Blue chip aandelen blijven favoriet bij Ultimate Stock Pickers

De meeste Ultimate Stock Pickers hebben hun aan- en verkopen over het tweede kwartaal  bekendgemaakt. Daaruit komt naar voren dat wederom de grote blue chip aandelen favoriet zijn. Wederom, want die trend was ook in het eerste kwartaal zichtbaar. Bekijk het overzicht van de nieuwe aankopen en de aankopen uit hoge overtuiging door de Ultimate Stock Pickers over het tweede kwartaal.

Robert van den Oever 27 augustus, 2018 | 10:00
Facebook Twitter LinkedIn

Nu de meeste van de Ultimate Stock Pickers (op twee na) hun aan- en verkopen over het tweede kwartaal hebben bekendgemaakt, kunnen we analyseren welke aandelen bij hen favoriet zijn. Dat zijn wederom de grote blue chip aandelen. Wederom, want die trend was ook in het eerste kwartaal zichtbaar.

Een andere parallel is dat de aankopen tamelijk divers waren wat sectoren betreft; ook dat was in het eerste kwartaal eveneens het geval.

Gunstige waardering
De drie namen die het meest opvallen wat waardering betreft zijn Comcast, Charter Communications en General Electric. Die laatste twee noteren tegen een koers die meer dan 20% onder de Fair Value ligt die de Morningstar-analisten voor het aandeel berekenen.

De meeste aankopen uit overtuiging, de zogeheten High-Conviction purchases, waren aandelen van hoge kwaliteit met sterke Economic Moat ratings, dus een Narrow Moat of een Wide Moat rating. Naast de drie genoemde aandelen met een lage waardering viel ook het aandeel 3M op bij de aankopen uit overtuiging.

Beperkte overlap
De overlap tussen de twee top-10 lijsten, de High-Conviction purchases en de New-Money purchases, ofwel aankopen van aandelen die eerder nog niet in portefeuille zaten, is beperkt; zes namen komen op beide lijsten voor.

Voor wie de Ultimate Stock Pickers een nieuw fenomeen zijn: High-Conviction purchases zijn substantiële aankopen in verhouding tot de omvang van de fondsportefeuille. Dit kunnen aanvullingen op bestaande portefeuilleposities zijn. Dus niet de omvang van de aankoop op zich, maar de verhouding van de aankoop tot de totale portefeuille-omvang is de maatstaf. New-Money purchases zijn aankopen van aandelen die eerder nog niet in de portefeuille zaten.

Een New-Money aankoop kan tegelijk ook een High-Conviction aankoop zijn, mits die van voldoende omvang is in verhouding tot de portefeuille.

De top-10 High-Conviction purchases per ultimo juni 2018, koersen en Morningstar Ratings per 17 augustus 2018:

USP 20 08 2018 Exhibit 1

(klik op tabel voor vergroting)

En vervolgens de top-10 van New-Money purchases. Die telt drie namen die door ten minste twee van de 26 Ultimate Stock Pickers als nieuw aandelen werden aangekocht. Zoals boven genoemd zijn er 6 namen die overlappen tussen beide top-10's:

USP 20 08 2018 Exhibit 2

(klik op tabel voor vergroting)


Twee voorbeelden
We lichten twee aandelen met een hoge korting ten opzichte van hun Fair Value nader toe aan de hand van de visie van de aandelenanalisten van Morningstar. Zij maken duidelijk waarom ze General Electric en General Motors momenteel aantrekkelijke aandelen vinden, net als de Ultimate Stock Pickers.

USP 20 08 2018 Exhibit 0

(klik op tabel voor vergroting)

General electric 78General Electric
Het aandeel General Electric kent met 22% de hoogste discount ten opzichte van zijn Fair Value van de lijst met aankopen uit overtuiging en was dan ook de reden voor twee fondsen om hun positie in dit aandeel uit te breiden. General Electric was de laatste maanden vaak in het nieuws, en niet altijd om positieve redenen, waardoor het aandeel flink is afgestraft. Dat is deels terecht, vindt Morningstar-analist Joshua Aguilar, gegeven enkele echt negatieve ontwikkelingen, zoals de halvering van het dividend eind 2017, maar de sell-off gaat inmiddels te ver naar de mening van de analist.

Beleggers reageren zeer negatief op verkoopplannen voor matig presterende divisies. GE verkoopt die steevast tegen prijzen die ver onder de waarde liggen die het er eerder bij overname nog voor betaalde. Beleggers laten zich steeds verrassen, zoals onlangs toen GE verkoop aankondigde van het bedrijfsonderdeel Converteam, dat weg mag de helft van wat GE er in 2011 nog voor betaalde. Voor analist Aguilar is dat niet zo'n verrassing, omdat de historie leert dat veel van dit soort desinvesteringen waarde-vernietigend zijn.

Er kan ook een positieve kant aan de verkopen zitten, want de voorgenomen verkoop van de goed raaiende heathcare-business, die op zichzelf een Wide Moat rating heeft, zal wel een flinke opbrengst bieden die GE verlost van zijn liquiditeitsprobleem en te hoge uitstaande schulden. De schuldratio moet omlaag naar 2,5 maar de Ebitda in 2020, anders gaat de credit rating bij de kredietwaardigheidsbeoordelaars omlaag.

General Motors 99x99General Motors
Het aandeel General Motors is eveneens goedkoop met een korting van 19% ten opzichte van de Fair Value. Zo vaak zien we niet een automotive aandeel opduiken bij de Ultimate Stock Pickers, maar GM is een turn-around story bij uitstek.

Want na de herrijzenis uit het bankroet in 2009 als 'new' GM met achterlating van alle ellende en schulden in 'old' GM kon de autogigant met een schone lei beginnen. Sindsdien heeft het grote stappen gezet met operationele verbeteringen, en dat proces duurt nog altijd voort.

Daarom is Morningstar-analist David Whiston optimistisch voor de toekomst. Het modellenaanbod is nu beter afgestemd op de wensen van de klant en er is meer synergie in de modellenlijn door onderhuidse technologieën en onderdelen uit te wisselen tussen de verschillende typen, zonder dat het uiterlijke onderscheid eronder lijdt.

Ook is GM bezig om zijn netwerk van leveranciers op te schudden. Dat kan eenvoudiger en efficiënter ingericht worden. En ook slagvaardiger, om sneller veranderingen te kunnen doorvoeren in samenspraak met leveranciers, om beter in te kunnen spelen op veranderende wensen vanuit de markt.

De efficiency achter de schermen zal een extra boost krijgen naarmate de verkoopaantallen toenemen. Dan gaat de wet van de grote getallen werken. Door zijn meer bij-de-tijdse modellenaanbod weet GM marktaandeel te winnen op met name zijn Amerikaanse thuismarkt.

Maar er werken ook factoren tegen, vooral macro-kwesties die de autoreus niet zelf in de hand heeft. De dreiging van handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en andere landen bijvoorbeeld en ook de negatieve valuta-effecten vanuit exportmarkten zoals Argentinië en Brazilië.

Zelfs met inachtneming van zulke risico's komt analist Whiston tot een Fair Value die zo'n 20% korting biedt ten opzichte van de huidige koers. In zijn visie zullen de efficiencyverbeteringen nog doorgaan tot in 2025 en de winstgevendheid steeds verder opstuwen. Het aandeel GM heeft het in de periode van medio 2015 tot eind 2017 met een koersstijging van 50% van het diepste tot aan het hoogste punt. Daarna is de koers wat onder druk geraakt, waardoor het op waardering juist aantrekkelijker werd, in het perspectief van de gezonde toekomstverwachtingen.

 

Wie zijn de Ultimate Stock Pickers?
Ultimate Stock Pickers is een door Morningstar ontworpen concept met één eenvoudig doel: ons eigen onderzoek naar en waardering van aandelen vergelijken met de opinies van professionele vermogensbeheerders. Waar de aandelenanalisten bij Morningstar het grootste deel van hun tijd wijden aan de zoektocht naar kwaliteitsondernemingen tegen aantrekkelijke waarderingen, zou het van nonchalance getuigen als we niet onder ogen zouden zien dat een hele groep mensen buiten Morningstar druk bezig is met hetzelfde. Waarom zouden we dan niet profiteren van de vruchten van hun werk en, terwijl we daarmee bezig zijn, tal van juweeltjes ontdekken die van tijd tot tijd in ons eigen universum van 5-sterrenaandelen belanden?

 

Lees meer over aandelen:

- Zo staan ABN Amro en ING ervoor

Is het tijd om uit Amerikaanse aandelen te stappen?

Britse aandelen goedkoop door Brexit-zorgen, fundamentals sterk

Wat nu met de FAANG-aandelen?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten