Ultimate Stock Pickers concentreren zich op sectoren industrie, energie en technologie

De Ultimate Stock Pickers hebben ook in het tweede kwartaal van 2019 weer vooral kwaliteitsnamen aan hun portefeuilles toegevoegd. Deels dezelfde, maar ook deels nieuwe namen. De aankopen concentreerden zich in de sectoren industrie, energie en technologie. Bekijk het overzicht van de nieuwe aankopen en de aankopen uit hoge overtuiging door de Ultimate Stock Pickers over het tweede kwartaal.

Robert van den Oever 26 augustus, 2019 | 9:20
Facebook Twitter LinkedIn

Nu bijna alle (op twee na) Ultimate Stock Pickers hun aan- en verkopen over het tweede kwartaal hebben bekendgemaakt, kunnen we analyseren welke aandelen bij hen favoriet zijn. De aankopen concentreerden zich in de sectoren industrie, energie en technologie.  Daarin is de energiesector opvallend, want die was de afgelopen jaren juist uit de gratie bij de Ultimate Stock Pickers. Zij zien er nu weer waarde in, of met andere woorden, lage warderingen, want de lijst met aankopen bevat veel aandelen met een lage waardering.

Het zijn weer kwaliteitsnamen die werden ingeslagen. Dat blijkt uit het feit dat alle aandelen die uit hoge overtuiging werden gekocht, voorzien zijn van een Wide of een Narrow Economic Moat.

De overlap tussen de twee top-10 lijsten, de High-Conviction Purchases en de New-Money Purchases behelst 5 namen die op beide lijsten voorkomen.

Zo werkt het
Voor wie de Ultimate Stock Pickers een nieuw fenomeen zijn: High-Conviction Purchases zijn substantiële aankopen in verhouding tot de omvang van de fondsportefeuille. Dit kunnen aanvullingen op bestaande portefeuilleposities zijn. Dus niet de omvang van de aankoop op zich, maar de verhouding van de aankoop tot de totale portefeuille-omvang is de maatstaf. New-Money Purchases zijn aankopen van aandelen die eerder nog niet in de portefeuille zaten.

Een New-Money aankoop kan tegelijk ook een High-Conviction aankoop zijn, mits die van voldoende omvang is in verhouding tot de portefeuille.

High-Conviction purchases
De top-10 High-Conviction Purchases per ultimo tweede kwartaal 2019, koersen en Morningstar Ratings per 16 augustus 2019:

USP 2019 08 19 Exhibit 1 

Net als een kwartaal eerder gaat Booking Holdings aan kop van de tabel. De Ultimate Stock Pickers klitten enigszins tezamen rond dezelfde aandelen, want 8 aandelen die uit overtuiging zijn gekocht en 4 van de nieuwe aankopen zijn aangeschaft door ten minste 2 van de Ultimate Stock Pickers.

Dit is de top-10 van New-Money Purchases per ultimo tweede kwartaal 2019, koersen en Morningstar Ratings eveneens per 16 augustus 2019:

USP 2019 08 19 Exhibit 2 

Drie voorbeelden

We lichten de vier aandelen nader toe omdat ze opvallend laag gewaardeerd zijn: Diamondback Energy, Cognizant Technology Solutions, Macy's en 3M. De eerste drie kennen een korting van maar liefst ruim 20% ten opzichte van de Fair Value die Morningstar voor ze berekent.

USP 2019 08 19 Exhibit 0

 

Diamondback Energy logo 150x150Diamondback Energy
Het aandeel Diamondback Energy is door Morningstar-analist Dave Meats bestempeld tot een van de Best Ideas van dit moment. Het bedrijf is een van de best gepositioneerde olieproducenten en floreert ook bij een olieprijs van 55 dollar per vat WTI mid-cycle. De afgelopen decennia heeft het zich bewezen als kostenkampioen en die kostenvoorsprong op de concurrentie vertaalt zich in een Narrow Moat rating.

Het kostenvoordeel heeft ook te maken met de gunstige locaties waar Diamondback Energy oliewinning doet. Dat wordt onderstreept door de resultaten van andere oliebedrijven die in diezelfde gebieden actief zijn. De productieresultaten dit jaar zijn indrukwekkend en zullen dat blijven, gezien de aangekondigde ontwikkeling van nieuwe productielocaties die dit jaar in gebruik komen, zonder dat de kosten exponentieel toenemen.

Het aandeel staat de laatste tijd wat onder druk, maar dat komt volgens de analist vooral door de cyclische dip waar de hele sector last van heeft. Dat biedt een kans om in te stappen in de best presterende bedrijven in de sector die onterecht mee afgestraft worden op de golven van het beurssentiment.

 

Cognizant logo 161x85Cognizant Technology Solutions
Het aandeel Cognizant Technology Solutions kende een heuse sell-off na teleurstellende kwartaalcijfers. De omzet vertoonde al een dalende trend, maar in het afgelopen kwartaal vertraagden omzet en winst verder. Ook de verwachtingen voor de korte termijn werden door het bedrijf verlaagd.

De nieuwe CEO die sinds 1 april aan het roer staat, probeert het tij te keren. Morningstar-analist Andrew Lange is van mening dat dat gaat lukken. Hij vindt het businessmodel nog altijd robuust genoeg: de IT-ontwikkeling en -dienstverlening staan op een hoog peil en een sleutelelement zijn de langjarige, intensieve contracten met klanten. Cognizant Technology Solutions onderhoudt nauwe banden met zijn klanten door diepgaande kennis van de processen bij de klant te vergaren en dienstverlening daarop aan te passen. Overstappen naar een ander is voor klanten dus lastig, hetgeen het hoge klantbehoud van 90-100% verklaart.

De omzetontwikkeling zal voorlopig nog wat aan de trage kant blijven, verwacht de ananlist, maar desalniettemin verwacht hij dat het bedrijf het wel beter zal doen dan zijn concurrenten. Volgens Lange is de koerszwakte een uitgelezen kans om voor te sorteren op toekomstig herstel. 

Macys logo 149x149Macy's
De verwachtingen die retailer Macy's uitsprak voor het tweede kwartaal van zijn boekjaar stelden beleggers teleur, waardoor het aandeel met dubbele cijfers onderuit ging. Toch vindt Morningstar-analist David Swartz het aantrekkelijk, omdat de vrije kasstroom sterk genoeg is om het dividend te kunnen handhaven. Die kasstroom zal voor 2019 ruim 1 miljard dollar bedragen, terwijl het dividend minder dan 500 miljoen dollar kost. Het dividendrendement van 9% is hoog, zonder in de gevarenzone te komen, aldus de analist.

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk operationele hoofdbrekens zijn. Er zijn operationele zorgen in de vorm van toenemende concurrentie door e-commerce. De bezoekersaantallen in winkelcentra lopen terug, en Macy's heeft honderden winkels in vaak middelmatige centra, en dat is een gevaar voor de omzetontwikkeling op de langere termijn. Bovendien leunt Macy's nogal op aanbiedingen kortingsacties waardoor de marge aangetast wordt. Concurrenten als Ross Stores en TJ Maxx zijn echte discounters die hun businessmodel rond lage marges hebben opgebouwd.

Daar komt nog bij dat Macy's worstelt met de ontwikkeling van zijn eigen e-commerce als nieuwe omzetbron die de afkalving bij de fysieke winkels moet compenseren. Alle zorgen tezamen worden weerspiegeld in de No Moat rating met een Negative Moat Trend. De keus voor Macy's is ingegeven door de aantrekkelijke waardering en de vooralsnog sterke financiële positie.

3M logo 149x1493M
Het aandeel 3M staat onder druk omdat de meest recente kwartaalresultaten wat tegenvielen. Omzet- en winstontwikkeling waren zwakker dan verwacht, maar dat kan gebeuren bij een bedrijf als 3M dat in industriële korte cycli werkt. Plotselinge vraagverandering bij professionele eindklanten in de bouw en automotive werkt dan direct door in het korte-termijnresultaat.

Toch is het aandeel interessant, omdat de onderliggende fundamentals onder de business nog altijd sterk zijn, vindt Morningstar-analist Joshua Aguilar. Hij handhaaft dan ook zijn Wide Moat rating voor het aandeel.

Een andere kwestie die het aandeel 3M drukt, zijn juridische zaken omtrent de productie van zogeheten PFAS-middelen die vervuiling van water zouden kunnen veroorzaken. Die zaken kunnen leiden tot kostbare claims of schadeloosstellingen. Om die reden is één van de Ultimate Stock Pickers zelfs helemaal uit 3M gestapt. Anderen, en ook Morningstar, zijn positiever. Analist Aguilar houdt rekening met 3,4 miljard euro aan kosten voor het PFAS-schandaal en neemt dat bedrag mee in zijn projecties voor 3M. De operationele prestaties zijn goed, en zelfs beter dan een jaar geleden.

 

 

Wie zijn de Ultimate Stock Pickers?
Ultimate Stock Pickers is een door Morningstar ontworpen concept met één eenvoudig doel: ons eigen onderzoek naar en waardering van aandelen vergelijken met de opinies van professionele vermogensbeheerders. Waar de aandelenanalisten bij Morningstar het grootste deel van hun tijd wijden aan de zoektocht naar kwaliteitsondernemingen tegen aantrekkelijke waarderingen, zou het van nonchalance getuigen als we niet onder ogen zouden zien dat een hele groep mensen buiten Morningstar druk bezig is met hetzelfde. Waarom zouden we dan niet profiteren van de vruchten van hun werk en, terwijl we daarmee bezig zijn, tal van juweeltjes ontdekken die van tijd tot tijd in ons eigen universum van 5-sterrenaandelen belanden?

 

Lees meer over de Ultimate Stock Pickers:

Ultimate Stock Pickers Index verslaat S&P 500 op lange termijn

- Deze drie aandelen kochten de Ultimate Stock Pickers

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten