Wereldwijd vastgoed: actief of passief?

Er zijn weinig Morningstar categorieën waarin actieve beheerders het zo moeilijk hebben om hun benchmark te verslaan als binnen Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect. Is het dan beter om te kiezen voor een aanzienlijk goedkoper indexfonds of ETF?

Ronald van Genderen 16 november, 2017 | 10:17
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggers die in wereldwijde vastgoedaandelen willen beleggen hebben een ruime keuze. In totaal zijn er 28 actief beheerde beleggingsfondsen in Nederland verkrijgbaar waarvan tevens een aandelenklasse beschikbaar is zonder distributievergoeding. Aan de passieve kant tellen we 8 ETF’s en 4 indexfondsen.

Daarmee is het direct duidelijk dat actief beheer binnen wereldwijd vastgoed de boventoon voert. Dat is wellicht opmerkelijk, omdat er weinig Morningstar categorieën zijn waarin actieve beheerders zo’n grote moeite hebben om waarde toe te voegen, oftewel de benchmark weten te verslaan, als binnen Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect het geval is. Zo behaalden actieve fondsen over de afgelopen 10 jaar een gemiddeld jaarrendement van 2,36% in vergelijking met een rendement van 3,71% per jaar voor de meest gebruikte benchmark, de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Ter illustratie kunnen we ook kijken naar bijvoorbeeld een grafiek met daarin de 1-jaars voortschrijdende rendementen. In de onderstaande grafiek staat over de afgelopen 10 jaar het gemiddelde rendement van alle actieve fondsen binnen de categorie afgezet tegen het rendement van de benchmark. Aan de hoeveelheid rode balken in de grafiek, die duiden op een underperformance van het gemiddelde voor actieve fondsen versus de benchmark over een 12-maands periode, is de teleurstellende prestatie van actieve beheerders duidelijk te zien. Alleen in de periode 2007 – 2009, ten tijde van de financiële crisis, wisten actieve beheerders over een wat langer aaneengesloten periode waarde toe te voegen.

20171114 Finanzen Column staafdiagram afbeelding

(klik op grafiek voor vergroting)

Om de magere prestaties van actief beheer binnen wereldwijd vastgoed verder te verduidelijken, hebben we de prestaties van de fondsen over 10 en 5 jaar afgezet tegen de FTSE EPRA/NAREIT Index. Van de 28 actief beheerde fondsen hebben 14 fondsen een track record van 10 jaar of langer, maar slechts 3 fondsen weten de benchmark over die periode te verslaan. Het aantal fondsen met minimaal 5 jaar aan historie is aanzienlijk hoger, namelijk 22. Het aantal fondsen dat de benchmark over 5 jaar verslaat neemt echter niet toe: opnieuw zijn er slechts drie in staat om de benchmark achter zich te laten.

Het gebrek aan waarde toevoegende beheerders is ook terug te vinden in fondsen met een Morningstar Analyst Rating. Van de 28 actief beheerde fondsen worden er 6 gevolgd door fondsanalisten van Morningstar en van die 6 heeft er slechts 1 een positieve rating, namelijk NN Global Real Estate met een Bronze rating, terwijl de overige 5 fondsen een Neutral rating hebben.

Kosten
Een belangrijke verklaring voor het verschil in lange termijn rendement van actieve fondsen aan de ene kant en de benchmark (en passieve fondsen) aan de andere kant - en mogelijke reden om voor passieve fondsen te kiezen - zijn de kosten. Zo rekenen de actieve fondsen gemiddeld 1,04% aan lopende kosten, varierend van 0,55% voor het goedkoopste fonds tot 1,67% voor het duurste fonds. Passieve fondsen zijn aanzienlijk goedkoper met een gemiddelde lopende kosten ratio van 0,36%. Het goedkoopste fonds rekent hier 0,14%, terwijl het duurste fonds 0,59% aan beleggers vraagt.

Een andere observatie die in het voordeel van passieve producten spreekt, is de mate waarin de koersontwikkeling van actieve fondsen afwijkt van de benchmark. Zo is de dispersie in rendement voor de actieve fondsen zeer gering. De rendementen van de 22 actieve fondsen met een track record van 5 jaar of langer liggen bijvoorbeeld allemaal binnen een marge van iets meer dan 3,5 procentpunt, wat zeer gering is.

Daarnaast hebben vrijwel alle fondsen een correlatie, oftewel de mate waarin de koers van een fonds meebeweegt met de benchmark, van 0,90 of hoger. Slechts twee fondsen hebben een iets lagere correlatie. Dat betekent dat de koersen van de fondsen in grote mate een gelijk patroon kennen als dat van de benchmark. Dat is opmerkelijk, aangezien de active share van de meeste fondsen 60 of hoger bedraagt. Een niveau wat over het algemeen als ruim voldoende afwijking van de benchmark wordt beschouwd voor een actieve beheerder om waarde toe te kunnen voegen.

Binnen wereldwijd vastgoed is dat wellicht niet actief genoeg, of de wereldwijde vastgoed markt is zo efficiënt en de koersen bewegen zo synchroon dat actief beheer nauwelijks kans van slagen heeft. Hoe dan ook, de case voor passieve fondsen lijkt uitzonderlijk sterk binnen wereldwijd vastgoed.

20171114 Finanzen Column tabel afbeelding icl kop

(klik op grafiek voor vergroting)

Deze column verscheen ook op Finanzen.nl

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

Dit zijn de mogelijkheden om te beleggen in Afrikaanse aandelen

Korea, voorbeeld van geopolitieke risico’s om in de gaten te houden

Brengt economische groei interesse in Nederlandse aandelenfondsen terug?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten