Drie wereldwijde aandelen fondsen voor de duurzame belegger

Duurzaamheid staat in toenemende aandacht binnen de maatschappij. Het recent overeengekomen klimaatakkoord in Nederland is daar nog maar eens een aansprekende bevestiging van. In de beleggingswereld speelt duurzaamheid zowel onder beleggers als fondsaanbieders ook een steeds belangrijkere rol. Op basis van een tweetal duurzaamheidsratings van Morningstar selecteerden we een drietal wereldwijde aandelen fondsen voor de duurzame belegger, die ook in fundamentele zin van hoge kwaliteit zijn.

Ronald van Genderen 31 juli, 2018 | 11:25
Facebook Twitter LinkedIn

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in alle geledingen van de maatschappij, zowel onder de gewone burger, bedrijven als overheden. In toenemende mate groeit het bewustzijn dat maatregelen nodig zijn om onze planeet leefbaar te houden en klimaatverandering een halt toe te roepen of in ieder geval te beperken.

Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we in het recent gesloten klimaatakkoord in Nederland, waarbij bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken maken over de maatregelen waarmee de CO2-uitstoot in Nederland moet worden ingeperkt. Concreet zullen we in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% moeten reduceren in vergelijking met 1990.

Steeds grotere rol
Ook in de beleggingswereld speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Aan de ene kant omdat steeds meer beleggers hun duurzame normen en waarden tot uiting willen brengen in hun beleggingsportefeuille en anderzijds door een toenemend aanbod aan duurzame fondsen die door de beleggingsindustrie worden gecreëerd.

Waar het selecteren van een conventioneel beleggingsfonds, mede door het enorme aanbod, voor beleggers al een ware uitdaging is, geldt dit des te meer voor beleggers die een fonds zoeken dat ook aan hun duurzame wensen voldoet. Er wordt immers een extra dimensie aan de zoektocht toegevoegd. Bovendien was tot voor kort maar weinig informatie op fondsniveau beschikbaar over de mate van duurzaamheid van de fondsportefeuille. Niet in de laatste plaats heeft Morningstar daarom de afgelopen tijd diverse hulpmiddelen gelanceerd voor beleggers om hen te helpen bij de evaluatie van de duurzaamheid van beleggingsfondsen.

Morningstar Sustainability Rating
Allereerst was er de Morningstar Sustainability Rating. Dit is een maatstaf voor hoe goed bedrijven in een fondsportefeuille hun risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid aanpakken in vergelijking met gelijksoortige fondsen. De rating wordt weergegeven met wereldbollen, waarbij de meest duurzame fondsen in een categorie 5 wereldbollen ontvangen en de minst duurzame fondsen genoegen moeten nemen met één wereldbol.

Morningstar Carbon Risk Score
Meer recent is de Morningstar Carbon Risk Score geintroduceerd. Deze rating meet niet zozeer de carbon footprint, maar de kern van de methodologie is het risico dat een bedrijf loopt bij de overgang van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie. Ook het financiële risico van waardeverlies als gevolg van de overgang van fossiel naar duurzaam wordt in de berekening opgenomen.

De individuele scores van bedrijven worden asset-gewogen basis samengevoegd tot een score voor de portefeuille, de uiteindelijke Morningstar Portfolio Carbon Risk Score. Deze wordt verdeeld in 5 categorieën, van ‘Low’ naar ‘High’. De categorie ‘Low’ betekent een score van minder dan 10. Beleggingsfondsen die in die categorie vallen en een betrokkenheid bij fossiele brandstoffen, oftewel het gebruik of winning van kolen, olie of gas) van maximaal 7% van de portefeuille, krijgen bovendien het predikaat ‘Low Carbon’.

In de praktijk
Hoe dat in de praktijk werkt? Op basis van bovenstaande duurzaamheidsmaatstaven is het universum aan wereldwijde large-cap fondsen gefilterd op een Morningstar Sustainability Rating van minimaal vier wereldbollen. Voor de Morningstar Carbon Risk Score gold dat er sprake moest zijn van een Low rating. Om te waarborgen dat de beleggingsfondsen ook in fundamentele termen van goede kwaliteit zijn, diende de fondsen door Morningstar analisten te worden gevolgd en met minimaal een Morningstar Analyst Rating van Silver of Gold te zijn gewaardeerd.

De uitkomst betrof een drietal fondsen die zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Opvallende overeenkomst tussen de drie fondsen is dat geen van hen een expliciet duurzaam mandaat heeft. Duurzame beleggers zijn in hun keuze dus zeker niet beperkt tot enkel en alleen duurzame fondsen.

20180730 Belegger

(klik op tabel voor vergroting)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
Dit fonds wordt beheerd door Walter Scott die een trackrecord heeft opgebouwd van meer dan 30 jaar, gedurende een groot aantal investeringscycli. Hij kan leunen op een 41-koppig beleggingsteam, waarvan zes leden al meer dan 20 jaar werkzaam zijn binnen de onderneming. Het beleggingsproces van het team is relatief eenvoudig: het screent bedrijven die in de loop van de cyclus minstens 20% kasstroomrendement kunnen genereren, waaruit een geconcentreerde portefeuille van 40-60 namen is opgebouwd.

Het is de diepgang en nauwkeurigheid van het bottom-up fundamenteel onderzoek van het bedrijf dat opvalt; ontmoetingen met het management zijn een belangrijk onderdeel, waardoor het team een langetermijnperspectief kan aannemen met een hoge overtuigingskracht. De focus binnen de portefeuille ligt met name op large- en giant-caps. Op sector niveau worden financials onderwogen, terwijl technologie en gezondheidszorg worden overwogen versus de MSCI World index.

Fundsmith Equity Fund Feeder
Hoofdbeheerder Terry Smith is medeoprichter van Fundsmith LLP en heeft in 2010 Fundsmith Equity gelanceerd vanwege het succes dat hij boekte als beleggingsadviseur voor het pensioenfonds van Tullett Prebon. Zijn ervaring in de industrie dateert van 1974. Smith wordt op dit fonds bijgestaan door Julian Robins, mede-oprichter van Fundsmith, en Daniel Washburn. Smith is een originele denker en heeft vaak zijn bereidheid getoond om in te zetten tegen de menigte. Smith's beleggingsfilosofie is het kopen en vasthouden, idealiter voor altijd, van bedrijven van hoge kwaliteit die voortdurend in waarde zullen toenemen.

Hoogwaardige bedrijven worden gedefinieerd als ondernemingen die weinig behoefte hebben aan hefboomwerking, een bovengemiddeld cashrendement op ingezet werkkapitaal genereren en het vermogen bezitten om duurzaam te groeien. De portefeuille vertoont een duidelijke voorkeur voor Europese bedrijven, met name uit het Verenigd Koninkrijk, terwijl de Verenigde Staten worden onderwogen en Aziatische ondernemingen zelfs volledig afwezig zijn. Op sectorniveau is er een tilt naar technologie, gezondsheidszorg en defensieve consumentengoederen. Sectoren als basismaterialen, vastgoed, energie en nutsbedrijven zijn niet vertegenwoordigd in de portefeuille.

MFS Global Equity Fund
De pensionering van MFS Meridian Global Equity's uitstekende co-portefeuillebeheerder David Mannheim in april 2018 is geen reden geweest om het vertrouwen in dit fonds te verliezen voor analisten van Morningstar. Co-beheerder Roger Morley heeft de kwaliteiten getoond die nodig zijn om de hoge standaard te behouden en past een van de meest verstandige en herhaalbare processen toe. Ryan McAllister is de opvolger van Mannheim, en was reeds sinds maart 2017 fulltime co-beheerder voor dit fonds.

De eenvoud van de aloude benadering van MFS springt in het oog, en draait om het geduldig op zoek gaan naar bedrijven die redelijk geprijsd zijn en duurzaam kunnen groeien. De portefeuille wordt nauwelijks belegd in energie, terwijl vastgoed en nutsbedrijven volledig afwezig zijn. Industrie, defensieve consumenten goederen en gezondheidszorg daarentegen zijn overwogen. Regionaal is er een hang naar bedrijven uit continentaal Europa, terwijl relatief weinig in de Verenigde Staten wordt belegd en niet of nauwelijks in Azië.

 

Lees meer columns van Ronald van Genderen:

- Outperformance onder actief beheerde vastgoedfondsen is zeldzaam

Duurzaamheid en small-caps kunnen samengaan

Kwaliteit in Japanse aandelen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten