We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Fondsstromen onverminderd uit aandelenfondsen en in obligaties

De stromen in en uit beleggingsfondsen in Europa lieten in juli hetzelfde patroon zien als de voorgaande maanden: uit aandelenfondsen en in obligatiefondsen. Per saldo kwam er behoorlijk wat nieuw geld naar de fondsen toe.

Ali Masarwah 26 augustus, 2016 | 11:45
Facebook Twitter LinkedIn

Het is een beweging die al vanaf het begin van dit jaar zichtbaar is: beleggers halen geld weg uit aandelenfondsen en brengen het juist naar obligatiefondsen, en in mindere mate allocatiefondsen en alternatives. In juli was dat beeld niet anders.

Wel rijst het beeld op dat de instroom in obligatiefondsen geleidelijk toeneemt. Alleen al in juli ging er 22 miljard euro heen. Dat is maar iets minder dan in april, tot dusver de recordmaand.

Allocatiefondsen mochten eveneens meer instroom verwelkomen dan in de voorafgaande maanden. Bij alternatives zakte het wat in vergelijking met eerdere maanden, maar bekijken we de 12-maands ontwikkeling, dan zien we een gestage groei van 15%, waarmee het een van de succesvolste assetklassen is.

Per saldo ging er 15,8 miljard euro méér de beleggingsfondsen in dan er uit ging. Daarmee is juli de op een na best scorende maand dit jaar. Bekijk de geldstromen per fondscategorie in de tabel hieronder:

Europe Fund Flows Jul 2016 a

(klik op tabel voor vergroting)

Instroom in obligaties en emerging markets
Op het niveau van fondscategorieën zien we bij de lijst van instroom dat obligatiefondsen eruit springen. Onder meer EUR Corporate Bond en Fixed Term Bond scoren hoog.

Ook opvallend is dat er meerdere opkomende markten-categorieën tussen zitten. Global Emerging Markets Bond voert de lijst aan met bijna 4 miljard euro nieuw geld in juli. De variant van deze categorie in lokale valuta haalt ook de top-10 met 1,5 miljard euro instroom.

Een diverse waaier aan obligatiefondsen dus, maar ook vinden we Global Emerging Markets Equity op plek vier met 3 miljard euro aan nieuw geld. Dat onderstreept de aantrekkelijkheid van opkomende markten op dit moment.

Europe Fund Flows Jul 2016 c

Uitstroom per categorie
Op categorieniveau is duidelijk te zien dat de vlucht uit aandelenfondsen in volwassen markten onverminderd aanhoudt. De categorie Europe Large Cap Blend Equity voert de lijst van fondsen met de meeste uitstroom aan met 3,4 miljard euro aan wegvloeiend vermogen. De eerste zes plekken op de lijst zijn allemaal bezet door aandelenfondsen en die bestrijken alle volwassen markten, zowel Europa, de Verenigde Staten als Japan.

Aan de lijst met uitstroom is ook te zien welke invloed de Brexit had. Op de derde plek in de lijst vinden we de categorie UK Large Cap Blend Equity met 1,6 miljard euro.

Europe Fund Flows Jul 2016 b

Inzoomen op Brexit
Bekijken we het effect van de Brexit meer in detail, dan wordt duidelijk dat de lijst met uitstroom in juli enkele specifieke Britse invloeden bevat. De categorie Property – Direct UK moest een flinke veer laten met 764 miljoen euro wegvloeiend geld. En dat is eigenlijk nog niet alles, want na de initiële verkoopgolf die volgde op de Brexit, hebben diverse fondsmanagers hun fondsen gesloten, zodat beleggers niet meer konden uitstappen. Had dat nog wel gekund, dan was de uitstroom wellicht nog groter geweest dan we nu zien.

In totaal waren de 25 fondscategorieën die het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen in juli samen goed voor 2,7 miljard euro uitstroom. In het bijzonder fondsen uit de UK large cap equity en UK flex cap equity categorieën zag een ommekeer. Noteerden ze vóór juli nog instroom, in juli boog dat om in fikse uitstroom van respectievelijk 1,6 miljard en 500 miljoen euro.

Fondshuizen
Bij de fondshuizen was Nordea koploper in het aantrekken van nieuw geld. Het leeuwendeel kwam binnen via het Nordea-1 Stable Return Fund dat 2,2 miljard van de totaal 3 miljard euro instroom genereerde.

Pictet deed het eveneens goed met zijn obligatiefondsen, wier instroom de uitstroom uit Pictets aandelenfondsen ruimschoots compenseerde. Pimco is nummer drie dankzij de 1 miljard euro die het Pimco GIS Income fund wist op te halen.

Europe Fund Flows Jul 2016 d

Pijn lijden
Bij de fondshuizen die pijn leden voerde Franklin Templeton wederom de lijst aan met 1,8 miljard euro aan wegstromend geld. Daarmee heeft het fondshuis dit jaar tot dusver al 15,4 miljard euro zien wegvloeien. Over de afgelopen 12 maanden gemeten is dat maar liefst 27,1 miljard euro. Met name Templeton Global Return Fund en Templeton Global Bond Fund zien vermogen weglekken. Maar ook de aandelen- en allocatiefondsen van Franklin Templeton kampen met uitstroom.

BlackRock had te lijden onder uitstroom uit zijn Europese aandelenfondsen en in minder mate allocatie en vastgoedfondsen.

Europe Fund Flows Jul 2016 outflow providers

Grootste fondsen
Tot slot de ranglijst van grootste fondsen, gemeten naar beheerd vermogen per ultimo juli 2016. Dankzij de forse instroom afgelopen maand, zoals boven beschreven, komt Nordea-1 Stable Return Fund de top-10 binnen:

Europe Fund Flows Jul 2016 e

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings