Active-Passive Barometer: actieve fondsen verslaan passieve meestal niet

Actief beheerde fondsen slagen er vaak niet in om hun passieve concurrenten binnen de categorie te verslaan. Dat blijkt ook weer uit de nieuwste editie van Morningstar's Active-Passive Barometer. Met name in Europese aandelen boeken stock pickers weinig succes. Morningstar zet alle categorieën, aandelen en obligaties, voor u op een rij.

Robert van den Oever 26 oktober, 2018 | 8:40
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Active-Passive Barometer meet de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen ten opzichte van hun passieve concurrenten in hun respectievelijke Morningstar Categorieën. Het onderzoek vindt elk halfjaar plaats.

De actieve fondsen worden afgezet tegen een maatstaf die is samengesteld uit daadwerkelijk verkrijgbare passieve fondsen met hun bijbehorende fondsen. De vergelijking van de actieve fondsen gebeurt dus niet ten opzichte van één enkele theoretische benchmark, maar ten opzichte van de echte prestaties van passieve fondsen, inclusief de invloed van hun kostenplaatje.

De vergelijking wordt gemaakt over meerdere tijdsperiodes: 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar, alle eindigend met de data per ultimo juni 2018. Het onderzoek bestrijkt 9.400 actieve en passieve fondsen die in Europa gevestigd zijn en die samen zo'n 2,9 biljoen (2.900 miljard) euro aan vermogen onder beheer hebben.

De Active-Passive Barometer helpt beleggers bij het bepalen van hun keuze; de vergelijking geeft inzicht in de mate van succes van actieve fondsen in verschillende categorieën over de lange termijn.

Actief verslaat passief meestal niet
Uit het onderzoek komt naar voren dat actieve fondsbeheerder er maar beperkt in slagen in hun passieve concurrenten te verslaan: meestal lukt het niet. In slechts 2 van de 49 onderzochte categorieën hebben actieve fondsen het over de 10-jaarsperiode beter gedaan dan passieve. Met name in de categorieën voor Europese aandelen doen passieve fondsen het stukken beter dan actieve.

Onderstaande tabellen met de Europese aandelencategorieën Large-Cap Blend en Large--Cap Value maken dat duidelijk. Het linkergedeelte van zo'n tabel geeft aan hoeveel beleggingsfondsen van ieder type er waren aan het begin van de meetperiode en hoeveel aan het eind, dus: hoeveel bestaan er nog. In het rechterdeel is de rendementsprestatie weergegeven. Voor actief en passief staan daar zowel de asset-gewogen als de gelijk-gewogen rendementen.

Het verschil tussen actief en passief wordt samengevat iin de 'Active Sucess Rate'. Dat is een combinatie van het percentage actieve fondsen dat nog bestaat ('heeft overleefd') en het overrendement (gelijk-gewogen) dat die actieve fondsen hebben behaald ten opzichte van hun passieve concurrenten.

Active Passive Barometer 10 2018 Exhibit 8 en 9

(klik op tabel voor vergroting)

Zelfde beeld in Nederland
Het beeld voor alleen Nederland is niet veel anders. Onderstaande tabel voor de categorie aandelen Nederland laat zien dat de actieve beheerders hun passieve concurrenten meestal niet weten te verslaan:

Active Passive Barometer 10 2018 Exhibit 22

(klik op tabel voor vergroting)

Actief minste succes bij large-cap fondsen

Opvallend aan de scores over de 10-jaars perioden is dat de mate van succes het laagst is bij de large-cap fondsen. Dat geldt voor de categorieën Europe Large-Cap Blend, US Large-Cap Blend, Global Large-Cap Blend en Global Emerging Markets Blend.

Active Passive Barometer 10 2018 Exhibit 14

Active Passive Barometer 10 2018 Exhibit 13

Active Passive Barometer 10 2018 Exhibit 35

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees meer:

- Stijlwissel op aandelenmarkten belangrijker dan correctie

- Waarom de opkomst van passief goed is voor beleggers in actieve fondsen

- Het nut van cash in de beleggingsportefeuille

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten