Lessen uit de financiële crisis

De huidige bull-markt op de aandelenbeurzen duurt al meer dan negen jaar. Dat biedt de mogelijkheid om terug te kijken naar het moment dat de crisis op zijn diepst was en daar lessen uit te trekken. Een belangrijke les is dat laag instappen loont, zo bewijzen de cijfers over de afgelopen negen jaar.

Robert van den Oever 03 januari, 2019 | 10:28
Facebook Twitter LinkedIn

Groot ongeloof zou de belegger ten deel zijn gevallen die in maart 2009 had durven voorspellen wat sindsdien echt is gebeurd: een fikse bull-markt van dik negen jaar. Dat leek op dat moment net zo onwaarschijnlijk als wanneer iemand in september 2017 zou hebben gezegd dat binnen een paar maanden de markt zou halveren in een stevige correctie. Toch is ook dat echt gebeurd.

Dat laat maar weer eens zien dat beleggers niet op de korte termijn moeten denken, waarschuwt Dan Kemp, chief investment officer van Morningstar Investment Management.

Laag instappen
Een belangrijk punt dat de crisis ons heeft geleerd, is de kracht van de waarderingen waarmee een belegging begint. Met andere woorden: wat het oplevert om bij lage waarderingen in te stappen. Kijk daarvoor eens naar de waarderingsmaatstaven op drie ijkmomenten tijdens de crisis en daarna: in september 2007, zo'n beetje de top van toen, februari 2009 als diepste punt en nu. 

Lessons MIM Nov 2018 Exhibit 1

(klik op tabel voor vergroting)

Uit de tabel blijkt dat op basis van de meeste waarderingsmaatstaven de markt momenteel dichter bij de piek van 2007 ligt dan bij het dieptepunt van 2009. Hoewel de toekomst uiteraard vol onzekerheid zit, kunnen beleggers wel nadenken over waarschijnlijkheid van zaken.

De sleutel daarbij is waardering op basis van fundamentals. Dus niet uit angst wegvluchten van beleggingen, maar bekijken wat een faire waardering is, ook in het licht van eventuele economische neergang. Pas dan kan de belegger echt bepalen of er sprake is van overwaardering of onderwaardering. De huidige aandelenmarkt lijkt aan de dure kant, vindt Kemp.

Misinterpretatie indicatoren
Een andere les is dat de indicatoren voor de gezondheid van de economie en de financiële markten verkeerd geïnterpreteerd worden. Als we teruggaan naar maart 2007, dan leek het er economisch allemaal florissant uit te zien. Het maandelijkse bulletin van de Europese Centrale Bank (ECB) uit maart 2007 maakt gewag van 'een middellange-termijn outlook die gunstig blijft'.

De ECB ziet in het bulletin van toen alle omstandigheden aanwezig voor 'een solide groei van de economie' en ook een 'sterk momentum' voor zowel de export vanuit de eurozone als de binnenlandse vraag in de eurolanden. De gunstige financieringscondities zullen volgens de ECB leiden tot 'aanhoudend sterke bedrijfswinsten en ook tonemende consumptie en hogere werkgelegenheid'.

Zonder meer een juichverhaal dus, maar hoe anders pakte het korte tijd later uit. Morningstar's Dan Kemp wil er maar mee illustreren dat het grootste risico zich soms vlak voor je neus bevindt, zonder dat je het ziet.

 

Lees meer analyses van Dan Kemp:

Stevige koersdalingen in oktober: trap niet in de val van de angst

Laat je niet afleiden door sentiment: houd koers

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten