Dividendfondsen: kwaliteit versus waarde

Dividendfondsen worden vaak als een homogene groep fondsen gezien die met elkaar gemeen hebben dat ze beleggen in aandelen die een bovengemiddeld dividend uitkeren. Dat klopt ook wel, maar er zijn onderling duidelijke verschillen in beleggingsfilosofie en beleggingsstrategie, wat ervoor zorgt dat het ene dividendfonds het andere niet is.

Jeffrey Schumacher, CFA 29 augustus, 2017 | 11:27
Facebook Twitter LinkedIn

Dividendfondsen zijn grofweg te verdelen in twee groepen. De eerste groep heeft een voorkeur voor aandelen die een relatief hoog dividend betalen en aantrekkelijk gewaardeerd zijn. De andere groep prefereert kwaliteitsaandelen van bedrijven die een sterke marktpositie hebben en een hoog rendement op eigen vermogen realiseren. Ze worden daarom vaak gezien als veilige dividendbetalers. Echter, deze bovengemiddelde kwaliteit komt tegen een bovengemiddelde prijs, waardoor de waarderingen van de portefeuilles voor deze fondsen duidelijk hoger ligt dan voor de eerste groep fondsen.

Kempen Global High Dividend Fund en NN Hoog Dividend Aandelenfonds zijn voorbeelden van dividendfondsen die een sterke waarde focus hebben, terwijl BGF Global Equity Income, DWS Top Dividende en Fidelity Global Dividend voorbeelden zijn van dividendfondsen die zich concentreren op kwaliteitsaandelen.

Verschillen inzichtelijk gemaakt
Om het verschil tussen deze type dividendfondsen inzichtelijk te maken, toont de onderstaande tabel voor deze fondsen enkele waarderingsmaatstaven (dividendrendement, koers/winst verhouding, koers/boekwaarde verhouding) en kwaliteitsmaatstaven (return on equity (ROE), return on assets (ROA) en de allocatie naar bedrijven met een sterk concurrentievoordeel (wide economic moat). De MSCI World Index is toegevoegd als referentiekader.

2017 08 28 dividendfondsen kwaliteit versus waarde tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting) 

De tabel laat zien dat alle fondsen een hoger dividendrendement bieden dan het dividendrendement van 2,59% voor de MSCI World Index. Dat is ook wat we verwachten van dit type fondsen, maar wat ook opvalt is dat het dividendrendement van de waarde-georiënteerde fondsen iets hoger ligt dan van de fondsen met een focus op kwaliteit.

Klassieke maatstaven
De verschillen worden groter wanneer we kijken naar klassieke waarderingsmaatstaven als koers/winst en koers/boekwaarde. Alle fondsen hebben weliswaar een koers/winst ratio die lager is dan de MSCI World Index, maar de waardering van Kempen Global High Dividend Fund en NN Hoog Dividend Aandelenfonds zijn aanmerkelijk lager dan die voor de fondsen uit het kwaliteitskamp.

Op basis van koers/boekwaarde worden de verschillen in waardering onderstreept. De koers/boekwaarde ratio voor Kempen Global High Dividend (1,36) en NN Hoog Dividend Aandelenfonds (1,42) liggen duidelijk onder de koers/boekwaarde van de MSCI World Index (2,21). De drie fondsen met een voorkeur voor kwaliteit zijn beduidend duurder, waarbij BGF Global Equity Income de duurste portefeuille heeft met een koers/boekwaarde verhouding van 3,84.

Hogere kwaliteit en dividendzekerheid
Tegenover die hogere waardering staat dan wel weer een hogere kwaliteit en daarmee (doorgaans) een hogere dividendzekerheid. Want waar de scores qua waardering duidelijk in het voordeel uitvallen van Kempen Global High Dividend Fund en NN Hoog Dividend Aandelenfonds, zorgt de waarderingspremie die BGF Global Equity Income, DWS Top-Dividende en Fidelity Global Dividend bereid zijn om te betalen wel voor een portefeuille die bestaat uit bovengemiddeld solide bedrijven met een sterk concurrentievoordeel. De ROE en ROA percentages van de kwaliteitsfondsen liggen duidelijk hoger dan voor de MSCI World Index, terwijl de waarde-georiënteerde fondsen op dit punt veel minder scoren.

Dat wordt nogmaals bevestigd wanneer we kijken hoeveel procent van de portefeuille bestaat uit aandelen met een sterk concurrentievoordeel, oftewel een wide economic moat. Kempen Global High Dividend Fund heeft slechts 11% van de portefeuille belegd in bedrijven met deze kwalificatie, wat fors minder is dan de MSCI World Index (39%). DWS Top-Dividende (44%) en Fidelity Global Dividend (45%) zitten daar iets boven, terwijl BGF Global Equity Income (64%) een grote voorkeur heeft voor bedrijven met een sterk concurrentievoordeel.

Het wordt hiermee duidelijk dat er sprake is van een tweespalt onder dividendfondsen. Het is voor beleggers van belang om zich goed bewust te zijn van de verschillende stijlen binnen dividendbeleggen en wat de gevolgen zijn voor hoe een portefeuille is ingericht. Want verschillende beleggingsstijlen leiden onvermijdelijk tot een verschil in performance. Daar gaan we in een volgende column dieper op in. Morningstar zal binnenkort een uitgebreid rapport publiceren waarin de verschillen tussen dividendfondsen nog verder zijn blootgelegd door middel van het Morningstar Global Risk Model.

Lees meer over dividendbeleggen

Lees ook onze recente driedelige serie over passief dividendbeleggen:

 

Lees meer columns van Jeffrey Schumacher:

- 8 waarschuwingssignalen voor fondsbeleggers

De werkelijke rol van opkomende markten onthuld

Waar(de) voor je geld

Waarom beleggen zo belangrijk is

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten