Top-5 Wereldwijde bedrijfsobligaties: Morgan Stanley aan kop

De hoeveelheid BBB-rated bedrijfsschuldpapier wereldwijd is sinds de crisis flink gegroeid. Het beleid van monetaire verruiming en de zoektocht naar yield hebben beleggers naar deze categorie gedreven. Maar er zijn ontwikkelingen gaande die voor afwaardering kunnen zorgen. Morningstar belicht in de top-5 van deze week wereldwijde bedrijfsobligaties.

Jeroen Siecker 18 februari, 2019 | 8:44
Facebook Twitter LinkedIn

Sinds de financiële crisis van 2008 – 2009 is de wereldwijde schuld van bedrijven met een kredietwaardigheid van BBB explosief gestegen. Begin 2009 stond er nog een bedrijfsschuld uit van 1 biljoen dollar met een gemiddelde kredietwaardigheid van BBB, deze is inmiddels vervijfvoudigd naar 5 biljoen dollar. Die groei vond plaats tegen de achtergrond van het beleid van monetaire verruiming door de centrale banken waardoor de rentes op een historisch dieptepunt zijn gekomen.

Veel bedrijven hebben deze accommoderende stimulans van de centrale banken aangegrepen om meer schuld aan te gaan; die hebben ze gebruikt om aandeelhouders te paaien met inkopen van eigen aandelen, om op overnamepad te gaan of extra dividend uit te keren dat gefinancierd is met schuld.

Wereldwijde handelskwesties
Sindsdien zijn er ook andere ontwikkelingen op gang gekomen die de groei kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld de wereldwijde handelsproblematiek. Het importeren van inflatie, al dan niet aangewakkerd door de handelsoorlog, heeft de afgelopen maanden een drukkend effect gehad op de winstgevendheid van bedrijven.

Als de wereldwijde handel verder afzwakt, zullen de winstmarges verder afnemen en zullen bedrijven met een hoge financiële leverage hiervan de dupe worden. Het gevolg is dat kredietbeoordelaars zoals Moody’s, Standard & Poors en Fitch bedrijven met een hoge schuld en weinig eigen vermogen zullen afwaarderen naar een lagere kredietstatus. De belangrijkste reden voor die afwaardering is de beperkte houdbaarheid van de rentebetalingen op de schulden, veroorzaakt door oplopende kosten en het afnemen van de omzet.

Door de verlaging van de kredietwaardigheid zullen de BBB-bedrijfsobligaties afgewaardeerd worden naar ‘junk’ status, ook wel High Yield genoemd. Omdat de schuld van BBB-bedrijfsobligaties sinds de financiële crisis harder is gegroeid dan de schuld van High Yield obligaties, zal dit een sterk verstorend effect hebben op de markt van nieuw maar ook die van bestaand schuldpapier.

Search for yield
Een verklaring voor het verschil in de snelheid van de schuldgroei tussen de BBB en High Yield bedrijfsobligaties kan gevonden worden in de “search for yield”, met andere woorden, waar is het beste rendement te halen? Kijken we bijvoorbeeld naar de Duitse staatsobligaties dan valt op dat de vergoeding van de rente met een looptijd tussen 1 en 7 jaar negatief is.

Door de negatieve rentevergoeding op de Duitse staatsobligaties is daar geen yield te halen. In BBB rated bedrijfsobligaties is dat wel het geval, daarom trekt dit grote professionele beleggers aan, het geen de groei van deze categorie deels verklaart.

De Top-5
In de Top-5 van deze week kijken we naar wereldwijde bedrijfsobligaties. Geografisch ligt de uitgifte van het beursgenoteerd bedrijfspapier in deze categorie voor ongeveer 50% in Amerika, 30% in Europa, 10% in het Verenigd Koningrijk en een klein stukje in opkomende markten.

In de Top-5 beleggingsfondsen voor de Morningstar Categorie bedrijfsobligaties in euro’s op basis van het rendement over 2018, vinden we onder andere de volgende twee fondsen:

MS INVF Global Credit Fund
MS staat in deze top 5 bovenaan. Dit fonds wordt sinds 2002 beheerd door Christian Roth. Naast Christian Roth zijn er nog twee andere portfolio managers; Richard Ford, hoofd vastrentende waarden Europese en Joseph Mehlman, hoofd vastrentende waarden US. Het driemanschap beheert dit fonds al samen sinds 2012.

Dit fonds richt zich op wereldwijde investment grade bedrijfsobligaties en heeft als benchmark de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. De aanpak van het team is gestructureerd en combineert een top-down benadering met individuele selectie van bedrijfsobligaties. De emittent- en de instrumentkeuze vormen een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces, aangezien 80% van het risicobudget wordt toegewezen aan bottom-up-selectie. De resterende 20% wordt toegewezen aan de top-downbenadering.

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund
Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver en wordt al ruim 15 jaar beheerd door Mark Kiesel. Het richt zich op wereldwijde investment grade bedrijfsobligaties en heeft als benchmark de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.

Het fonds kan ook kleinere belangen aanhouden in bedrijven buiten de index, zoals hoogrentende bedrijfsobligaties, soevereine obligaties en gesecuritiseerde obligaties. Als lid van de investeringcomité van PIMCO helpt Mark Kiesel bij het formuleren van de top-down thema's die worden ingezet bij de rentepositionering en bij het aanbrengen van de sectorale verdeling van het fonds. PIMCO’s bedrijfsspecialisten zoeken vervolgens het universum af voor bottom-up ideeën.

 

Top-5 wereldwijde bedrijfobligaties:

FN Top 5 week 7 global corporate bonds Jeroen NL

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings