Drie obligatiebeheerders die hun index wél verslaan

In het huidige lage renteklimaat is het voor actieve obligatiefondsen haast ondoenlijk om alpha te leveren. Maar er zijn actieve fondsmanagers die zelfs bij een laag effectief rendement onder de streep méér overhouden voor de belegger dan de index. Hun geheim? Let op de kosten. Morningstar zet drie favoriete obligatiefondsen die hun benchmark wel weten te verslaan voor u op een rij.

Niels Faassen 23 februari, 2017 | 13:57
Facebook Twitter LinkedIn

Door de toenemende populariteit van passieve ETF’s staan actieve managers steeds meer onder druk om beleggers te overtuigen van hun toegevoegde waarde. Vooral actieve obligatiebeheerders hebben het lastig om aplha te leveren. Vanwege de lage renteomgeving blijkt het voor het gemiddelde actieve obligatiefonds vrijwel onmogelijk om zijn benchmark te verslaan. Want hoe lager het effectieve rendement op obligaties, hoe moeilijker het is om te outperformen na aftrek van de beheerkosten. Hiermee trekken kosten een onevenredige wissel op obligatiefondsen.

Na aftrek van kosten
Dit blijkt wel uit het onderstaande overzicht. Hierbij is het gemiddelde van diverse Morningstar obligatiecategorieën afgezet tegen de meest gangbare benchmark. Als uitgangspunt hebben we hier de Morningstar categorie-index genomen. Op basis van nettorendement, dus na aftrek van kosten weet het gemiddelde obligatiefonds in geen enkele categorie de meest gangbare index voor te blijven.

De categorieën Obligaties EUR Bedrijven en Obligaties Wereldwijd weten hun underperformance nog het meest binnen de perken te houden met een geannualiseerde underperformance van respectievelijk 60 en 39 basispunten over een gemeten periode van 10 jaar.

NF column Alpha in Bonds def

(klik op tabel voor vergroting)

Voor aftrek van kosten
Indien we de rendementen corrigeren voor kosten, is er enige verbetering te bespeuren maar blijft het beeld vrij pessimistisch. Als uitgangspunt hebben we de gemiddelde lopende kostenfactor genomen per categorie. Dit biedt een grove indicatie van de bruto rendementen. We corrigeren hier namelijk slechts op basis van het gemiddeld kostenniveau van de categorie en niet op basis van de werkelijke kosten voor individuele fondsen. Er zijn vrijwel geen obligatiecategorieën waar het gemiddelde beleggingsfonds in staat is de index consistent te verslaan op basis van bruto rendement.

Binnen de Morningstar categorieën Obligaties EUR Overheid, Obligaties EUR Gediversifieerd, Obligaties Wereldwijd High Yield en Obligaties Wereldwijd EM is het helemaal slecht gesteld. Zelfs na aftrek van kosten bleek het gemiddelde fonds in deze categorieën zijn index over geen enkele periode (3, 5 en 10 jaar) te overtreffen.

Uitzondering op de regel is de categorie Obligaties EUR Bedrijven. Voor aftrek van kosten presteerde het gemiddelde bedrijfsobligatiefonds over 3, 5 en 10 jaar beter dan de index, de Markit iBoxx EUR Corporates.

Belang van kosten
Beleggers betalen fondsbeheerders echter niet voor een bruto outperformance maar voor een netto outperformance, na aftrek van kosten dus. Het voorbeeld toont echter wel het belang van kosten aan. Hoe lager deze kosten, hoe mee rendement er tenslotte overblijft voor de belegger en hoe gunstiger het relatieve rendement uitpakt. Dit verklaart ook grotendeels de populariteit van passieve obligatiefondsen.

In het voorgaande voorbeeld zijn we eveneens uitgegaan van categoriegemiddelden, waarbij we alle goede en slechte fondsen op één hoop vegen. Als fondsanalisten proberen wij echter de beste fondsen te identificeren binnen een categorie; fondsen waarvan wij overtuigd zijn dat zij over een volledige cyclus in staat zijn om hun categoriegenoten en/of de benchmark te verslaan.

Dat obligatiefondsen wel degelijk in staat zijn hun benchmark te verslaan blijkt uit de volgende voorbeelden. Morningstar presenteert drie van zijn favoriete obligatiefondsen:

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund (Gold)
Dit fonds wordt beheerd door de gelauwerde fondsbeheerder Michael Krautzberger. Hij mocht afgelopen jaar de Morningstar European Fund Manager of the Year Award in ontvangst nemen. Het BGF Euro Bond fonds staat al sinds oktober 2005 onder zijn leiding, nadat hij eerder dat jaar in dienst trad bij het fondshuis. Hij overziet een 13-koppig team voor Euro Fixed Income, onder wie negen portefeuillebeheerders die een zeer collegiale teamgerichte aanpak hanteren. Het team heeft onder Krautzbergers leiding stelselmatig zijn categoriegenoten en benchmark verslagen. Vrijwel alle onderliggende strategieën voegen waarde toe en dat is niet alleen indrukwekkend, maar het laat ook de kwaliteit van de ideeën zien en Krautzbergers deskundigheid om die aaneen te smeden tot een coherente en risico-beheerste portefeuille.

NF column BGF def

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (Silver)
Het huidige credit team van Kempen is sinds de overgang van het fonds van Van Lanschot naar Kempen sinds mei 2008 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Sinds augustus 2016 leidt Alain van der Heijden het team en vormt samen met Rik den Hartog en Pim van Mourik Broekman het investment committee, dat beleggingsvoorstellen beoordeelt. Het proces van dit fonds kenmerkt zich door een combinatie van een top-down en bottom-up benadering. De beheerders trachten waarde toe te voegen door kleine gediversifieerde actieve posities in te nemen binnen een beperkt risicobudget. De uitvoering vinden wij van een zeer hoog niveau. Sinds het aantreden van het huidige team, heeft het uitstekende prestatie neergezet. Zowel de benchmark als de categorie werden ruimschoots verslagen. De beheerders hebben bewezen in staat te zijn om op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te realiseren in zowel op- als neergaande markten. Dit versterkt ons vertrouwen in het team en de strategie.

NF column Kempen def

 

Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency (Silver)
Begin 2013 waagden de EMD co-heads Rob Drijkoningen en Gorky Urquieta de overstap van NN Investment Partners naar Neuberger Berman (NB). In hun kielzog vertrokken ook de hoofdbeheerder van dit fonds Bart van der Made en zijn medebeheerder Mike Reyes. Zowel Drijkoningen, Urquieta en Van der Made werkten al bij NN IP sinds 2000 samen op deze strategie. Deze beheerders gelden als zeer ervaren. Het team is grotendeels intact gebleven na de overstap naar NB. Het proces dat de beheerders hanteren bij NB is identiek aan het proces dat zij al geruime tijd bij NN IP toepasten. Dit draagt naar onze mening bij aan de relevantie van de langetermijnresultaten. Het beleggingsproces van dit fonds kent de beheerders relatief veel vrijheden toe. Al met al vinden wij dit een sterk proces met een kwalitatief hoogwaardige uitvoering. Het team is sinds oprichting (juni 2013) verantwoordelijk voor dit fonds. Sindsdien heeft het tot en met januari 2016 beter gepresteerd dan het categoriegemiddelde en de benchmark. Samen met Drijkoningen en Urquieta beschikt van der Made echter over langer track record op het NN (L) Renta Fund EMD Hard Currency fonds. Vanaf november 2000 tot en met januari 2013 zijn zij hier grotendeels verantwoordelijk voor geweest. Ook toen wisten zij zowel de categorie als de index ruim voor te blijven.

NF column Neuberger def

Rendementen uit het verleden….
U kent ongetwijfeld de uitspraak: “rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”. Staar u dan ook niet blind op alleen rendement. Baseer uw zoektocht op een stabiel en ervaren beheerteam, een herhaalbaar proces met een rendementspatroon dat overeenkomt met de beleggingsfilosofie van het fonds en dat allemaal tegen lage kosten. De Morningstar Analyst Rating kan hierbij een goede raadgever zijn.

 

Lees meer over obligaties:

- Passief wint gestaag aan populariteit in obligatielandschap

Veerkrachtig 2016 na een woelig 2015 - deel 1: High yield obligaties

Veerkrachtig 2016 na een woelig 2015 - deel 2: Emerging market debt fondsen

Veerkrachtig 2016 na een woelig 2015 - deel 3: Flexibele obligaties

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten