerde rendementsbronnen op een verantwoorde wijze te hanteren.

Onder Nash heeft Invesco Bond Fund in de afgelopen vijf jaar sterk gepresteerd. Het wist 62 procent van de fondsen in de Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd’ te verslaan terwijl het gedurende deze periode ook beter presteerde dan de JPM Global Government Bond Index. Het effectieve beleggingsproces van het fonds, met de sterke nadruk op gediversifieerde rendementsbronnen en met de kwaliteit van de uitvoering maakt het tot een aantrekkelijke propositie. De analisten van Morningstar handhaven hun Analyst Rating Bronze voor Invesco Bond Fund.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)


Beheerteam
Mark Nash is hoofd van het Global Multisectoral Team bij Invesco. Hij beheert Invesco Bond Fund sinds juni 2010. In zijn 13 jaar bij Invesco heeft Nash diepgaande kennis van vastrentende markten opgebouwd. Hij begon als portfoliomanager en was mede verantwoordelijk voor het analyseren van obligaties uit opkomende markten in lokale valuta en staatsobligaties van de G3-landen. Vanaf 2005 was hij verantwoordelijk voor een aantal absolute return strategieën. In 2006 begon hij zich bezig te houden met valuta-analyse. Tegenwoordig is Nash betrokken bij EMD en valuta-analyses en is hij tevens verantwoordelijk voor de risicocontrole van alle van posities in zijn portefeuilles. In vergelijking met de meer ervaren beheerders is Nash nog niet zo heel lang verantwoordelijk voor dit fonds. Zijn ervaring bij Invesco en zijn eerdere betrokkenheid als back-up beheerder van Invesco Bond Fund geeft Morningstar echter vertrouwen.

Ondersteuning van Nash komt van het wereldwijde vastrentende team van Invesco met hulp van ervaren beleggingsprofessionals binnen de wereldwijde investment grade, high yield en EMD-teams die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de input binnen hun specialisme. Nash werkt nauw samen met medebeheerders Avi Hooper, Josef Portelli en Nick Wall. Daarnaast maakt hij ook gebruik van de input van het bredere team voor de portefeuilleconstructie. Morningstar betreurt het dat Nash niet zelf belegt in zijn eigen fonds, dit zou helpen om zijn belangen beter af te stemmen met die van de beleggers in Invesco Bond Fund.

Fondshuis
Invesco is een beursgenoteerde wereldwijde vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van USD 787 miljard (per 31 maart 2014). In september 2013 nam stermanager Neil Woodford ontslag (effectief per april 2014) gevolgd door een aantal collega's. Het vertrek van Woodford bevestigde aan Morningstar bekende ‘key-man risico’ waarbij een belangrijke fondsmanager opstapt en in zijn kielzog collega's meeneemt, maar we zien het niet als een teken van verdere zwakte in de personeelsbezetting. Bovendien is het fondshuis zijn personeelsbestand in andere gebieden aan het uitbouwen, met name binnen wereldwijde aandelen. Onlangs is de structuur van dit team versterkt en een extra kracht aangetrokken.

Morningstar is ook te spreken over de beloningsstructuur: de bonussen zijn gebaseerd op één-, drie- en vijfjaarsprestaties, met een zwaardere weging voor de langetermijnprestaties. Daarnaast ontvangen managers een uitgestelde bonus in de vorm van Invesco aandelen die meestal voor vier jaar worden vastgezet. Dit zorgt ons inziens op de langere termijn voor een betere afstemming van belangen tussen beleggers en de beheerders. Aan de andere kant denken we dat TERs van het fondsaanbod goedkoper zouden mogen zijn, gezien de omvang van het beheerd vermogen van de groep.

Beleggingsproces
Invesco Bond Fund wordt beheerd volgens een total-return filosofie waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de expertise van Invesco’s vastrentende en valutateams. Het beleggingsproces benadrukt een top-down macro-economische benadering waarbij men gebruik maakt van een wereldwijde matrix van economische data op basis van fundamentele factoren per land, inclusief inflatie.

Dit onderzoekskader omvat analyses van reële economische ontwikkelingen, monetair en fiscaal beleid en wordt door het Investment Strategy Team uitgevoerd. De markten worden voornamelijk gerangschikt in absolute termen maar ook wordt er rekening gehouden met hun relatieve positie. Het proces is ontworpen om absolute en relatieve waardes te identificeren over een horizon van zes maanden, met best-, expected- en worst-case scenario's voor de hele yield curve.

Deze top-down benadering wordt ook gebruikt om de optimale blootstelling aan bedrijfsobligaties vast te stellen, binnen een limiet van 30 procent van de activa, met inbegrip van high yield obligaties. De selectie binnen bedrijfsobligaties vindt plaats aan de hand van bottom-up onderzoek uitgevoerd door wereldwijde teams van sectorspecialisten.

Derivaten worden ook veelvuldig gebruikt om het renterisico en het valutarisico te beheren en hier actief op in te spelen naar inzicht van de beheerder. Het fonds heeft geen formele risico beperkingen ten opzichte van de JPMorgan Global Government Bond Index, maar in de praktijk valt de tracking error meestal niet meer hoger uit dan 2,5 procent.

Rendement
Onder het vijfjarig bewind van Mark Nash als hoofdbeheerder heeft Invesco Bond Fund tot eind mei 2015 met een gemiddeld rendement van 2,60 procent (op jaarbasis, in USD) zowel zijn Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd’ als zijn referentie-index JPMorgan Global Government Bond Index met respectievelijk 2,30 en 2,35 procent overtroffen. Een breed scala aan strategieën, waaronder yield-curve, duratie, landenselectie, inflatiegekoppelde en gesecuritiseerde obligaties en credits voegde over deze periode waarde toe, terwijl het valutabeleid een gemengd resultaat opleverde.

Na een moeilijke start in 2010 had het fonds een sterk 2011 waarin het een ruime voorsprong opbouwde ten opzichte van categoriegenoten. Het bleef echter iets achter bij de index. Terwijl de voorkeur voor Duitse bunds boven Franse staatsobligaties en de vervlakking van de rentecurve in Europa en de Verenigde Staten hielp, werd Invesco Bond Fund geraakt door zijn blootstelling aan bedrijfsobligaties en valuta uit opkomende landen.

In 2012, droegen een aantal strategieën positief bij aan het bovengemiddelde rendement ten opzichte van de benchmark van het fonds, zoals de allocatie naar de Amerikaanse en Britse bedrijfsobligaties, een short positie in de euro ten opzichte van de Noorse kroon, de blootstelling aan euro-inflatie gekoppelde obligaties (in het bijzonder Italiaanse linkers) en een allocatie naar obligaties met onderpand (covered bonds). Het fonds bleef desondanks achter bij categoriegenoten, deels vanwege de meer conservatieve positionering waar het nog steeds hinder van ondervond in 2013 vanwege de rally in obligatiemarkten.

Het fonds deed het beter in 2014, door overweging in de Europese periferie en haar blootstelling aan bedrijfsobligaties. Over de eerste vijf maanden van 2015 bleef Invesco Bond Fund voor op de categorie en referentie-index.


Kosten
De lopende kosten van de provisievrije aandelenklasse van Invesco Bond Fund liggen met 0,67 procent in lijn met de mediaan van 0,67 procent voor vergelijkbare provisievrije fondsklassen in de Morningstar-categorie ‘Obligaties Wereldwijd’ (inclusief EUR hedged).

Lees ook de fondsanalyse over Invesco Bond Fund C Inc >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties wereldwijd' (klik op tabel voor vergroting).

 

Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Pictet-Premium Brands

BlackRock World Energy

Fidelity China Focus Fund

W.P. Stewart Holdings

Schroder ISF European Special Situations

Robeco Emerging Stars Equities

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund

JP Morgan Europe Dynamic

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

NN First Class Obligatie Fonds

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings