Ook de kwaliteit van het fondshuis is van belang

Bij de keuze voor een beleggingsfonds zal de aandacht van een belegger met name gaan naar het fonds zelf. Dat is onterecht, want met kwaliteit van een fondshuis wordt ook al veel gezegd over de kwaliteit van een beleggingsfonds. De Parent rating vormt een onderdeel van het vijf P-raamwerk op basis waarvan Morningstar fondsen beoordeelt. Ronald van Genderen legt uit hoe dat werkt.

Ronald van Genderen 01 juni, 2017 | 10:13
Facebook Twitter LinkedIn

In deze serie columns zal ik u laten zien hoe wij bij Morningstar ons onderzoek doen om de beleggingsfondsen te vinden die echt waarde toevoegen voor u als belegger. Elke keer zal ik één aspect van ons researchproces behandelen. Het raamwerk dat wij gebruiken om een fonds te beoordelen omvat vijf pilaren: People, Process, Parent, Performance en Price. In eerdere columns keken we al naar wie een fonds beheert (People) en op welke wijze het geld wordt belegd (Process). We vervolgen de serie met Parent, oftewel een analyse van het fondshuis.

Bij de keuze voor een beleggingsfonds zal de aandacht van een belegger met name gaan naar het fonds zelf. Wie beheert het, hoe belegt het, wat zijn de prestaties geweest en hoeveel kost het, dus eigenlijk met name vier van de vijf P’s binnen het researchraamwerk dat Morningstar hanteert.

Het fondshuis, oftewel de partij die het fonds aanbiedt, zal in veel minder mate van belang zijn bij de keuze van een fonds. Mocht dit al het geval zijn dan zal de keuze met name worden gedaan op basis van de naam, of wellicht beter gezegd, het imago van het fondshuis. Zo zal het Nederlandse Robeco of internationale mastodont BlackRock bij beleggers eerder interesse en vertrouwen wekken, dan veel onbekendere namen als Maj of ValueInvest.

Veelzeggend
Dat is onterecht, want met kwaliteit van een fondshuis wordt ook al veel gezegd over de kwaliteit van een beleggingsfonds. Dit wordt prima geïllustreerd wanneer we kijken naar de Parent rating die de analist van Morningstar toekennen aan de fondsen die zij volgen en voorzien van het uiteindelijke oordeel over het fonds, de Morningstar Analyst Rating.

Zo valt bijvoorbeeld ten eerste op dat van de fondsen die een Negative rating hebben 30% wordt aangeboden door fondshuizen met een Parent rating die eveneens Negative is. Slechts 3% van de fondsen met een Negative rating komt uit de stal van een fondshuis met een positieve Parent rating.

Die verhouding keert ten positieve naarmate de Morningstar Analyst Rating positiever wordt. Zo worden 87% van alle fondsen met een Gold rating aangeboden door een fondshuis waarover Morningstar analisten positief hebben geoordeeld.

20170529 Finanzen Column (Parent Ratings) tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

De Parent Rating vormt een onderdeel van het vijf P-raamwerk van Morningstar, maar aan die Parent rating ligt wel een separate analyse van het fondshuis aan ten grondslag. Daarbij worden onder meer gekeken naar de cultuur binnen een fondshuis. En dat betreft de cultuur op verschillende terreinen. Wat is bijvoorbeeld de gehanteerde beleggingsfilosofieën binnen de diverse beleggingscategorieën, hoe sterk zijn die en hoe consistent worden ze toegepast.

Cultuur
Maar ook de cultuur op personeelsgebied is van belang. Is het fondshuis in staat om talenten en/of ervaren medewerkers aan te trekken én aan zich te binden voor langere tijd. Bovendien wordt geanalyseerd hoe de beloning van medewerkers is gestructureerd, waarbij met name de vraag is of de variabele beloning van beheerders afhankelijk wordt gesteld van de prestaties van de fondsen die zij beheren. En beleggen die beheerders wel in hun eigen fondsen?

Ook het hele productenpalet van een fondshuis wordt onder de loep genomen. Hoe zijn de prestaties van de fondsen en wat zijn de sterke punten van een fondshuis? Ook het kostenniveau van de fondsenrange wordt geëvalueerd. Tot slot, kijken analisten naar de financiële stabiliteit van een fondshuis en eventuele betrokkenheid bij kwesties op het gebied van regelgeving.

Het analyseren van een fondshuis is bepaald geen sinecure en vergt veel tijd. Het zegt genoeg dat bovenstaande punten enkele zeer belangrijke aandachtspunten zijn, maar de opsomming was niet limitatief, het vormt slechts een onderdeel van het onderzoek voor de Parent rating. Toch is het al die moeite meer dan waard gezien het belang van de Parent rating voor het uiteindelijke oordeel over een fonds.

Deze column verscheen ook op Finanzen.nl


Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

- Hoe uw geld wordt beheerd

- Stijl bewust

Wie is het

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten