Top-5 Wereldwijde Obligaties: Templeton aan kop

Recentelijk stak het fenomeen inverse rentecurve weer de kop op. Dat was in het verleden meermaals een voorspeller voor een recessie. Hoe ontstaat zo'n inverse rentecurve en hoe groot is de voorspellende waarde nu echt? De rente-ontwikkeling is van grote invloed op de Morningstar Categorie Wereldwijde Obligaties.

Jeroen Siecker 29 april, 2019 | 8:43
Facebook Twitter LinkedIn

Is de voorspelbaarheid van een recessie bij een inverse rentestructuur een anomalie of niet? Er wordt de laatste tijd veel geschreven over de voorspellende waarde van de inverse rentecurve in relatie tot een mogelijk naderende recessie. Sinds 22 maart van dit jaar was de vergoeding voor Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 3 maanden gedurende een aantal dagen hoger dan de vergoeding voor dezelfde obligaties met een looptijd van 10 jaar, een voorbeeld van een omgekeerde rentecurve.

Dit verschijnsel van inverse rentecurve hebben we in Amerika ook gezien voorafgaand aan de recessiejaren 1981, 1991, 2001. Ook voorspelde de inverse rentecurve de grote financiële crisis van 2008 twee jaar voordat die plaatsvond. Een belangrijk voorbehoud van de voorspellende kracht van de rentecurve is dat die niet precies kan voorspellen wanneer een recessie zal beginnen. In het verleden varieerde de termijn waarop een recessie begon tussen zes maanden en twee jaar na de inverse yieldcurve. 

Hoe ontstaat een inverse rentecurve?
De korte rente stijgt wanneer de korte rente door de centrale bank (sterk) wordt verhoogd door enerzijds de toename van de geldhoeveelheid op korte termijn, één van de belangrijkste aanwijzingen voor de ontwikkeling van de inflatie, en anderzijds door betere macro-economische en financiële marktvariabelen. Voorbeelden hiervan zijn de loonontwikkeling, de wisselkoers of het begrotingsbeleid. Door deze laatste indicatoren krijgt de centrale bank een beter beeld van de toekomstige ontwikkeling van de inflatie.

Nu we een beeld hebben van de korte termijn rente ontwikkeling kunnen we kijken welke invloeden er uitgeoefend worden op de lange termijn rente. Rente is de vergoeding voor het (uit)lenen van geld. Doorgaans geldt daarbij: hoe langer de looptijd hoe hoger de rente.

Twee premies
De lange rente is samengesteld uit twee premies, de liquiditeitspremie en de risicopremie. De liquiditeitspremie is de premie die in rekening wordt gebracht voor het feit dat het geld (voorlopig) niet op andere wijze kan worden aangewend. Maar indien er voldoende geld in omloop is, daalt deze premie. Dit is al jaren het geval omdat de centrale banken van Amerika, Europa en Japan geld aan het bijdrukken zijn.

De andere premie is de risicopremie; deze premie compenseert de risico’s van onder andere de lengte van de looptijd van een vermogenstitel. Hoe langer de looptijd, hoe groter onder andere de inflatie-, valuta- en debiteurenrisico’s. Ook de kwaliteit van de debiteur komt in de premie tot uitdrukking: een minder kredietwaardige partij zal een hogere premie moeten betalen. Omdat de inflatie steevast onder de doelstelling van de centrale bank blijft, daalt ook hier de risicopremie. Tel daarbij de slechte economische vooruitzichten voor de toekomst en je hebt de verklaring voor de dalende lange rente.

Templeton Global Bond Fund op één
De Top-5 beleggingsfondsen in de Morningstar Categorie Wereldwijde obligaties op basis van hun rendement over de afgelopen 12 maanden tot en met eind maart 2019 wordt aangevoerd door Templeton Global Bond Fund. Dit met een Morningstar Analyst Rating van Silver beoordeelde fonds van beheerder Michael Hasenstab is een van Morningstar's favorieten binnen de Morningstar Categorie Wereldwijde Obligaties.

Dit fonds heeft een benchmark-agnostische benadering. Hasenstab bouwt de portefeuille op basis van fundamenteel onderzoek naar staatsobligaties en de valuta van het betreffende land.Het fonds onderscheidt zich in zijn categorie door het vermijden van laagrentende schuld van ontwikkelde landen. In plaats daarvan concentreert het team zich meer op opkomende landen waar het betere fiscale vooruitzichten ziet. Hasenstab heeft ook ruime bereidheid getoond om staatspapier te kopen van landen die de rest van de markt schuwt, bijvoorbeeld Ierland in de eurozone crisis van 2011, Oekraïne in 2015 terwijl de schuld van het land werd geherstructureerd en Argentinië te midden van de recente politieke onrust.

Het fonds onderscheidt zich ook door zijn lange-termijnbeleggingen tegen de yen en de euro. Met het oplopen van de rente maakt het fonds winst doordat het een negatieve rentegevoeligheid heeft van 1,4 jaar. Deze strategie is sinds juli 2018 ingezet.

Dodge & Cox Worldwide Global Bond op twee
De nummer twee in de Top-5 is Dodge & Cox Worldwide Global Bond. De Amerikaanse moeder lanceerde de Europese variant van deze strategie in december 2014. Het fonds investeert voor een deel in US dollar gedenomineerd staatspapier maar kan ook kijken naar mogelijkheden buiten de Amerikaanse valuta.

Daarnaast kan het fonds onder andere ook in bedrijfspapier investeren, obligaties met onderpand of andere obligaties. Voor het waarborgen van de diversificatie van de portefeuille dient het fonds tenminste in drie landen belegd te zijn, waaronder ook in de opkomende landen.

Top-5 Wereldwijde Obligaties

FN top 5 week 18 NL tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten