Hou de portefeuilles van uw fondsen in de gaten

De selectie van een geschikt beleggingsfonds is een uitdagend en tijdrovend proces. Het fonds moet niet alleen van hoge kwaliteit zijn, het moet ook passen binnen de portefeuille. Een evaluatie van de portefeuillesamenstelling, niet alleen bij aankoop, maar zeker ook door de tijd heen, dient standaard onderdeel uit te maken van dit proces. Want ook na aankoop is een nauwlettend oog op de portefeuille noodzakelijk.

Ronald van Genderen 14 december, 2017 | 11:25
Facebook Twitter LinkedIn

Bij de beoordeling van een beleggingsfonds analyseren we, als fondsanalisten bij Morningstar, ook standaard de samenstelling van de portefeuille. Aan de ene kant dient dat om te bepalen of het beleggingsproces dat de beheerder zegt uit te voeren ook daadwerkelijk tot uitdrukking komt in de portefeuille. Aan de andere kant willen we een goed beeld hebben van de karakteristieken van de portefeuille, bijvoorbeeld ten aanzien van de stijl (groei of waarde), de concentratie en de mate van actief beheer (active share). Dergelijke karakteristieken zijn medebepalend voor het risico-rendementsprofiel van het fonds en het te verwachten performance patroon.

Na aankoop van het geselecteerde beleggingsfonds is het echter aan te raden die exercitie met enige regelmaat te herhalen. In de praktijk komt het namelijk niet zelden voor dat aspecten in de portefeuillesamenstelling, en daarmee in de karakteristieken, veranderen. Dat kan van invloed zijn op het te verwachten risico-rendementsprofiel van het fonds.

Ter illustratie een tweetal voorbeelden die ik onlangs in mijn werk als fondsanalist waarnam. Toevalligerwijs betroffen het twee fondsen van hetzelfde fondshuis, namelijk NN. Maar het moet gezegd, dat we ook met enige regelmaat verschuivingen in de portefeuillesamenstelling waarnemen bij fondsen van andere aanbieders.

Het eerste fonds betreft het NN Europe Small Cap Fund. Voorheen was dit een zeer breed gespreid fonds. De portefeuille telde maar liefst meer dan 540 posities. Het fonds bood daarmee voornamelijk een brede blootstelling naar kleinere ondernemingen in Europa. De kwaliteit van de beheerder en zijn proces zijn dan minder van belang, omdat het fonds bijna als een indexvolger opereert.

In oktober 2015 kwam daar abrupt verandering in. Het aantal posities daalde naar slechts 40 tot 45, wat gerust een geconcentreerde portefeuille mag worden genoemd. Met een dergelijke hoge convictie portefeuille wordt de kwaliteit van de beheerder en het proces ineens een stuk belangrijker.

20171212 Finanzen Column 1 afb 1

(klik op grafiek voor vergroting)

Het tweede fonds waar we een wijziging in de portefeuillesamenstelling hebben waargenomen, is NN Duurzaam Aandelenfonds. Het fonds is een wereldwijd belegd aandelenfonds dat ingedeeld is in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, waarbij het woord gemengd duidt op het feit dat het fonds geen specifieke stijl, groei of waarde, nastreeft. Tot en met maart 2015 bestond de portefeuille uit circa 100 posities, maar sindsdien is een gestage daling ingezet naar de huidige 55 tot 60 posities.

20171212 Finanzen Column 1 afb 2

(klik op grafiek voor vergroting)

Hoofdbeheerder Hendrik-Jan Boer beheert dit fonds sinds 2004 en deed dat tot en met 2013 alleen, maar in dat jaar kwam Alex Zuiderwijk bij het fonds. Het team werd begin 2015 verder versterkt met Jeroen Brand. Sindsdien voelde Boer dat het team sterk genoeg was om met hogere convictie, oftewel een hogere concentratie, te beleggen.

Niet de hogere concentratie is hier de belangrijkste verandering, maar wel het feit dat de stijl van het fonds veranderde. De hogere concentratie kwam namelijk met name ten goede van aandelen van bedrijven met een groeikarakter. Dit is zeer duidelijk zichtbaar in de Morningstar Style Box.

20171212 Finanzen Column 1 afb 3

(klik op grafiek voor vergroting)

Hierin is duidelijk zichtbaar dat de portefeuille van het fonds voorheen (hoe kleiner de bolletjes hoe verder terug in de tijd, in dit geval start de meetperiode in december 2014) duidelijk in het Core kwadrant van de Style Box viel, oftewel het fonds had geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde stijl, maar sinds 2015 de portefeuille is steeds verder opgeschoven richting een groei stijl. Dat is van belang, want een portefeuille met een groei karakter gedraagt zich in diverse marktomgevingen heel anders dan een portefeuille met een groei of gemengd karakter.

Bekijk dus ook na het selecteren van een fonds regelmatig de samenstelling van een portefeuille en de karakteristieken daarvan. Want als die verandert, dan verandert het risico-rendementsprofiel van het fonds ongemerkt mee. En u moet als belegger zelf beslissen of u dat wel wil voor uw eigen beleggingsportefeuille.

Deze column verscheen ook op Finanzen.nl

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

- Wereldwijd vastgoed: actief of passief?

Dit zijn de mogelijkheden om te beleggen in Afrikaanse aandelen

Korea, voorbeeld van geopolitieke risico’s om in de gaten te houden

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten