Wat leert de iPhone batterij ons?

Op een conferentie waar ik vorige week was, werden een aantal interessante feitjes gepresenteerd. Allereerst liet Professor Dr. Paul Schabel, voormalig directeur van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau en tegenwoordig verbonden aan de Universiteit Utrecht, weer eens het verschil zien tussen de rijkste Nederlanders en de rest van Nederland.

San Lie 17 september, 2015 | 8:53
Facebook Twitter LinkedIn

60% Nederlanders heeft geen vermogen
Zo bezit 1,3% van de Nederlandse huishoudens meer dan EUR 1 miljoen aan vermogen, terwijl aan het andere eind van het spectrum een (grote) groep van 60% van de Nederlanders helemaal geen vermogen blijkt te hebben. Deze laatste groep maakt het inkomen dat men (op welke manier dan ook) verkrijgt, aan het eind van de maand helemaal op. Daar blijft dus geen geld van over om te sparen, laat staan om te beleggen.

Een andere boodschap was dat het pensioenbewustzijn onder burgers nog steeds laag is, en ook te laat komt.

Belangrijke rol werkgever bij pensioenbewustwording
De tweede spreker, Dan Kemp, Chief Investment Officer van Morningstar Investment Management, gaf aan dat dit laatste een universeel probleem is, maar dat in een aantal landen waarin men al eerder een stap heeft gemaakt van Defined Benefit (“je weet wat je aan het eind krijgt”) naar Defined Contribution (“je weet wat je aan premies betaalt, maar de uitkomst is vrij ongewis”) pensioensystemen, werkgevers een belangrijke rol kunnen spelen. Door werknemers veel actiever bij hun pensioensopbouw te betrekken en meer maatwerkoplossingen te bieden, bleek in de VS bijvoorbeeld dat deelnemers aan dat pensioenplan een betere vermogensallocatie hadden, een beter gespreide portefeuille hadden en nog zeer betrokken waren bij hun pensioen.

Wat dat laatste betreft kwam er wel een rake vergelijking uit de zaal: iedereen weet op elk moment wel (ongeveer) hoe vol de batterij van zijn/haar iPhone is, maar als je mensen vraagt hoe vol hun pensioenpot al is, moet men het antwoord vaak schuldig blijven.

San Lie
Head of Research Morningstar Benelux

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings