Zo belangrijk is duurzaamheid voor langetermijnbeleggers

Steeds meer beleggers vinden het belangrijk dat een bedrijf goed scoort op ethische en duurzaamheidsonderwerpen. Dat hangt samen met het vertrouwen dat duurzaam ondernemen uiteindelijk zal leiden tot een beter beleggingsrendement op de lange termijn.

Robert van den Oever 12 augustus, 2016 | 14:15
Facebook Twitter LinkedIn

Welk percentage van de professionele beleggers denkt u dat dat de duurzaamheidsscore van een bedrijf van aanzienlijk belang vindt bij hun beleggingsbeslissingen? Zelfs rekening houdend met de groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen wereldwijd, zou ik dat schatten op ongeveer een derde, zegt Jon Hale, director of sustainability research bij Morningstar.

Daarbij veronderstelt Hale dat onder de beleggers die duurzaamheid omarmen er een deel is dat dat alleen maar doet met het oog op financieel gewin, dus een beter rendement. Verder ging Hale er op voorhand van uit dat er een behoorlijk groot deel van de beleggers sceptisch is over een verband tussen duurzaamheid en financieel resultaat.

Driekwart is het eens
Maar tot Hales verrassing is het percentage veel groter: 90% van de beleggers zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan, blijkt uit een onderzoek van het MIT Sloan Management Review en de Boston Consulting Group. Negen op de 10 respondenten, allen professionele beleggers, is het eens - op zijn minst "tot op zekere hoogte" - met deze uitspraak: "Goede duurzaamheidsprestaties van een bedrijf zijn van wezenlijk belang voor beleggers bij het nemen van beleggingsbeslissingen."

Slechts 10% van de respondenten antwoordt negatief op de stelling. In onderstaande diagram ziet u de verdeling van de antwoorden. Daarin ziet u dat het merendeel van de respondenten, ofwel 43%, het "in hoge mate" eens is met de stelling. Opgeteld zijn de twee meest positieve segmenten samen goed voor driekwart van het aantal respondenten:

Sm 7 7 2016 1

(klik op grafiek voor vergroting)

Brede acceptatie verband duurzaamheid-rendement
Interessant aan de bevindingen uit dit onderzoek is niet alleen dat driekwart van de respondenten uitgesproken positief is, maar ook dat slechts 3% uitgesproken negatief is. Van de 10% van de respondenten die niet positief antwoord, is namelijk maar 3% het “helemaal niet” eens met de stelling.

Zelfs rekening houdend met respons-bias – dat is de mogelijkheid dat respondenten het sociaal onjuist zouden vinden om het volledig oneens te zijn - suggereren deze resultaten brede acceptatie van het idee dat prestaties in duurzaam ondernemen verband houden met de financiële prestaties van een bedrijf.

Gevraagd naar de redenen waarom beleggers dat verband leggen, komen de respondenten met een brede waaier aan verwachte resultaten die volgen uit goede corporate duurzaamheidsprestaties. Veel van de redenen die respondenten aanvoerden, worden ondersteund door vakliteratuur, zoals lagere kapitaalkosten, betere operationele prestaties, lagere risico's en effectief leiderschap. Maar de vaakst genoemde uitkomst, door 82% van de respondenten, was het toenemende potentieel voor waardecreatie op de lange termijn.

Dit verband tussen duurzaamheid en een focus op de lange termijn is een belangrijk kenmerk van duurzaam beleggen. Goede duurzaamheidsprestaties, algemeen gedefinieerd als het effectief omgaan met risico’s en kansen waar een bedrijf mee te maken krijgt op het gebied van milieu, sociaal en ondernemingsbestuur (governance) ofwel ESG, kan een indicatie zijn dat een bedrijf serieus nadenkt over de lange termijn, zelfs afgezien van de duurzaamheidskwesties op zichzelf.

Bewijs in omloopsnelheid
Voor een verband tussen lange-termijnbeleggen en duurzaamheidsprestaties vinden we bewijs in onze Morningstar Sustainability Rating voor beleggingsfondsen. Fondsbeheerders van Amerikaanse beleggingsfondsen met een langere termijn horizon - gedefinieerd als een omloopsnelheid van de portefeuille van 20% of minder - hebben twee keer zoveel kans om de hoogste Sustainability Rating te krijgen dan op de laagste.

Een Sustainability Rating van Hoog, ofwel 5 globes, geeft aan dat de bedrijven in een fondsportefeuille hun ESG-risico's en kansen beter managen dan ten minste 90% van de portefeuilles in dezelfde Morningstar Categorie. De managers met een kortere termijn horizon – een portefeuille omloopsnelheid van 100% of meer - hebben meer kans op een Sustainability Rating van Laag, ofwel 1 globe, dan Hoog hebben.

Waarde versus waarden
Voor veel doorsneebeleggers is het opnemen van duurzaamheid in hun persoonlijke beleggingsportefeuille vooral een zaak van hun beleggingen conformeren aan hun persoonlijke normen en waarden en de wens om wat bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Soms worden zij van dat idee afgebracht door adviseurs die denken dat duurzaamheid bij beleggen ten koste zou gaan van rendement.

Het bovengenoemde onderzoek concludeert het tegendeel, namelijk dat professionele beleggers in meerderheid van mening zijn dat de duurzaamheidsprestaties van bedrijven verband houden met de financiële prestaties op lange termijn. Duurzaam beleggen gaat dus net zo goed over waarde als over waarden.

De Morningstar Sustainability Rating
Bekijk ook deze video waarin Steven Smit, leider van het wereldwijde duurzaamheidsprogramma van Morningstar, meer vertelt over de achtergrond van de Morningstar Sustainability Rating en hoe u die kunt gebruiken:

 

 

Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

Ecologiefondsen doorgelicht op duurzaamheid

Alle nieuwe duurzame fondsen op een rij

Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

Zo kun je de Morningstar Sustainability Rating gebruiken

Waarom Morningstar de Sustainability Rating introduceert

Zo werkt het: een nadere blik op de methodologie

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten