Morningstar Sustainability Atlas: dit zijn CO2-scores

De Morningstar Sustainability Atlas omvat naast de ESG-factoren ook de maatstaven omtrent CO2-uitstoot. Morningstar berekent voor de 46 onderzochte landen de Carbon Intensity Scores die leiden tot de Carbon Risk Score. Beide vindt u weergegeven op een handige wereldkaart die in één oogopslag duidelijk maakt welke landen goed scoren op het thema CO2-uitstoot. Europa scoort goed, maar ook Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Valerio Baselli 22 oktober, 2019 | 14:13
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Sustainability Atlas geeft inzicht in de duurzaamheidsprestaties van landen aan de hand van de scores van de bedrijven die in hun aandelenindices zitten. De duurzaamheidsprofielen van 46 landen zijn vastgesteld op basis van scores op bedrijfsniveau over Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel de 3 duurzaamheidsfactoren ESG.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om de Morningstar Sustainability Rating, waarover u in dit eerdere artikel kon lezen:

 

Naast de drie ESG-factoren gaat het tegenwoordig ook om de CO2-maatstaven van een land. Niet alleen de uitstoot, maar ook wat ze daar aan doen, of ze 'stranded assets' dreigen te worden bij gebrek aan innovatie en in hoeverre ze fossiele brandstoffen gebruiken. Niet verrassend is de energiesector de meest risicovolle sector, gevolgd door nutsbedrijven, grondstoffen en industrie. De minst risicovolle sectoren zijn gezondheidszorg en technologie.

Carbon Intensity Score
Om te beginnen kijken we naar de Carbon Intensity Score. Die wordt berekend aan de hand van de CO2-uitstoot van een bedrijf per miljoen euro omzet. Die individuele bedrijfsscores worden vervolgens gewogen meegenomen in de index van het betreffende land.

De minst CO2-intensieve landen ter wereld zijn Peru en Egypte. Dat is te danken aan het feit dat hun indices worden gedomineerd door banken, telecom- en vastgoedbedrijven. Ook de West-Europese landen scoren goed met Zweden voorop, gevolgd door België. In Azië scoren Singapore en Japan goed.

Opvallend slecht scoort in Europa Portugal, vanwege de grote blootstelling aan nutsbedrijven en de energiesector. Ook Rusland heeft een ongunstige score als gevolg van de grote rol die de energiesector speelt.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een gemengde economie en in het licht van de schaalgrootte van hun bedrijven vallen de scores op deze maatstaf mee. Bekijk hier de kaart met de Morningstar Carbon Intensity Scores voor de 46 landen:

MSA okt 2019 Exhibit 7 Carbon Intensity Score

Carbon Risk Score
De Morningstar Carbon Risk Score is vorig jaar geïntroduceerd als een volgende stap in duurzaamheidsbeoordeling, na de Morningstar Sustainability Rating van 2016 en het inzichtelijk maken van Product Involvement in 2017, ofwel de mate waarin controversiële activiteiten in portefeuille zitten, zoals wapens, alcohol of steenkool.

Met de Carbon Risk Score kunnen beleggers nagaan wat de CO-uitstoot, ofwel de carbon-footprint van een beleggingsportefeuille is, hoe die zich verhoudt tot concurrerende fondsen en benchmarks, en ook hoe het carbon risico in de toekomst verminderd kan worden.

Ook bij deze maatstaf scoren de West-Europese landen weer goed. Zwitserland en Nederland kennen de beste scores, naast Denemarken, Zweden en België.

Opmerkelijk is dat de Verenigde Staten een gunstige Carbon Risk Score hebben. Dat komt omdat bedrijven in de sectoren gezondheidszorg en technologie zo'n 36% van de aandelenmarktkapitalisatie uitmaken, en financials ruim 15%. Energie is goed voor slechts 4%.

Bij Rusland doet de 60% energiebedrijven in zijn marktkapitalisatie zich voelen en resulteert in de hoogste, dus minst gunstige Carbon Risk Score. Ook Polen en Chili kennen een ongunstige score door het grote belang van energiebedrijven in hun land.

Bekijk hier de kaart met de Morningstar Carbon Risk Scores voor de 46 landen:

MSA okt 2019 Exhibit 8 Carbon Risk Scores

 

Lees meer over duurzaam beleggen:

Zo zit de verbeterde Morningstar Sustainability Rating in elkaar

Nieuwe Morningstar Sustainability Rating bevordert vergelijkbaarheid van portefeuilles

Alles over duurzaam beleggen bij Morningstar

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings