Fonds van de Week: NN Duurzaam Aandelen Fonds

De strategie van het NN Duurzaam Aandelen Fonds is onderscheidend door de evolutie van de aanpak in de afgelopen jaren onder leiding van de ervaren hoofdbeheerder Hendrik-Jan Boer. Onder de vernieuwde Morningstar Analyst Rating halen alle fondsklassen een Bronze rating.

Robert van den Oever 20 november, 2019 | 11:28
Facebook Twitter LinkedIn

NN Duurzaam Aandelen Fonds in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Average

NN Duurzaam Aandelen Fonds

De aanpak van dit fonds is met de jaren geëvolueerd en daardoor is het in 2015 geherclassificeerd. Ten opzichte van concurrenten in beide categorieën weet het driekoppige beheerteam onder leiding van de ervaren Hendrik-Jan Boer een sterk track record op te bouwen.

De wijzigingen in de aanpak maken de huidige strategie onderscheidend, maar de effectiviteit op de lange termijn is nog ongewis, aldus Morningstar-analist Ronald van Genderen. Onder de vernieuwde en verbeterde methode achter de Morningstar Analyst Rating halen alle fondsklassen van het NN Duurzaam Aandelen fonds een Bronze rating.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 47 NN Duurzaam Aandelen Fonds P grafiek vrijstaand 

Beheerteam
Deze strategie wordt beheerd door een team van drie portefeuillebeheerders met aan het hoofd de ervaren Hendrik-Jan Boer. Hoofdbeheerder Boer heeft een lange staat van dienst en is zeer ervaren; hij leidt deze strategie sinds januari 2004. De meeste van zijn 29 jaar ervaring in de beleggingswereld bevinden zich op het gebied van aandelenanalyse en het beheer van duurzame aandelenmandaten.

In september 2013 kwam Alex Zuiderwijk bij dit fonds als co-beheerder en verdere versterking volgde in april 2015 met de komst van Jeroen Brand. Naast deze strategie beheert het driemanschap ook een Europese duurzame strategie.

Tot aan juni 2018 werd het team ondersteund door NN IP's ruim 20-koppige ananlistenteam dat alle aandelenstrategieën van het fondshuis ten dienste stond. Na een brede reorganisatie van de beleggingsorganisatie van het fondshuis wordt het team nu ondersteund door een toegewijde groep van zeven analisten die door Boer zelf uit de centrale analistenpool zijn geselecteerd. De meeste van hen zijn zeer ervaren met gemiddeld ruim 16 jaar beleggingservaring.

De analisten zijn georganiseerd volgens waardeketens en niet volgens traditionele sectoren. Bovendien wordt het team ondersteund door een datawetenschapper en naar een tweede wordt momenteel gezocht.

Wij denken dat de strategie kan profiteren van deze nieuwe setup omdat de research van de toegewijde analisten beter zal passen bij de aanpak van dit fonds. Dat geeft vertrouwen in de kwaliteit van dit team. Daarom krijgt de People Pillar het oordeel Above Average. 

Fondshuis
Na de overname van Delta Lloyd in 2017 en de vorming van een nieuw leidinggevend team, heeft chief investment officer Valentijn van Nieuwenhuijzen de vermogensbeheerder gereorganiseerd om de prestaties van het productenassortiment te verbeteren. Het fondshuis heeft zijn kerncompetenties vastgesteld: obligaties en multi-asset. De focus bij aandelen ligt op Europese en duurzame aandelen. 

Fondsen die niet tot die kern behoorden zijn ofwel samengevoegd, ofwel beheerd via een partnerschap, ofwel op een systematische manier beheerd. Wij vinden die rationalisatie en de focus op de sterke punten een goede zaak, hoewel de effectiviteit nog niet is bewezen. De reorganisatie heeft tot tijdelijke hoger personeel verloop geleid, iets waar NN IP in het verleden vaker mee te maken had toen het niet in staat bleek om getalenteerde beheerders vast te houden.

Innovatie en het gebruik van alternatieve data zijn andere hoekstenen van NN IP's nieuwe strategie. Het fondshuis heeft een team van data wetenschappers opgebouwd en probeert om een voorsprong te pakken door de opname van behavioural finance aspecten in de aanpak.

Ook past het fondshuis zijn raamwerk voor variabele beloning aan. Het uitgestelde deel wordt belegd in aandelen NN Group en in de fondsen die de betreffende portefeuillemanager beheert. Wij denken dat dit de belangen van de beheerders en hun eindbeleggers beter op één lijn brengt.

Alles bij elkaar zijn we van mening dat NN IP de goede kant op beweegt, maar het is nog afwachten of deze nieuwe strategie het fondshuis in een bovengemiddelde vermogensbeheerder kan veranderen.

Proces
De aanpak van dit fonds heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. De duurzaamheidsbenadering is mettertijd geëvolueerd van een combinatie van een best-in-class aanpak met uitsluiting naar een verfijndere selectie die gebruik maakt van duurzaamheidsscreening op basis van een combinatie van een eigen ESG risk score, ESG momentum, uitsluiting op basis van activiteiten en gedrag en analyse van controverses.

Een andere evolutie is de togenomen mate vna actief beheer. Tot aan 2015 bestond de portefeuille uit 100 aandelen. Sindsdien is gedaald naar omstreeks 50 stuks. Naar onze mening is het proces systematischer geworden met een duidelijkere focus op kwaliteit. Naast ESG criteria wordt het universum ook gefilterd op een financële screening in HOLT om duurzame businesses van hoge kwaliteit te ontdekken.

Het team kijkt naar bedrijven die een hoog en stabiel kapitaalrendement bieden, sterk momentum van hun activiteiten, lage schuld, gedegen financiële verslaggeving en sterk management. De laatste stap omvat fundamentele beleggingsanalyse en daarbij leunt het team sterk op de research van de toegewijde analisten. Zij zetten koersdoelen voor de één-, drie- en vijfjaarsperioden op basis van een discount cash flow model en multiples. Al deze wijzigngen moeten hun effecten op de langere termijn nog laten zien, dus komt de Process Pillar op Average.

Prestaties
Deze strategie wordt sinds januari 2004 geleid door Hendrik-Jan Boer en onder zijn bewind heeft het fonds een sterk track record opgebouwd (uitgaande van de fondsklasse P) in vergelijking met zijn concurrenten, maar het fonds is wel achtergebleven bij zijn benchmark. Over de periode tot en met maart 2015, toen het fonds in de categorie Global Large-Cap Blend Equity zat, bedraagt het gemiddeld jaarlijks rendement 8,13%. Het categoriegemiddelde over die periode bedraagt 6,6%. Niettemin bleef de strategie licht achter bij de 8,49% rendement van benchmark MSCI ACWI. het risicoprofiel van het fonds is min of meer in lijn met die benchmark.

Vanaf maart 2015 kent de portefeuille een meer uitgesproken groei-stijl en de herclassificatie die daarop volgde is ook relevant om het fonds te kunnen vergelijken met de categorie Global Large-Cap Growth Equity en de bijbehorende benchmark MSCI ACWI Growth. Over de periode tot en met september 2019 heeft de strategie een rendement van gemiddeld 6,42% per jaar behaald vergeleken met 6,13% voor het categoriegemiddelde en 8,17% voor de index.

De standaarddeviatie van de strategie is wat lager, maar niet zodanig dat die de MSCI ACWI op risico-aangepaste basis kan verslaan. Daarmee toont de strategie een vergelijkbaar patroon in de huidige en de vorige categorieclassificatie, dus een sterke prestatie in vergelijking met concurrenten, maar iets achterblijven bij de benchmark. 

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije aandelenklasse P van dit fonds komen in de Morningstar categorie uit in het op een na goedkoopste kwintiel. Op basis van onze beoordeling van de People, Process en Parent pillars in de context van deze kosten, denken wij dat het fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark index van de categorie, en daarom komen we tot een Morningstar Analyst Rating van Bronze. 

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van NN Duurzaam Aandelen Fonds P. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 47 NN Duurzaam Aandelen Fonds P tabel vrijstaand 

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Add Value Fund

Robeco BP US Premium Equities

- Pimco GIS StocksPlus Fund

- BlackRock USD High Yield Bond Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten