Waar(de) voor je geld

Waarde-beleggen, ofwel de value-stijl, is over de lange termijn bewezen superieur ten opzichte van de markt. Maar de laatste jaren is het ronduit frustrerend om waardebelegger te zijn: de groei-stijl doet het op korte termijn beter. Toch zijn er fondsen die de klassieke value-stijl succesvol toepassen. Dit zijn drie voorbeelden van value-fondsen waar Morningstar een hoge overtuiging op heeft.

Jeffrey Schumacher, CFA 18 juli, 2017 | 15:04
Facebook Twitter LinkedIn

De value-stijl van grondleggers Benjamin Graham en David Dodd kent vele bekende discipelen zoals Seth Klarman, Walter Schloss, Christopher Browne en uiteraard het Orakel van Omaha: Warren Buffett. Het principe van waardebeleggen, het kopen van aandelen die (ver) beneden hun intrinsieke waarde noteren, is even simpel als krachtig. Iets wat door Jason Zweig treffend beschreven werd in zijn commentaar bij Benjamin Graham’s boek The Intelligent Investor: “The market is a pendulum that forever swings between unsustainable optimism (which makes stocks too expensive) and unjustified pessimism (which makes them too cheap). The Intelligent Investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists.

Het is ook een stijl van beleggen die uitgebreid in de wetenschap is gedocumenteerd en waarvan aangetoond is dat deze klassieke manier van beleggen over de lange termijn superieur is geweest ten opzichte van de markt. Echter, de laatste jaren is het ronduit frustrerend om een waardebelegger te zijn. Hoewel het tij in de tweede jaarhelft van 2016 leek te keren voor waardebeleggers toen cyclische waardeaandelen sterk presteerden, blijven de goedkope aandelen in 2017 toch weer duidelijk achter bij groeiaandelen.

Dat waardebeleggen een beleggingsstijl is die een lange adem vereist, is bekend. Echter, de jarenlange underperformance van de waardestijl zal ook de discipline en toewijding van de meest verstokte waardebelegger op de proef stellen. Desondanks zijn er nog steeds fondsen die de waardefilosofie een warm hart toedragen en deze klassieke stijl met overtuiging praktiseren. In dit artikel bespreken we drie fondsen met een positieve Morningstar Analyst Rating (Gold, Silver of Bronze) die een sterke voorkeur hebben voor goedkope aandelen.

Russian Prosperity Fund
Onder de fondsen met een sterke focus op waardeaandelen treffen we een aantal Ruslandfondsen aan. Het Russian Prosperity Fund is echter een fonds met een duidelijke focus op aandelen die handelen op lage waarderingen die het beheerteam onder leiding van Alexey Krivoshapko daarmee een veiligheidsmarge bieden. Het fonds zoekt deze aandelen door het gehele marktkapitalisatiespectrum en heeft een portefeuille geconstrueerd die zich kenmerkt door lager dan gemiddelde waarderingsmaatstaven zoals koers/winst en koers/boekwaarde verhoudingen.

De strategie is benchmark agnostisch, waarbij het team echt op de lange termijn belegt en onder andere via actief aandeelhouderschap probeert om de corporate governance van bedrijven te verbeteren.

Het fonds heeft een indrukwekkend langetermijn track record, maar kan door zijn positionering beleggers confronteren met stevige verliezen op de korte termijn. Het fonds heeft een Silver Morningstar Analyst Rating.

Man GLG Japan CoreAlpha Equities
Dit fonds wordt beheerd door een ervaren team bestaande uit Stephen Harker, Neil Edwards en Jeffrey Atherton. De beheerders hebben als doel de Topix Index te verslaan via een contraire, waarderingsgedreven aanpak die zich concentreert op Japanse large-caps.

Het team hanteert een rigoureus en herhaalbaar proces waarbij relatieve waardering centraal staat. Uitgebreid bottom-up aandelenonderzoek moet het team beter in staat stellen om de redenen van de onderwaardering te begrijpen, waarbij er een voorkeur is voor bedrijven van hogere kwaliteit en een sterk management.

Waardering blijft echter de doorslaggevende factor. Honda, Mitsubishi en Resona zijn voorbeelden van posities die het fonds een waardekarakter geven. Het fonds heeft een Gold Morningstar Analyst Rating.

Kempen Global High Dividend Fund
Dividendfondsen kunnen grofweg onderverdeeld worden in fondsen die kiezen voor bovengemiddelde kwaliteit, lage volatiliteit en daardoor duurdere aandelen en fondsen die een sterkere focus hebben op waardering. Kempen Global High Dividend Fund hoort duidelijk bij de laatste groep.

Het fonds dat onder leiding staat van Jorik van den Bos heeft een relatief sterke waardefocus ten opzichte van categoriegenoten. Dit wordt mede veroorzaakt door de margin of safety vereiste die het team altijd meeneemt in het waarderingsmodel. Het geeft de portefeuille ook zijn eigen karakter, met een sterke onderweging van bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, die slechts 26% van de portefeuille uitmaken, tegenover 41% voor de gemiddelde concurrent en meer dan 50% voor de MSCI World Index. Een portefeuille met lage waarderingsratio’s en een bovengemiddeld dividendrendement ten opzichte van vergelijkbare fondsen is het resultaat.

Het fonds kent mede door de waardefocus een lastige periode, maar bewees in 2016 weer waartoe het in staat kan zijn wanneer de factoren die het rendement van dit fonds drijven weer in het voordeel uitvallen. Het verdient dan ook nog steeds de Gold rating.

 

Lees meer columns van Jeffrey Schumacher:

- Waarom beleggen zo belangrijk is

Waarom het toch mis gaat, of niet?

Hoe Europees is Europa?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten