Top-5 obligatiefondsen met een lange looptijd: Allianz aan kop

Iemand betalen om voor je geld te zorgen en weten dat deze investering een gegarandeerd negatief rendement opleverd. Dit is dagelijkse kost geworden voor de gemiddelde obligatiebelegger. Op zoek naar rendement gebruiken obligatiebeleggers lange looptijd als instrument. De Top-5 gaat over obligatiefondsen met een lange looptijd.

Jeroen Siecker 30 september, 2019 | 8:34
Facebook Twitter LinkedIn

Hoe uitzonderlijk de huidige situatie rond de lage rente is, blijkt wel uit het feit dat de gehele Duitse rentecurve negatief is. Zelfs voor obligaties met een looptijd van 30 jaar moet de belegger nog 0,17% rente betalen aan de Duitse overheid om in deze obligatie te mogen investeren. Momenteel kent zo’n 25% van alle staats- en bedrijfsobligaties wereldwijd een rentevergoeding van 0% of minder.

Dat stelt veel beleggers voor een probleem. Waar halen ze hun bron van inkomen vandaan in een omgeving waar slechts 3% van de wereldwijde obligatiemarkt een rentevergoeding kent van 5% of hoger?

Looptijd als instrument
Bij zo’n gering aanbod kijken professionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars naar andere mogelijkheden, want zij hebben verplichtingen op de lange termijn waar ze aan moeten voldoen. Een van die mogelijkheden is kiezen voor obligaties met een lange looptijd. Die bieden de zekerheid dat er inkomsten zijn op het moment dat de verplichting zich aandient. Een lange looptijd is dus een instrument  voor institutionele beleggers om risico te verminderen. Professionele beleggers maken die beweging en beleggen een deel van hun pensioen- en verzekeringsgeld in leningen met een lange looptijd, bijvoorbeeld obligaties met een looptijd van 100 jaar.

Twee jaar geleden gaf Oostenrijk zo’n obligatie uit voor een bedrag van 3,5 miljard euro: een honderd jaar lopende obligatie met een rentevergoeding van 2,1%. Dat lijkt weinig, want 2,1% rente per jaar over een periode van honderd jaar biedt maar net iets meer compensatie dan het huidige inflatieniveau. Toch bleek het een interessante optie, want het rendement op deze obligatie was in 2019 tot dusver zo’n 87% en dat is hoger dan welk recordjaar van de Amerikaanse aandelenbeurs dan ook, ooit gemeten.

Rentegevoeligheid
Er kleeft echter een niet te onderschatten risico aan obligaties met een lange looptijd en dat is de rentegevoeligheid. Als de kapitaalmarktrente sterk gaat oplopen, dan worden bestaande langlopende obligaties minder interessant. De stijgende rente maakt andere obligaties met een hogere couponvergoeding dan interesssanter, en dat kan de obligatiekoersen van langlopend papier onder druk zetten. Obligaties met een lange looptijd zijn dus extreem gevoelig voor aanpassing van de kapitaalmarktrente en dat vormt een risico voor dit type obligatie.

De Top-5
In de top vijf van deze week behandelen we de best presterende beleggingsfonden in de categorie obligatie beleggingsfondsen met een lange looptijd, gerangschikt naar rendement over de afgelopen 12 maanden (augustus 2018 tot en met augustus 2019). De gemiddelde looptijd voor elk fonds is doorgaans langer dan 10 jaar.

Allianz Langlopend Obligatie Fonds
De eerste plek wordt ingenomen door het Allianz Langlopend Obligatie fonds. Het fonds belegt voornamelijk in langlopende obligaties van Europese lidstaten of OECD-landen. Daarnaast kan onder andere worden belegd in bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten.

Het fonds heeft een duratie van 23,64 jaar. De benchmark van het fonds bestaat uit de BofA Merrill Lynch 25+ Year Finland France Germany Austria Netherlands Government Index.

NN Sovereign XLT Bond Fund
De derde plek wordt ingenomen door het NN Sovereign XLT Bond Fund. Dit fonds wordt sinds augustus 2005 beheerd door het zeer ervaren trio Sylvain de Ruijter (Lead Portfolio Manager), Hans van Zwol (Senior Portfolio Manager) en Jaco Rouw (Senior Portfolio Manager).

Het team selecteert langlopende obligaties in voornamelijk euro’s die bij aankoop een minimale kredietwaardigheid hebben van AA3/AA- waarbij hoofdzakelijk staats-en staatsgerelateerde obligaties geselecteerd worden. Het fonds heeft een duratie van 19.67 jaar en heeft als doel de iBoxx Euro Sub&Sovereign Index 15+ AAA/AA index te verslaan.

Top-5 obligatiefondsen met een lange looptijd

FN Top 5 week 40 obligaties lange looptijd Jeroen tabel NL vrijstaand

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten